Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Olwynion Twm Twrch!
Richard Llwyd Edwards
ISBN: 9780862437596 (0862437598)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2004
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 210x296 mm, 40 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc - Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori fywiog a gwreiddiol wedi ei darlunio'n lliwgar yn adrodd hanes helyntion Twm Twrch wedi iddo ddarganfod ac adnewyddu hen feic modur ar y fferm; i blant 5-7 oed.

A lively and original story with colourful illustrations relating the humorous adventures of Twm Twrch the mole after he finds and renews an old motor bike on the farm; for children aged 5-7 years.
Dyma ail gyfle i gyfarfod â Twm Twrch, a’r tro hwn mae tipyn mwy yn digwydd i’r twrch bach hoffus yn ei fyd bach lliwgar.

Dydy Twm ddim yn dwrch hapus ar ddechrau’r stori. Mae wedi sylweddoli fod gan pob un sy’n byw ar Ffarm Ffowc fodd o deithio ar olwynion. Pawb, hynny yw, ond Twm. Felly aiff ati i chwilio am olwynion iddo fo ei hun. Gyda chymorth Mrs Ffowc, ei nain, ei daid a holl anifeiliaid y ffarm, daw o hyd i’w olwynion ar waelod y llyn. Ac fel y gwelir ar y clawr, caiff foto-beic bendigedig. (Nid yn annhebyg i un y gwelir yr awdur arno ar y clawr cefn!)

Arwr ychydig yn annisgwyl ydy Twm Twrch, ac mae’r stori yn wreiddiol ac yn ddifyr. Mae’r lluniau'n fendigedig – yn lliwgar ac yn llawn manylder a hiwmor fydd yn apelio at blant ac oedolion rwy’n siŵr.

Mererid Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfr Lliwio Dewch i Deithio
 
£2.40
Balwnia
Audrey Wood
£2.50
 
Prynwch
Dywysoges a'r Ddraig, Y
Audrey Wood
£2.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mam - Cerddi gan Famau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Talk Welsh
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Plant
Mis yr Ŷd
Manon Steffan Ros
£5.99
 
Prynwch