Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Chwarter Call - Y Dyn Dŵad
Dafydd Huws
ISBN: 9780862437947 (0862437946)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Cen WilliamsFformat: Clawr Meddal, 184x117 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Awst 2005
Cyfrol ddifyr ac amharchus arall gan Goronwy Jones (Y Dyn Dwad) wrth iddo ladd ar bawb a phopeth sy'n cynrychioli'r dosbarth canol yng Nghymru am iddynt ei gamdrin. 25 cartwn du-a-gwyn.

Another entertaining and disrespectful volume by Goronwy Jones (Y Dyn Dwad) as he complains about mistreatment by everyone and everything middle class in Wales. 25 black-and-white cartoons.
I unrhyw un sydd wedi dilyn gyrfa lenyddol nodedig Goronwy Jones, ac sydd wedi mwynhau darllen am hynt a helyntion gŵr yr ymylon cymdeithasol dros y blynyddoedd, bydd y gyfrol fach hon yn berl. Llyfr i'r ffans yn bennaf yw hwn ac iddynt hwy, o leiaf, bydd ei ddarllen yn ddifyrrwch pur mae'n debyg. Wrth i'r cymeriad canolog a chwarter call adrodd ei storau yn ei ffordd nodweddiadol ysgafn a ffraeth ei hun - gan gymryd ambell i sweipan at sefydliadau parchus Cymru wrth fynd heibio - bydd yn sicr o beri i'w ddilynwyr ffyddlon chwerthin.

Ar yr wyneb o leiaf, cyfres o erthyglau unigol - neu ddetholiad o'i gynnyrch 'llenyddol' dros y blynyddoedd – a geir yma. Ond mae cysylltiad rhwng pob un. Yn un peth, ceir dilyniant amseryddol o'r naill i'r llall ac mae'r gyfrol yn olrhain hynt Gron am chwarter canrif rhwng 1975 a 2000. A'r hyn sy'n thema ganolog i'r gyfrol a'r hyn sy'n rhoi'r argraff o leiaf fod yma gyfanwaith neu undod yw datblygiad ei yrfa lenyddol annisgwyl. Rydym yn ei ddilyn o dafarn i dafarn, wrth iddo gymryd arno nad oes dim byd yn cyfrif mewn gwirionedd ond cael ychydig o arian o rywle i fynd am ddiod. Dilynwn ef wrth iddo symud rhwng ei Gaernarfon werinol enedigol i Gaerdydd Cymry'r dosbarth canol ac oddi yno, dros dro o leiaf, i Awstralia bell cyn dychwelyd i'w fro enedigol ac i enwogrwydd cwbl ddisyfyd.

Cyfrol gymharol fer yw hon - ychydig dros gant o dudalennau. Mae'n cynnwys nifer o gartwnau a lluniau i geisio ychwanegu at naws ysgafn y naratif. Ond mewn gwirionedd, mae'r naratif ei hun a dull anffurfiol, dyddiadurol yr awdur yn creu'r naws angenrheidiol heb eu help hwy. Llenwi gofod mae'r lluniau. Mae'r dafodiaith fratiog ond naturiol yn cosi'r darllenydd - os medrwch ei deall a'i dilyn, hynny yw - ac yn cyfleu i'r dim agwedd y dyn honedig ansoffistigedig ei hun at ei fywyd a'i amgylchiadau. Dyna gryfder y llyfr - y dull adrodd, yr agosatrwydd a'r pwniad achlysurol i bobl bwysig.

Dafydd Andrews

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Tabl Cynnwys:
Yr Hen Walia
1 Pwy laddodd yr Ely? (meddai clychau Rhymney)
2 Wythnos Gron
3 Nadolig Gron
4 Dat-Gron-oli New Sowth Walia
5 Galarnad Gron
6 Degawd Gron
7 Ok Okker 'na fo
8 Joni Abo Y Mast Media
9 Mae Guinness Stori
10 Degawd y Dinesydd
11 Y Co' Bach
12 Scenario Dyn Singl Yr ol-Fodan
13 Dwad yn Dol (Ffarwel Fferat Bach)
14 Doppelganger
15 Dyddiadur Dyn Priod
16 Bob Dydd Fel Blwyddyn Gron
17 Amanuensis
18 Nelson Ni Weld O
Gwybodaeth Bellach:
Y Dyn Dwad i Amharu ar Wyl 'Snobyddlyd'

Ac yntau'n dychwelyd i bro ei febyd adeg yr Eisteddfod Genedlaethol, mae Goronwy Jones, 'Y Dyn Dwad' wedi bygwth amharu ar faes y steddfod y mae'n ei galw'n wyl snobyddlyd, gachu posh sy werth dim i hogia dre. Yn sgil y diffyg parch mae wedi ei dderbyn erioed mae hefyd yn cyhoeddi cyfrol am ei fywyd a'r ffordd ofnadwy mae wedi cael ei drin gan y cyfryngau, y dosbarth canol Cymraeg a'r byd yn gyffredinol rhwng 1975-2000.

Teitl y gyfrol yw Chwarter Call - sy'n llawn cwynion am y byd a'i bethau, ac yn sn am ei deithau rownd y byd yn cwrdd phobl tebyg iddo fe'i hun fel Joni Abo. Ac mae'n gweld nad oes fawr ddim yn newid lle bynnag mae e: "Dwi wedi teithio rownd y byd yn grwn, ia, ond dio'm ots lle'r ei di, na 'di? Snobs ydi snobs yn Awstralia fatha bob man arall. Be fedr hogia fatha Joni Abo a fi neud ia, ond trio cadw'r chwedla'n fyw?"

Yr un parch ci mae'n ei gael gan y cyfryngau sydd wedi addo'r byd iddo ar hyd y blynyddoedd, ond cael ei defnyddio yw ei hanes bob tro gan y 'mast media', a dyna fu'r hanes gyda'r ffilm Dyddiadur Dyn Dwad: "Ma pobol yn meddwl mod i wedi gneud ffortiwn allan o'r ffilm, ond y gwir amdani ydi ma ceiniog a dima gesh i gin S4C am y nhraffarth - y boi sy'n chwysu fwya i greu rwbath yn y lle cynta sy'n
cael y lleia allan ohono fo yn diwadd siot - ffilm newdd ella, ond yr un hen stori."

A does dim dianc rhag y dosbarth canol Cymraeg yng Nghaernarfon chwaith, ac yntau ddim hyd yn oed yn gallu mwynhau peint heb weld "ryw gedors gwirion o'r adran Gymraeg yn galw heibio'r Black i weld os ydi'r cofis dal i ddeud 'ciaman', 'niwc a mag'a ballu. Stydio'r hogia fel tasan nhw'n exhibits mewn expedition ne' rwbath..."

"Yn dilyn ei lwyddiant ysgubol yng nghystadleuaeth Llwfr y Flwyddyn dyma gadarnhau statws Goronwy Jones fel llenor o bwys rhyngwladol..."
Yr Athro Emeritus Arthur Guinness
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Mabinogi, Y
Gwyn Thomas
£9.95
 
Prynwch
Ei Uffern ei Hun
Geraint V. Jones
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch