Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mwy o Gynghanedd Cariad
J. Eirian Jones
ISBN: 9780862438333 (0862438330)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 295x210 mm, 36 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ail gyfrol o ganeuon poblogaidd i blant o bob oed gan y gyfansoddwraig o Gwm-ann.

A second volume of popular songs for children of all ages by the composer from Cwm-ann.
Dilyniant ywr gyfrol hon gan Eirian Jones, pennaeth yr Adran Gerddoriaeth yn Ysgol Penweddig, Aberystwyth, i Cynghanedd Cariad a gyhoeddwyd ym 1997. Y mae naw cn yn Mwy o Gynghanedd Cariad ac fe gyfansoddodd Eirian Jones alawon i gyd-fynd geiriau nifer o feirdd ac un Prifardd.

Mae pump or caneuon yn dathlu creadigaethau byd Duw ac maer geiriau ar testunau yn cynnwys negeseuon cyfoes. Maer gweddill yn ganeuon ysgafn ac amrywiol ac yn sn am yr awyren Concorde, breuddwydio, y gl-geidwad a rhyfeddodau megis sebra'n gwisgo crys rygbi ac eliffant yn deialu`r ffn! Efallai y dylwn grybwyll y ffaith fod y cyfansoddwr Robat Arwyn eisoes wedi cyfansoddi alaw boblogaidd ir farddoniaeth `Y Gl-geidwad` yn y gyfrol Cn y Ddraig a gyhoeddwyd gan Curiad yn 2000.

Ar ddechrau pob cn yn Mwy o Gynghanedd Cariad ceir cyflwyniadau hynod o effeithiol ac maer cyfeiliannau'n cynnwys cordiau a thrawiadau ffres a modern. Maer alawon yn llifo ac yn asion ardderchog gydar geiriau, gan greu naws ac effeithiau arbennig mewn mannau pwrpasol. Yn anffodus, mewn nifer or caneuon nid ywr geiriau wedi eu gosod yn union o dan nodaur alaw ac nid oes cysondeb o ran maint y bariau ar geiriau.

Yr artist Ruth Jn a luniodd y clawr lliwgar syn dehongli cynnwys y gn `Breuddwyd` ac syn dangos dynion bach digri yn dod allan o soser or gofod!

Er mai ar gyfer ysgolion cynradd y bwriadwyd y gyfrol hon, gall y caneuon Angorfa, Ceirios, Rhydfelen, Seren Wen ac Am Roddi Inni, fod yn ddefnyddiol iawn mewn ysgolion Sul a gwasanaethau i ddisgyblion Blynyddoedd 7 ac 8 mewn Ysgolion Uwchradd.

Rydw in edrych ymlaen yn fawr at gael canur caneuon hyn gyda phlant Ysgol Tal-y-bont, Ceredigion, ac fe fydd y gyfrol hon hefyd yn sicr o gael croeso brwd gan bwyllgorau Eisteddfodau lleol a chenedlaethol ledled Cymru.

Falyri Jenkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon Gwerin i Blant
 
£3.50
 
Prynwch
Caneuon Islwyn Ffowc Elis
Islwyn Ffowc Elis
£8.99
 
Prynwch
Cyfres y Beirdd ...
 
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch