Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Noson Wefreiddiol i Mewn
ISBN: 9780862438364 (0862438365)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Alun Jones Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 183x121 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £2.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel arall yn y gyfres boblogaidd i ddarllenwyr yn ei harddegau. Pump o straeon byrion am fywyd amrywiol pobl ifanc gyda'r thema o golled ym mhob stori.

Another novel in the popular series for teenage readers. Five short stories about youngsters lives, with the theme of loss prominent in all stories.
A ydych chi’n adnabod pobl ifanc sy’n meddwl mai dull o boenydio yw darllen? Yn enwedig yn y Gymraeg? Credaf y gallai’r gyfrol fach hon newid meddwl rhai ohonynt. Mae ffurf y stori fer yn arbennig o addas i’r bobl ifanc hynny sydd heb yr amynedd, heb yr amser a heb y dyfalbarhad i ddarllen nofel hir. A dyma a geir yn y gyfrol hon – pum stori fer rhwng wyth a phymtheg tudalen o hyd yr un, gan Owain Meredith, Mared Llwyd, Gwenno Mair Davies, Llinos Dafydd a Fflur Dafydd.

Thema colled sy’n clymu’r pum stori â’i gilydd, medd y broliant ar y llawr cefn, ond mae pob awdur yn trin y thema mewn ffordd unigryw a chyffrous. Weithiau, fe’n harweinir i gasgliadau anghywir tan y tro annisgwyl yn y paragraffau olaf. Weithiau, y darllenydd sy’n gorffen y frawddeg olaf a gall dychymyg darllenydd ifanc fod yn bwerus iawn. Does dim ofn trin pynciau digon dyrys megis galar person ifanc, paedoffilia a henaint ac unigrwydd. Ac eto i gyd, mae hiwmor a thafodiaith/bratiaith pobl ifanc (megis ‘hyncrwydd y pishyn’) yn ein dal yng ngwe’r awduron.

Ursula Byrne

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Noson ...
Owain Meredith
£2.95
 
Prynwch
Graffiti
Angharad Devonald
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch