Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Heliwr, Yr - Si S Jac y Do
Lyn Ebenezer
ISBN: 9780862437961 (0862437962)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 183x121 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel dditectif am gymeriadau yr Heliwr, y gyfres deledu boblogaidd ar S4C a dilyniant i'r nofel Noson yr Heliwr. Dilyn hynt jyncis Aber wna'r Arolygydd Bains yn y nofel hon.

An exciting novel offering up another challenge to detective Noel Bain, when he has to deal with narcotics addicts.
Mae'r nofel dditectif wastad wedi ennyn diddordeb pobl o bob oed, ac maer nifer hynny sydd yn gwylior rhaglen Crimewatch yn dangos yn glir y diddordeb mawr sydd gan y cyhoedd mewn troseddau difrifol, yn enwedig llofruddiaethau.

Mae Lyn Ebenezer yn awdur profiadol ym myd troseddau difrifol, ac wrth ddarllen y gyfrol hon mae Lyn yn fy rhyfeddu nid yn unig oherwydd ei ddychymyg byw ond hefyd oherwydd ei wybodaeth drylwyr o ddulliau'r heddlu o weithredu, a hyd yn oed waith patholegydd mewn archwiliad postmortem.

Nofel dditectif yw Si S Jac y Do gyda'r troseddau yn cael eu lleoli yn Aberystwyth. Maer awdur yn adlewyrchu bywyd cyfoes trefi Cymru lle mae defnyddio cyffuriau anghyfreithlon wedi dod yn rhan o fywyd bob dydd. Fen harweinir ni at fywyd drygis y dref a chawn gipolwg ar y problemau syn wynebur heddlu wrth iddynt ymchwilio i ddwy lofruddiaeth.

Cawn ddarlun clir o'r gŵr ifanc yn ei grys denim ai jns tyllog, heb geiniog yn ei boced. Mae hi'n hwyr yn y nos ac yntaun gwbl ddibynnol ar y cyffur heroin. Pwy ywr samaritan a roddodd chwistrell o gyffur yn rhad ac am ddim iddo, cyffur sydd yn cael ei werthu am bris uchel ar y stryd? Dyma ddirgelwch cyntaf y nofel.

Y tu l ir rhai syn ddibynnol ar heroin mae barwniaid mawr byd y cyffuriau, y rhai syn cyflogi eraill i wneud y gwaith brwnt o werthur cyffuriau mewn clybiau nos, ac maer awdur wedi llwyddo i gyflwynor cymeriadau yn fyw iawn yn y gyfrol. Weithiau, mae yna berygl drysu pan fo enwau cymeriadau yn rhy debyg iw gilydd, er enghraifft, Prosser a Porter.

Mae rhwyd yr heddlu'n tynhau ac maer barwn yn erlid un oi weision or dref, a gwelir mor beryglus oedd gwaith y gwas gan iddo gael ei hanner ei ladd ar y trn wrth geisio dianc.

Maer digwyddiadau wedi eu gweu iw gilydd yn gelfydd ac maer nofel yn eich dal hyd y diwedd pan ddaw goleuni ar yr holl ddirgelwch. Nofel gwerth ei darllen yw hon ac un, rwyn siŵr, fydd o ddiddordeb i lawer.

Y feirniadaeth orau y gall un ei rhoi ar unrhyw gyfrol yw ei fod yn methu i rhoi i lawr. Dynar union beth ddigwyddodd i mi wrth ddarllen y gyfrol hon.

Roy Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae'r awdur, Lyn Ebenezer, ar l ugain mlynedd fel cyflwynydd teledu, bellach yn awdur amser llawn ac yn byw ym Mhontrhydfendigaid.
Gwybodaeth Bellach:
Yr Heliwr - Nl yn Aberystwyth.
Wedi sawl blwyddyn hesb, mae'r Uwch Arolygydd Noel Bain yn ei l ac yn datrys dirgelwch arall. Ond y tro hwn, nid ffilm na chyfres deledu yw'r cyfrwng, ond nofel, wedi ei hysgrifennu gan yr awdur Lyn Ebenezer.
Lyn Ebenezer oedd un o awduron sgript wreiddiol y ffilm a ddarlledwyd ar S4C, ac o hynny datblygodd pum cyfres deledu gyffrous am yr Heliwr gyda Philip Madoc yn actio rhan Noel Bain.
Mae'r nofel newydd Yr Heliwr: Si S Jac y Do wedi ei seilio ar y cymeriadau gwreiddiol ac yn mynd yn l i leoliad a bwriad y ffilm wreiddiol, yn l Lyn Ebenezer:
"Mae'r nofel hon a'i rhagflaenydd yn driw i'r ffilm gan ddefnyddio Aber fel cefndir. Nid yw'n gyfrinach mai Aberystwyth yw'r Aber dan sylw, tref a fu'n gartref i mi am 26 o flynyddoedd. Yn dilyn y ffilm, y gobaith oedd mai Aber fyddai cefndir y cyfresi hefyd. Ond er mawr siom i mi yn bersonol, lleolwyd y rheiny ar hyd a lled Cymru. Mae hynny'n golygu bod y Prif Arolygwr Noel Bain, druan, wedi crwydro mwy na cheiliog bantam tincer."
Yn y nofel, amlygir problemau cyffuriau Aber yn ogystal 'r datblygiadau yn y Marina lle mae 'llynges Birmingham' yn dod i ymweld bob penwythnos.
"Nofel dditectif slic yn llawn o gymeriadau cryf."
Y Wawr
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Darnau - Enillydd Medal ...
Dylan Iorwerth
£6.95
 
Prynwch
Omlet
Nia Medi
£7.95
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch