Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Ca Va, Safana
Cathryn Gwynn
ISBN: 9780862437893 (086243789X)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 184x122 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fer fywiog am helyntion merch ifanc o Lydaw sy'n dod i aros gyda bachgen o Gymru ar daith gyfnewid; mae'n cyrraedd ar ganol digwyddiad pwysig ym mywyd Rob, sef Brwydr y Bandiau.

A short lively novel about the experiences of a girl from Brittany on an exchange trip to Wales; she is staying with Rob whose band is about to take part in a Battle of the Bands contest.
A ninnau newydd ffarwelio llond bws o ddisgyblion nerfus Blwyddyn Naw ar eu taith gyfnewid ir Almaen, hawdd gweld fod prif thema Ca va , Safana yn berthnasol i genedlaethau o ddisgyblion uwchradd. Wedir cyfan, faint ohonom sydd wedi profir ansicrwydd, y cyffro ar annifyrrwch o groesawu i'n cartrefi ddieithryn o wlad bell syn siarad iaith estron? Ychwanegwch grwpiau roc, cystadleuaeth Brwydr y Bandiau, dos iach o ramant a digon o hiwmor, a dyna rysit perffaith ar gyfer nofel lwyddiannus at ddant criw yr Arddegau.

Maer teitl bachog yn addas iawn ar gyfer y nofel afaelgar hon, syn gyforiog o sgyrsiau doniol yn Gymraeg a Ffrangeg, sefyllfaoedd anodd ac uchafbwynt effeithiol. Maer cymeriadaun ddifyr. Mae Rob, y prif gymeriad, er yn nodweddiadol o nifer o fechgyn ei oed, ymhell o fod yn ystrydebol. Maen hoffus a chredadwy a thros ei ben ai glustiau mewn cariad Sin Tŷ Hen, syn glyfar ac yn dwlu ar rywun arall wrth gwrs! 'So bywyd yn deg o gwbl, yw e?' Draenen yn ystlys Rob yw Paz, ei brif elyn roc, ar bygythiad mwyaf yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau. Gydar paratoadau at y gystadleuaeth yn poethi, tipyn o boen a chymhlethdod diangen yw ymweliad y Llydwyr yn ystod yr wythnos dyngedfennol, a sioc arall yw darganfod pwy syn dod i aros . . .

Mae Cathryn Gwynn, yr awdures, yn amlwg yn adnabod ei chynulleidfan dda. Mae hi wedi plethun gelfydd yma nifer o elfennau cyfarwydd a nodweddiadol lln a theledu poblogaidd ac wedi llwyddo i greu nofel ysgafn, ddifyr syn siŵr o apelio.

Fel cynifer or gyfres Pen Dafad, maer nofel fer hon yn llwyddo'n wych i ddenu darllenwyr ifanc a chynnig iddynt ddeunydd difyr a pherthnasol iw byd au profiadau nhw. Maer iaith yn gyfoethog ac yn hyfryd o dafodieithol, ac eton gyfoes a rhwydd iw darllen. Er y bydd hyn o bosib yn cyfyngu ar nifer y darllenwyr y tu hwnt ir gorllewin, ni ddylid cyfaddawdu chwaith ar gyfoeth tafodiaith rwydd. Yr unig elfen anffodus ywr clawr blaen sydd braidd yn ddiddychymyg a diflas ac or herwydd yn gamarweiniol gan fod y nofel ei hun yn hwyliog a darllenadwy iawn.

Ffion Harries

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
Chwaer Fawr Blodeuwedd
Sian Northey
£5.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch