Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Carirhys@hotmail.Com
Mari Stevens
ISBN: 9780862437886 (0862437881)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 184x122 mm, 84 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fer sy'n gasgliad o negeseuon e-bost gan ddisgyblion ysgol at ei gilydd ac at eu ffrind sydd mewn ysbyty. Addas i ddarllenwyr dros 11 oed.

A short novel in the form of e-mail messages sent between school pupils and their friend in hospital. Suitable for readers aged over 11 years.
Dadlennar teitl bachog mai un o hoff gyfryngau cyfathrebu pobl ifanc a ddefnyddir fel ffurf y nofel hon, sef cyfres o lythyron e-bost rhwng grŵp o ffrindiau Blwyddyn 9. Maer ieithwedd lafar, fyrlymus yn mynd i apelion syth at genhedlaeth sydd wedi arfer medru cael mynediad at bob math o adloniant yn uniongyrchol ac yn fyw.

Buan y down i ddeall fod Cari yn gymeriad lliwgar, fel ei gwallt, ac yn syrthio i droeon trwstan wrth iddi geisio darganfod pwy yw awdur edmygus llythyron 'carucari'. Maen dwymgalon a chywir yn ei chyngor i ffrind syn caru bachgen or Chweched ac mewn perygl o fynd i helynt, mae hin tybio, ac yn mynd i wrthdaro or herwydd.

Deallwn fod un or criw, Katz (Katy), yn dioddef o salwch difrifol ac yn derbyn triniaeth mewn ysbyty yn bell i ffwrdd. Caiff Spynci (Ynyr), cymeriad lliwgar arall, y syniad o godi arian ar gyfer yr ysbyty er mwyn dangos eu cefnogaeth iw ffrind a chodi'i chalon ac, wedi rhagor o helyntion, ffurfiar ocsiwn addunedau uchafbwynt dramatig i'r nofel.

Gobeithio y cawn glywed mwy am Cari ai chriw cyn bo hir.

G. Mari Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
Stwffia dy ffon hoci!
Haf Llewelyn
£4.95
 
Prynwch
Llinyn Trôns
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch