Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ble Wyt Ti Rhwng?
Hefin Wyn
ISBN: 9780862438005 (0862438004)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 209x146 mm, 216 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £14.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes canu pop Cymrag o ddechrau'r 80au hyd ddechrau'r mileniwm - dilyniant teilwng i Be Bop a Lula'r Delyn Aur.

A history of Welsh pop music from the beginning of the 80s to the end of the millennium; a sequel to Be Bop a Lula'r Delyn Aur.
Fel rhywun a gafodd ei fagu yng nghanol bwrlwm y Sn Gerddoriaeth Gymraeg ac wedi cymryd diddordeb byw ynddi, roeddwn yn falch iawn o weld cyhoeddi cyfrol ddiweddaraf Hefin Wyn, Ble Wyt ti Rhwng?, yn ddilyniant i Be Bop a Lular Delyn Aur (Y Lolfa, 2002). Yn addas iawn, maer gyfrol yn ymdrin hanes y sn or union flwyddyn y cefais fy ngeni, felly bron y gellid dweud fy mod yn gallu uniaethu hi hyd yn oed cyn dechrau.

Prin iawn yw gweithiau fel hyn syn ymdrin yn ddifrifol cherddoriaeth Gymraeg gyfoes go iawn ac syn mynd o dan groen ei datblygiad. Yn hynny o beth mae ymdrech yr awdur i ymgymryd phwnc mor eang iw ganmol. Nid llawer syn gallu gweld ochr ddifrifol y SRG, yn enwedig o safbwynt hanesyddol, ond mae Hefin Wyn yn ymdrechu iw gosod mewn cyd-destun bywyd cymdeithasol a gwleidyddol Cymru, a thu hwnt!

Rhywbeth syn amlwg iawn trwy gydol y llyfr ywr anniddigrwydd ar anghytuno ymysg llawer ynglŷn phenderfyniad rhai bandiau i berfformio trwy gyfrwng y Saesneg, yn bennaf mewn ymdrech i wneud bywoliaeth trwy gerddoriaeth. Un ffaith drist a amlygir yw ei bod bron yn amhosib i artistiaid wneud bywoliaeth trwy ganu yn Gymraeg yn unig. Mae Hefin Wyn yn llwyddo i osgoir demtasiwn i fynegi barn bersonol am hyn, gan nodi yn hytrach ddadleuon eraill o blaid ac yn erbyn.

Maer awdur yn ymdrin yn fanwl phob agwedd ar y sn, gan roi sylw ir wasg, gan gynnwys cylchgronau fel Sgrech a ffansins megis Llmych. Mae hefyd yn edrych ar y berthynas rhwng y cyfryngau Cymreig a cherddoriaeth, gan edrych yn fanwl ar y ddarpariaeth i bobl ifanc ar Radio Cymru a S4C. Mae ei ddadansoddiad neu ei theori ynglŷn r cysylltiad rhwng ymddangosiad Jonsi a Seisnigo Radio Cymru yn arbennig o ddiddorol. Rhoddir sylw hefyd ir hyrwyddwyr ac wrth gwrs ir bandiau, gan neilltuo pennod gyfan i rai or prif artistiaid.

Teimlaf fod Hefin Wyn wedi llwyddo yn ei fwriad i greu llyfr hanes da yma, gan groniclo datblygiad Cerddoriaeth Gymraeg dros 20 mlynedd ddigon cythryblus. Ychydig iawn o farn bersonol a rhamantu a geir, gan ddibynnun fwy ar ddyfynnun helaeth gan sylwebyddion y cyfnod. Gellir dadlau nad oes yma lawer o straeon difyr na throeon trwstan, ond teimlaf nad hynny yw bwriad y llyfr. Yn hytrach, maen ymdrech i gofnodir ffeithiau mewn modd diduedd. Yn hynny o beth, bu i mi fwynhaur gyfrol yn fawr a byddwn yn annog unrhyw un syn ymddiddori yn y Sn Gerddoriaeth Gymraeg iw darllen.

Owain Schiavone

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Tabl Cynnwys:
Rhagair;
Rhagarweiniad;

1. Sefydlu'r Sianel;
2. Trwbwl yn Sarn;
3. Garej Paradwys;
4. Jc Bathetig;
5. Revolucion Galesa!;
6. Ym Mrig y Morwydd;
7. Y Tri Hun;
8. Rhywbeth o'i Le;
9. Bonaparte O'Coonassa;
10. Wplabobihocdw;
11. Gwerthwch fi i Lawr yr Afon;
12. Sobinmania;
13. Ailysgrifennu'r Llyfraith;
14. Ffa Coffi Pawb;
15. Spliffs a Rf;
16. Wi'n napod Cerys Matthews;
17. Cytgord, Golwg ac Anrhefn;
18. Swig o Ffilth, Jonsi a'r Cyfryngis;
19. Dave Datblygu R-Bennig;
20. Reu a Yo;
21. Y Chwarelwr;
22. 'Neud Gwallt eu Gilydd' ;
23. Yr Ebillion;
24. Iechyd Da a Hyfryd Iawn;
25. Craic y Cnapan;
26. Noson Aflawen;
27. Y Tri Hyn (2);
28. Dwi Ddim yn Angen yr Iaith;
29. Shrug off Ya Complex;
30. Ymaelodi 'r Ymylon;
31. Ble Wyt Ti Rhwng?;

Nodiadau
Mynegai
Bywgraffiad Awdur:
Brodor o ardal Crymych, Sir Benfro yw Hefin Wyn. Ef oedd gohebydd adloniant Y Cymro yn y 70au ac awdur y llyfrau Doedd Neb yn Becso Dam a Be Bop a Lula'r Delyn Aur. Mae bellach yn newyddiadurwr ar ei liwt ei hun ac yn byw ym Maenclochog.
Gwybodaeth Bellach:
maen waith aruthrol a fe ddylai gael ei wobrwyo mewn rhyw ffordd.
Yr Herald
Mae Ble Wyt Ti Rhwng? yn adrodd y stori yn onest ac yn frwdfrydig. Dyw Hefin Wyn ddim yn barnu nac yn trio rhoi gormod o sbin bersonol ar yr hanes, ond yn hytrach, maen gadael i gymeriadaur sn ddod trwyddo. Ardderchog!
Gareth Potter, Golwg
cofnod eithriadol bwysig a fydd, gobeithio, yn codi ymwybyddiaeth pobl ifanc or traddodiad roc a phop Cymraeg.
Rhys Mwyn, Y Cymro
Byddwn yn annog unrhyw un syn ymddiddori yn y Sn Gerddoriaeth Gymraeg iw darllen.
Owain Schiavone, Western Mail
Maer casgliad ar y diwedd yn codi cwestiynau syn annog y darllenydd i feddwl a ffurfio barn am ddyfodol ein diwylliant an hiaith. Llwyddodd felly i drosglwyddo ei wybodaeth i nin hynod o graff, ond hefyd ein hysgogi i ystyried ein tynged.
Rhiannon Heledd Williams, Y Cymro
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 28. Dyn ...
Hywel Gwynfryn
£6.95
 
Prynwch
Brithyll
Dewi Prysor
£7.95
 
Prynwch
Ceffyl Rhyfel
Michael Morpurgo
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch