Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cynog - Mab y Pregethwr
Cynog Dafis
ISBN: 9780862437916 (0862437911)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 224x153 mm, 285 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £12.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant llawn a gonest un o wleidyddion craffaf a mwyaf dylanwadol Cymru. Adargraffiad: argraffiad cyntaf 2005.

An honest and revealing autobiography by one of Wales's most able and influential politicians. Reprint: first published 2005.
Fyth ers iddo yn annisgwyl gipio etholaeth seneddol Ceredigion o ddwylo tybiedig boblogaidd Geraint Howells ym 1992, mae Cynog Dafis wedi bod yn un o ffigurau mwyaf blaenllaw gwleidyddiaeth Cymru. Ond, wrth gwrs, bun weithgar yn y mudiad cenedlaethol, yn rhengoedd y Blaid a Chymdeithas yr Iaith, am ddegawdau cyn hynny. Mae ei hunangofiant, felly, yn adrodd hanes y cyfnod mwyaf cyffrous a fu erioed, o bosib, yng ngwleidyddiaeth Cymru, ac yn sicr ym maes cenedlaetholdeb Cymreig sef y cyfnod o ddechraur 1960au hyd heddiw.

Ymysg y digwyddiadau y bu Cynog yn llygad-dyst, neu yn amlach fyth yn gyfrannwr uniongyrchol iddynt, mae lansio Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ym 1962, mudiad yr oedd Cynog Dafis ymysg ei chadeiryddion cyntaf ac yn awdur y Maniffesto a fun hanfodol i roi cyfeiriad iddi wedi ir bwrlwm cynnar gilio. Clywn hefyd am y rhwygiadau a fu yn y Blaid yn ystod cyfnod boddi Cwm Tryweryn, rhwng y carfanau oedd am ganolbwyntio ar ymladd etholiadau ar rhai, gan gynnwys yr awdur, oedd am droedio llwybr amgen tuag at ryddid cenedlaethol. Yn ddiweddarach, ac yntau'n athro a ymddiddorai mewn cymdeithaseg iaith, bun ganolog i sawl ymgyrch dros addysg Gymraeg yn Nyfed ac wedyn, oi ethol ir Senedd, y person cyntaf i gynrychiolir Blaid Werdd yn San Steffan diolch ir cytundeb arloesol rhwng y blaid honno a Phlaid Cymru yng Ngheredigion. Ac yn ddiweddarach, wrth gwrs, daeth ymgyrch Refferendwm 1997, sefydlur Cynulliad Cenedlaethol ac ymgais aflwyddiannus am Lywyddiaeth y Blaid yn 2003. Maer hunangofiant hwn yn taflu goleuni newydd ar hyn oll a llawer mwy, a bydd o ddiddordeb mawr i haneswyr, sylwebyddion gwleidyddol ac unrhyw un sydd r diddordeb lleiaf yn hanes gwleidyddol Cymru dros yr hanner canrif ddiwethaf.

Ond efallai mair hyn sydd fwyaf gwerthfawr am y llyfr ywr hyn a ddysgwn am y dyn ei hun drwyr darlun a gawn oi fagwraeth ym mans Aberaeron, yn fab i dad o Lafurwr a mam ddi-Gymraeg o deulu amaethyddol traddodiadol Geidwadol eu cefnogaeth. Yn y gwerthoedd syn nodweddiadol o anghydffurfwyr y cyfnod Cristnogaeth, cyfiawnder cymdeithasol, heddychiaeth a chenedlaetholdeb gwelwn yr hyn a fun sail ir hyn y gweithiodd Cynog Dafis drostynt ar hyd ei fywyd.

Rwyn hyderu y bydd rhywbeth at ddant y rhan fwyaf ohonoch yn y llyfr yma, meddair awdur ar ddechraur llyfr, ac roedd yn iawn i fod yn hyderus.

Aled Elwyn Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Tabl Cynnwys:
Rhagair
Cynhysgaeth
Prifio: 1938-54
Ymbalfalu:1954-62
Dod at 'y Nghoed: 1962-92
Dadlau ac Ymgyrchu: 1962-79
Ennill o'r Diwedd: 1979-92
I'r Gaethglud: 1992-99
Gwlad yr Addewid
l-ddrychyd: Ebrill 2005
Mynegai
Bywgraffiad Awdur:
Yn fab i bregethwr roedd Cynog Dafis yn blentyn y 60au a fu'n ymgyrchu'n gyson dros Gymru a'r Gymraeg. Bu'n weithgar gydag Adfer, Cymdeithas yr Iaith, yr ymgyrch dros addysg Gymraeg a Phlaid Cymru, ac enillodd fuddugoliaeth hanesyddol yng Ngheredigion yn etholiad 1992. Mae'n parhau i fod yn weithgar yng ngwleidyddiaeth Cymru.
Gwybodaeth Bellach:
Cynog: Colli Pob Ymddiriedaeth yn y Blaid Lafur
Yn ei hunangofiant mae'r gwleidydd Cynog Dafis yn ddamniol ei feirniadaeth o ymddygiad arweinwyr y Blaid Lafur yn nhymor cyntaf y Cynulliad.
Yn l Cynog Dafis, ceisiodd Plaid Cymru gydweithio 'r Blaid Lafur yng nghyfnod cychwynnol y Cynulliad, ond cafodd siom enbyd yn Jane Davidson a Rhodri Morgan mewn trafodaethau allweddol yn y Cynulliad yn 2001.
Yn l Cynog: "Creodd y Blaid Lafur rwyg dwfn rhyngddi hi a'r gymuned Gymraeg, ac 'r mudiad cenedlaethol. Does dim amheuaeth nad elwodd Llafur yn etholiadol, ond roedd y pris yn un uchel: pwysleisio'r gwahaniaethau a chadarnhau'r rhaniadau sy'n sigo cymaint ar yr ewyllys i godi cenedl yng Nghymru. Mae'n anodd maddau i'r sawl a ganiataodd i hyn ddigwydd, ac i Rhodri Morgan yn enwedig am adael i bobl fel Huw Lewis reoli'r agenda." Mae hefyd yn gweld bai mawr ar Jane Davidson ar y pryd: "Mi addawodd Jane Davidson y byddai'n cyfaddawdu ar faterion allweddol ynghylch strategaeth Addysg yng Nghymru. Mi adewais gyfarfod hi yn glir fy meddwl ei bod am gyfaddawdu ar syniadau allweddol ynghylch Addysg Uwch, ond drylliwyd fy ngobeithion yn llwyr. Ymddiriedais i fyth wedyn yn Jane Davidson - roedd y berthynas rhyngon ni wedi torri i lawr yn llwyr."
Yn ei hunangofiant dadlennol mae Cynog Dafis hefyd yn datgelu ei farn ar fethiant Plaid Cymru i ysbrydoli ar l llwyddiant etholiad cyntaf y Cynulliad, a'r cyfarfod tyngedfennol gyda Dafydd Wigley ynghylch yr arweinyddiaeth. Mae hefyd yn rhoi golwg unigryw ar fywyd Cymru yn ystod ail hanner y ganrif ddiwethaf, o fywyd gwledig, anghydffurfiol Ceredigion i frwydrau iaith ac ymgyrchu gwleidyddol caled.
Mae hwn yn hunangofiant gonest a dwys, hynod ddiddorol, syn delynegol ar adegau -Sin Edwards, Taliesin Haf 2006
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 28. Dyn ...
Hywel Gwynfryn
£6.95
 
Prynwch
Rhag Pob Brad - Cofiant ...
Rhys Evans
£9.95
 
Prynwch
Cyfres Dal y Gannwyll: ...
Alwyn Gruffydd
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch