Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Iesu Tirion
Lleucu Roberts
ISBN: 9780862437992 (0862437997)Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Fformat: Clawr Meddal, 184x122 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mai 2005
Nofel hwyliog yn cofnodi helyntion doniol a dwys ym mywyd pob dydd cylch meithrin ac am gymhlethdodau difyr a thrist bywydau'r athrawon, y plant a'u rhieni.

A lively novel recording amusing and serious daily events in a children's nursery and of the entertaining and sad complexities of the lives of teachers, children and parents.
Fel un syn gyfrifol am farchnata a delwedd gyhoeddus Mudiad Ysgolion Meithrin yn fy ngwaith bob dydd, pan glywes i am y nofel ysgafn, Iesu Tirion, oedd yn sn am hynt a helynt arweinyddes cylch meithrin, roedd gen i amheuon mawr ar yr effaith a gi hyn ar ddelwedd y Mudiad. Ond ar l darllen y paragraff cyntaf yn unig, roeddwn yn chwerthin yn fy nyblau ac wedi fy argyhoeddi nad oedd angen i mi boeni o gwbl.

Canolbwynt Iesu Tirion yw cylch meithrin pentre bach Cymreig yng nghefn gwlad Cymru. Mae gweithgareddaur cylch yn gorfodi rhieni o bob cefndir i ddod at ei gilydd cymeriadau na fyddai byth yn dewis cymysgu i gilydd oni bai am gylch meithrin Nantclagwydd. Maer rhieni yman gymeriadau credadwy iawn a bydd y darllenydd yn sicr yn adnabod rhywun tebyg yn eu cymdeithas nhw. Mae tensiwn dyddiol rhwng Melangell Wyn Parry Ll.B., y gyfreithwraig barchus, sidt, (wel, dynar ddelwedd mae hi ei hun yn ceisioi gyfleu beth bynnag, ond dawr darllenydd i wybod mai rhywbeth digon slac ei moes, slac ei choes yw hi mewn gwirionedd!) syn fam i Lowfi Mefefid, a Susan, y ddarlithwraig prifysgol, syn ceisio argyhoeddi pawb o glyfrwch neilltuol ei merch, Brengain Cadwaladr, gan nad ywr ddwy wedi maddau iw gilydd ers i Brengain alw Lowfin bitsh ar lwyfan y Neuadd Goffa adeg Dramar Geni y llynedd.

Mared, arweinyddes y cylch meithrin, ywr prif gymeriad, ac ar ben ei helyntion yn y cylch, maen rhiant sengl i fachgen yn ei arddegau ac yn dod o hyd i ddyn newydd yn sw Bae Colwyn o bobman, ond mae dod r mab ar dyn newydd i dderbyn ei gilydd yn dipyn o sialens. Mae Mared yn haeddu medal am ei dyfalbarhad yn rhedeg cylch meithrin Nantclagwydd yn festri Bethania, gan geisio cadwr plant, y rhieni a blaenoriaid y capel yn hapus. Portreadir y plantos yn annwyl a doniol iawn ac maen amlwg fod yr awdur yn deall byd plant yr oed yma. Dwin hoff iawn or ffordd y maer gn 'Iesu Tirion' wedii sgwennu ar y clawr, a diolch i Lleucu Roberts, dymar fersiwn maer plant yn tŷ nin mynnu ei ganu o hyn allan hefyd:

Iesu tirion, gwely nawr, Blentyn bach yn bolgi mawr:
Wrth fy ngwenda, tyd r ha. Paid m gwnffon, Iesu da. Amen. Ct.

Dwi ddim mor siŵr pa mor gredadwy yw datblygiad cymeriad Doreen, na pha mor gredadwy ywr creisus personol maen ei brofi yng nghanol y nofel, ond mae ei chymeriad dim-ffrils fel chwa o awyr iach yn y cylch ynghyd i thafod ffraeth, a miniog ar adegau, syn rhoi taw ar sawl dadl a gyfyd rhwng yr arweinyddes ar rhieni.

Yn bersonol, dydw i ddim yn hoffir ffordd maen galw Lowri Mererid yn Lowfi Mefefid drwyr nofel gan fod hyn yn tueddu i ddilorni pobl sydd nam ar eu lleferydd (er, dwin cyfaddef iddo wneud i mi chwerthin). Byddain well gen i pe bair hyn y mae Lowrin ei ddweud wedi ei sgwennu yn y dull ynan unig, yn hytrach nai galw hi yn Lowfi drwyf amsef!

Ond, yng nghanol yr hiwmor, y rhegi, y dadlau, y parti Ann Summers, ar 'affairs', mae yma werthfawrogiad or holl waith caled syn mynd ymlaen i gynnal cylchoedd meithrin ledled Cymru. Bydd darllenwyr o bob cefndir, yn enwedig rhieni i blant ifanc, yn gallu uniaethu 'r cymeriadau a mwynhaur nofel yma a phwy a ŵyr, efallai y gwelwch chi rywun tebyg iawn i chich hun yma, ond i chi edrych yn ofalus.

Iola Jns

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Lleucu ei hun yn fam i bedwar o blant a dymai nofel gyntaf. Yn ddiweddar bun ysgrifennu sgriptiau i S4C, yn cynnwys sgript y gyfres Amdani. Bu hefyd yn olygydd yn Y Lolfa rai blynyddoedd yn l a bun agos ir brig ym mhrif gystadlaethau llenyddol yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd. Dawn wreiddiol o Geredigion, ond mae bellach yn byw yn Rhostryfan ger Caernarfon.
Gwybodaeth Bellach:
Cythrwfwl Dosbarthiadau Meithrin

Dadlau, rhegi, ymladd, affairs nid dynar geiriau y byddai rhywun yn arfer ei gysylltu dosbarth meithrin i blant tair oed yng ngefn gwlad Cymru. Ond dynar darlun a geir or cyfryw ddosbarthiadau mewn llyfr newydd gan Lleucu Roberts. Yn y nofel or enw Iesu Tirion a gyhoeddir gan Y Lolfa dawr holl densiynau rhwng rhieni plant meithrin ir amlwg, boed yn ieithyddol, rhywiol neu ariannol tensiynau syn cael ei amlygu gan y plant, ac syn ategur gwirionedd mai o enau plant bychain y dawr gwirionedd yn aml iawn.

Nofel ysgafn llawn hiwmor ywr gyfrol yn l Mared Roberts or Lolfa: Bydd darllen y nofel yn ddifyrwch pur i unrhyw riant, gyda lobsgows o gymeriadau cyferbyniol yn trio cadw trefn ar eu plant o fewn un dosbarth yn unig ceir un tedi rhacs, un eviction ac un affair.

Yng nghanol yr hiwmor mae na hefyd werthfawrogiad or gwaith syn mynd ymlaen i gynnal dosbarthiadau, ynghyd gofid am y sefyllfa ieithyddol yng nghefn gwlad Cymru, a chyflwynodd Lleucu Roberts y gyfrol i fflyd arweinyddesair Mudiad Ysgolion Meithrin am eu dycnwch au dyfalbarhad yn wyneb y Saesneg a phob biwrocratiaeth hurt bost gachu rwtsh.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
6 o Straeon Sali Mali: ...
 
£5.99
 
Prynwch
Usborne Language Guides: ...
Angela Wilkes
£7.99
 
Prynwch
Darnau - Enillydd Medal ...
Dylan Iorwerth
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch