Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Uffar o Gosb
Sonia Edwards
ISBN: 9780862438340 (0862438349)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 183x121 mm, 56 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel arall yn y gyfres boblogaidd i ddarllenwyr yn eu harddegau.

Another novel in the popular series for teenage readers.
Cyffro, cyffuriau, cwffio – dyna rai or elfennau a welir yn y nofel Uffar o Gosb gan Sonia Edwards. Dylan Pritchard ywr prif gymeriad ac mae ef yn gorfod dioddef drwgdeimlad criw o fechgyn eraill oherwydd ei dad. Mae Pritch Ploncar, fel y gelwir ei dad, yn hoff iawn o gwyno wrth yr heddlu am hwn, llall ac arall. Maen gwylltion ln pan ddaw ar draws nodwyddau brwnt yn y parc ac maen benderfynol o wneud rhywbeth ynghylch y sefyllfa. Ychydig a feddylia beth fydd canlyniadaur cwyno.

Ei fab syn dioddef fwyaf i ddechrau ac yn cael ei hun i drwbwl pan fon cael ei ddylanwadu gan ei ffrind i'w amddiffyn ei hun ac i ddial yn erbyn y bechgyn syn ei boeni. Ar un adeg, maen ymddangos fod y bechgyn drwg yn dianc rhag cosb ar prif gymeriad yn gorfod dioddef cosb fwy llym na neb arall. Draw tro annisgwyl ar bethau erbyn y diwedd a gwelir nad ywr bechgyn drwg yn dianc yn ddi-gosb. Yn wir, mae eu cosb yn un ddifrifol iawn.

Mae yma nofel yn llawn o bynciau cyfoes, pwysig iw trafod, ond rhaid dweud fy mod in bersonol yn tristu o weld bod rhegfeydd yn brithor llyfr; yn fy marn i, maent yn anaddas a di-alw-amdanynt mewn llyfr ar gyfer disgyblion yn eu harddegau cynnar.

Iona Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Bywgraffiad Awdur:
Mae Sonia Edwards yn enedigol o Gemaes, Mn ond yn byw ac yn gweithio yn Llangefni lle maen athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun y dref. Enillydd Llyfr y Flwyddyn yn 1996 ar Fedal Ryddiaith yn 1999.
Gwybodaeth Bellach:
Mae copi braille a phrint bras o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Diwrnod Mewn Hanes: ...
Simon Beecroft
£2.00
 
Prynwch
Pavlova
Genevieve Knights
£7.99
 
Prynwch
Breuddwyd Monti
Gareth William Jones
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch