Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Jambo Caribŵ - Taith i Borth Uffern
Rocet Arwel Jones
ISBN: 9780862437572 (0862437571)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 183 x 122 mm, 200 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes difyr taith gerdded a wnaeth yr awdur i Kenya er budd yr elusen iechyd meddwl Mind, yn cynnwys ei ymateb i'r wlad a'i phobl, ynghyd â'i sylwadau doniol a deifiol am ei gyd-deithwyr. 28 ffotograff du-a-gwyn a 3 map.

The entertaining story of the author's participation in a sponsored walk in Kenya in aid of the charity Mind, comprising his reactions to the country and its people, with amusing and scathing comments on his co-travellers. 28 black-and-white photographs and 3 maps.
Nid tasg hawdd ydi paratoi i fynd ar daith gerdded galed yng nghanol mynyddoedd Kenya ar uchder o dros naw mil o droedfeddi – yn enwedig os ydych ond wedi arfer cerdded o amgylch ardal Aberystwyth. Ond dyna'n union wnaeth Arwel “Rocet” Jones eleni.

Cawn gyflwyniad daearyddol manwl i’r ardal rydym am ei theithio gyda’r awdur sy’n sodro’r darllenydd yno; mae’r dyfyniadau o ddiarhebion lleol ym mhob pennod yn ddifyr ac addas. Mae dwy ran i’r llyfr mewn gwirionedd, y daith gerdded gyda chriw o deithwyr ac yna brofiadau’r awdur wrth grwydro ei hun ar y diwedd.

Mynd ar daith noddedig i godi arian i elusen a wnaeth. Mantais taith o’r fath ydi fod popeth wedi'i drefnu, o docyn yr awyren i lifft i’r ardal, lorri i gario’r gêr bob dydd a phobl i baratoi’r bwyd a gosod y babell yn barod ar ddiwedd diwrnod caled.

Ond wrth gwrs yr anfantais ydi nad oes gennych unrhyw ryddid i ddewis eich cyd-deithwyr; gambl lwyr yw'r cyfan, ac mewn grŵp o ddeg ar hugain o bobl bydd ambell ffrind newydd, cymeriadau diflas colledig a chlown neu ddau.

Gall yr awdur gyfleu sgwrs a hiwmor yn wych ac mae ei ddisgrifiadau o’i gyd-deithwyr yn sicr o wneud i chi wenu. Mae’n dreiddgar iawn ei sylwadau, ac yn dweud cyfrolau mewn ychydig eiriau. Ambell waith mae’r brawddegau'n tueddu i fynd braidd yn hir ac amlgymalog, a falle fod hyn yn rhywbeth i’w ystyried gyda’r gyfrol nesaf. Ond mae’r disgrifiadau o borth uffern, “uchafbwynt” y daith, yn fyw iawn. Teimlwn fy mod yno gyda’r awdur.

Wedi iddo adael y criw profwn ryddhad amlwg yr awdur ac fe gawn hanes a gwir flas ar wlad dramor. Mae’r disgrifiad o fod mewn dinas newydd yn feistrolgar iawn. Caiff ei dwyllo’n rhacs gan gadno lleol o’r enw Che, sy’n blingo ei waled ac yn gwerthu “saffari” ar ful iddo! Mewn un olygfa rydym yn rhannu ei chwithdod wrth sgwrsio â merch mewn bar, golygfa sy'n llwyddo i fod yn gomig ac yn arswydus ’run pryd. Tipyn o gamp.

Rwyf wedi darllen nifer o lyfrau neu ddyddiaduron taith yn ddiweddar yn y Gymraeg, ac mae’r gyfrol hon ben ac ysgwydd yn uwch na'r gweddill. Ynddi cawn bopeth a ddylai fod mewn cyfrol o’r fath: sylwadau treiddgar am bobl, golygfeydd ac anifeiliaid mewn gwlad gyfoethog, a chawn brofi’r rhain trwy gyfrwng sylwadau manwl a hynod ddifyr Rocet.

Llion Iwan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
What is a Welshman?
R. S. Thomas
£3.75
 
Prynwch
Looking up England's ...
Harri Webb
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch