Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dyfal Donc
Hilda Hunter
ISBN: 9780862438555 (0862438551)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2006
Cyhoeddwr: Dinas, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 209x147 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Profiadau hunangofiannol cerddor penderfynol a benderfynodd fynd ati i ddysgu Cymraeg.

The memories of a musician who became determined to learn Welsh.
Y mae cymeriadau fel Hilda Hunter yn brin iawn. Yn enedigol o Ganolbarth Lloegr, aeth ati i ymroi i ddysgur Gymraeg ... a hithaun bensiynwraig! Da o beth felly fod y Lolfa (dan argraffnod Dinas) wedi gweld yn dda i gyhoeddi ei hunangofiant.

Rhennir y gyfrol 122 tudalen hon i 14 o benodau byrion, rhwydd iw darllen. Daw ei chariad at gerddoriaeth ir amlwg drwyr hunangofiant, a cheir yma, ymysg pethau eraill, ddarlun o fywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth yn y 1950au a gweithgarwch Adran Gerdd y coleg. Y mae pennod fel Trwy ddŵr a thn yn ddadlennol iawn yn dangos rhwystredigaeth Hilda Hunter yn ei dyletswyddau fel Is-Warden ar neuadd breswyl yn y coleg, yn enwedig wrth iddi ymroi i gynorthwyo myfyrwyr eraill yn wyneb rhagfarnau ac annhegwch.

Cymeriad penderfynol yw Hilda Hunter, un sydd wedi goresgyn sawl rhwystr ac syn disgrifioi hun yn fyfyrwraig gydol oes. Anodd credu mewn gwirionedd mai gwraig yn ei wythdegau sydd wedi ysgrifennur gyfrol hon. Yn wir, y maen cyfaddef wrth adrodd yr hanes amdanin mynd i gartref henoed i weld ffrind iddi yn dathlu ei phen-blwydd yn 90:roedd cymaint o henoed yno a minnaun un ohonynt, serch nad oeddwn yn teimlo felly!

Heb os, y mae dewrder, brwdfrydedd a stamp penderfynol y wraig lew hon yn destun rhyfeddod, a diolch am gael darllen ei hunangofiant.

Delyth Morgans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Tabl Cynnwys:
Cydnabyddiaeth;
Rhagair;
Tocio adenydd;
Daw hindda wedi drycin;
Ehediad o flaen y gwynt;
Ar adain tua'r gorllewin;
Chwa o awyr iach;
Trwy ddwr a thn;
Colli golwg ar gymylau amser;
Colli'r trywydd;
Sefyll ar y gwynt;
Tywydd teg;
Codi adain;
Morio;
Glanio a gwreiddio;
Ar adain cn.
Bywgraffiad Awdur:
Cafodd Hilda Hunter ei geni yng Nghanolbarth Lloegr ym 1919. Dyma bortread o'i bywyd o'r cyfnod wedi iddi adael yr ysgol cyn yr Ail Ryfel Byd hyd at heddiw. Ar l gyrfa fel cerddor a bywyd o waith ac astudiaeth yn Lloegr a Chymru, ymddeolodd i'r Amwythig a daeth cyfle i wireddu breuddwyd a fu yng nghefn ei meddwl ers ei chyfnod yn Aberystwyth yn y pum degau, sef dod yn fwy cyfarwydd 'r iaith Gymraeg.

Yn y flwyddyn 2000, gwelodd ei ffordd yn glir i astudio'r iaith Gymraeg o ddifrif. Yn ei geiriau ei hun: "Myfyriwr gydol oes ydw i. Po fwyaf astudiaf a darganfyddaf, mwyaf fy nghariad a'm parch tuag at fy nghyfeillion Cymreig, eu mamiaith a'u mamwlad!"
Gwybodaeth Bellach:
Cafwyd yr ysbrydoliaeth berffaith i unrhyw un sydd am fynd ati i ddysgu Cymraeg a hynny gan ddysgwraig a aeth ati i ddysgur iaith yn ei hwythdegau, ac a lwyddodd i ysgrifennu a chyhoeddi ei llyfr Cymraeg cyntaf o fewn pum mlynedd i ddechrau dysgu.

Hunangofiant ywr gyfrol Dyfal Donc ac maen olrhain bywyd eithriadol ddiddorol a chythryblus Hilda Hunter, a dreuliodd lawer oi bywyd yn Aberystwyth, ond a fu hefyd yn teithior byd ac yn gwneud cyfraniad mawr ir byd cerddorol.

Ond yn y flwyddyn 2000 y gwelodd ei ffordd yn glir i astudior iaith Gymraeg a chafodd gymorth tiwtoriaid a chyfeillion i wneud hynny - yn cynnwys Nia Rhosier, a ysgrifennodd Ragair ir gyfrol. Yn l Nia: Y mae ei dyfalbarhad ai hymroddiad yn esiampl i bawb ohonom ac yn ysbrydoliaeth i bob dysgwr.

Yn l yr awdures roedd dysgu Cymraeg yn freuddwyd a fu yng nghefn ei meddwl ers ei chyfnod yn byw yn Aberystwyth yn y pumdegau: Myfyriwr gydol oes ydw i. Po fwyaf astudiaf a darganfyddaf, y mwyaf fy nghariad am parch tuag at fy nghyfeillion Cymreig, eu mamiaith au mamwlad.

Maer llyfr yn rhyfeddol ac yn hynod o ddifyr iw ddarllen.
Mari Ellis

Dyma gyfrol fydd yn ysbrydoli unrhyw un syn meddwl am ysgrifennu llyfr godi beiro a mynd amdani.
Lois Martin-Short, Plur Gweinydd Awst/Medi 06
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Welsh One Hundred, The
Dafydd Andrews
£5.95
 
Prynwch
Nofelau Nawr: Tri Chynnig ...
Bethan Gwanas
£4.99
 
Prynwch
Walks East Of Snowdon; ...
Michael Burnett
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch