Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gemydd, Y
Caryl Lewis
ISBN: 9780862438012 (0862438012)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2007
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 194x128 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ebrill 2007
Nofel sy'n cyfleu unigrwydd dirdynnol gyda phortreadau grymus o gymeriadau sy'n gweithio mewn marchnad sydd ar fin cau. Dilynir argyfwng Mair, sy'n gwneud bywoliaeth o drin gemau a chlirio tai, nes y daw un gem i drawsnewid ei bywyd yn llwyr...

A novel which examines solitary lives, and provides powerful portrayals of characters who work in a market that's about to close. The narrative focuses on Mair who makes a living out of jewellery and house clearances - that is, until she finds one jewel that transforms her life completely.
Erbyn hyn, cydnabyddir Caryl Lewis fel un o地 llenorion mwyaf disglair – mae ganddi池 ddawn i ysgrifennu地 gredadwy mewn amryw gyfrwng ac i farchnadoedd amrywiol. Mae池 Gemydd yn nofel sy地 profi, fel y gwnaeth ei nofel hynod lwyddiannus Martha, Jac a Sianco, nad rhywbeth uchel-ael yw ffuglen dda – pobl bob dydd sydd yma a bywydau go gyffredin a ddisgrifir.

A dweud y gwir, o ddarllen y nofel, ro地 i地 teimlo地 eithaf bodlon fy myd. Bywydau digon unig a llwydaidd yw bywydau池 cymeriadau a datgelir llawer am ddynoliaeth wrth i Caryl Lewis ddisgrifio'r diffyg cyfathrebu, y cwato, y celu. Yn sicr, mae rhyw naws felancolaidd ymhob disgrifiad bendigedig – fel yn y disgrifiad o Ieuan sy地 prynu ambell i watsh yn y farchnad er nad oes ganddo unrhyw le i fynd iddo mewn pryd. Gemydd yw Mair, prif gymeriad y nofel, ac mae hi a段 chyfeilles Mo yn clirio tai pobl hefyd. Mae池 darluniau ohonynt yn twtio bywydau pobl i mewn i fagiau plastig du yn ychwanegu at ddwch y nofel.

Ond er mai llwydaidd yw池 bywydau, mae lliw yn hynod o bwysig yn y nofel hon. Mae池 disgrifiadau o liwiau cyfoethog y gemau, yr awyr a池 mr yn rhoi swyn arbennig i池 gwaith, ac ar ben hyn, mae coethder y dafodiaith yn ei gwneud yn bleser i蜘 ddarllen. Mae sawl blwyddyn ers i mi glywed geiriau megis 礎rat, 層ilibowan, 喪icyn y drws a braf deall, mewn oes lle mae yna dermau newydd lu a bratiaith yn rhemp, bod y fath gyfoeth ieithyddol yn rhan naturiol o iaith rhai pobl.

Mae yna gysgodion lu yn y nofel hon – mae cysgod crefydd yn drwm iawn ar y prif gymeriad. Ond mae yna oleuni hefyd. Mae池 dweud yn gynnil, ac er bod yna gylch perffaith o ran y stori, mae yna nifer o gwestiynau yn aros ar y diwedd am dynged ambell gymeriad. Tybed, felly, a fydd yna ddilyniant? Gobeithio, yn wir.

Dana Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Daw Caryl Lewis o Ddihewyd, Ceredigion, ac mae bellach yn byw yn Goginan. Enillodd ei hail nofel, 'Martha, Jac a Sianco', wobr LLyfr y Flwyddyn 2005 a'i nofel i bobl ifanc 'Iawn Boi?' wobr Tir na n-Og 2004. Mae hefyd yn ysgrifennu llyfrau i blant iau, yn cynnwys y gyfres boblogaidd 'Bili Boncyrs'.
Gwybodaeth Bellach:
Wedi llwyddiant ei nofel ddiwethaf, Martha Jac a Sianco, mae Caryl wedi gosod y bar yn uchel iawn iddi hi ei hun ar gyfer ei trydedd nofel, Y Gemydd. Stori yw hi am gymeriadau brith sy地 byw ar gyrion cymdeithas, a池 prif gymeriad Mair sy地 crafu byw wrth drin a gwerthu gemau a chlirio tai, nes y daw un em i drawsnewid ei bywyd yn llwyr.

Meddai golygydd y nofel Alun Jones o池 Lolfa, 溺ae hon yn nofel sy地 llawn symbolaeth, sy地 gweithio ar sawl lefel ac yn rymus dros ben. Mae gan Caryl ddawn arbennig wrth greu cymeriadau dwys, diddorol a段 gosod o fewn lleoliad credadwy. Ochr yn ochr 竰i dawn dweud, mae池 defnydd o dafodiaith Ceredigion a池 holl waith ymchwil sy地 mynd i mewn i蜘 gwaith yn cynnig nofel aeddfed, grefftus i unrhyw ddarllenwr ei fwynhau.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
Wales - Epic Views of a ...
Jan Morris
£17.99
 
Prynwch
Enwau Tir a Gwlad
Melville Richards
£12.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch