Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Troi Clust Fyddar
Lleucu Roberts
ISBN: 9780862438470 (0862438470)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 183x120 mm, 159 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Rhagfyr 2005
Tair taith a thri llais . . . ond pwy sy'n gwrando? Nofel afaelgar am y rhwystrau sy'n codi wrth i ni ymwneud â'n gilydd, y clymau sy'n caethiwo a'r modd na allwn ddod i adnabod ein gilydd.

Three journeys and three voices . . . but who is listening? A gripping novel about the difficulties that arise in our relationships, the ties which restrict us, and the ways in which we fail to get to know each other.
Taith ar drn syn dwyn lleisiaur nofel hon ynghyd. Ar hap y daw Stiw, Mandy a May i eistedd o amgylch yr un bwrdd phrif lais y nofel, Siw, ar y daith o Fangor i Lundain. Ond erbyn ir trn gyrraedd gorsaf Euston ar derfyn y nofel, a ninnau erbyn hynny wedi rhannu myfyrdodaur pedwar ac wedi clywed llais gŵr Siw hefyd, dawn amlwg nad dim ond y daith syn gyffredin rhyngddynt.

Ac nid dim ond ystyr lythrennol sydd i deitl y nofel afaelgar hon chwaith. Yn ystod un oi myfyrdodau olaf yn y nofel, mae Siw – neu Siwan – yn dyfynnu ail hanner y llinell enwog o ddrama Saunders Lewis syn sn am ŵr a gwraig na chlywan nhw moi gilydd fyth. Nid dim ond Siw syn fyddar ir byd oi chwmpas. Fel cymeriadaur ddrama, unigolion syn rhwym iw cylchau yw cymeriadaur nofel hon. Dawr diffyg cyfathrebu yn fwyfwy amlwg wrth ir stori ddatblygu, a gwelwn fod sawl un or cymeriadau yn gaeth iw bydoedd eu hunain. Crefydd yw carchar Pete, gŵr Siw – crefydd gul syn mynnu ei fod yn chwilio am waredigaeth eithafol wedi iddo bechu – ac mae hualau tlodi yn gorfodi Mandy i chwilio am ateb go wahanol i broblemau ariannol ei theulu bach.

Wrth fyfyrio y dawr gorffennol yn l i blagio dyn, ac nid yn hawdd y gellir celur gorffennol drwy beidio sn amdano. Wrth ir daith fynd ei blaen mae cyfrinachaun cael eu datgelu un wrth un, ac maer nofel yn cydio fwyfwy o ganlyniad. Efallai nad oedd angen rhoi enw gorsaf ar bob pennod, gan fod datblygiad y plot yn sicrhau nad r daith ai phwrpas yn angof, ond mn beth yw hwnnw. Dyma waith awdures graff syn nabod ei chymeriadau ir dim, ac mae gwahanol leisiaur nofel yn cadwr diddordeb yn fyw tan y dawr trn i stop yng ngorsaf Euston, ac am sbel wedyn.

Nia Peris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Bywgraffiad Awdur:
Mae Lleucu Roberts yn byw yn Rhostryfan ers tair blynedd ar ddeg ac yn hanu o ardal Bow Street, Ceredigion. Mae'n sgriptio ar gyfer y radio a'r theledu. Hi yw awdur y nofel Iesu Tirion a hon yw ei hail nofel.
Gwybodaeth Bellach:
Ar drn i Lundain , mae Siw'n hel meddyliau am ei pherthynas 'i gŵr Pete, ac am y cyfeillgarwch a fu rhyngddi a Noi a Dan. Nofel yw hon am y rhwystrau sy'n codi wrth i ni ymwneud 'n gilydd, y clymau sy'n caethiwo a'r modd na allwn ddod i adnabod ein gilydd. Nofel bwerus am daith drn rhyfeddol.

Awdures yn troedio o'r Doniol i'r Dwys

Yn dilyn llwyddiant ei nofel gyntaf, mae'r awdures Lleucu Roberts wedi mentro cyhoeddi ail nofel lawer mwy uchelgeisiol. Yn l Alun Jones o'r Lolfa: 'Cafwyd derbyniad da iawn i nofel gyntaf Lleucu, Iesu Tirion, sy'n llawn helyntion doniol am gylch meithrin, ond mae'r nofel hon yn dangos ei gallu i ddatblygu fel awdures a thrafod perthynas pobl 'i gilydd yn llawer dyfnach. Taith drn o Fangor i Lundain yw canolbwynt y nofel ac argyfyngau personol rhai o'r teithwyr yw'r thema. Mae'r arddull yr un mor afaelgar gwaith blaenorol Lleucu, ond mae'r testun yn fwy dwys wrth drafod methiant pobl i gyfathrebu 'i gilydd.'
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Twentieth-Century ...
Barbara Prys-Williams
£6.99
 
Prynwch
Tinboethach
 
£6.95
 
Prynwch
Dyfi Jyncshiyn – y ...
Gareth F. Williams
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch