Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau
Llwyd Owen
ISBN: 9780862438609 (0862438608)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2016
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel feiddgar sy'n sôn am brofiadau ysgytwol a dialgar enaid ifanc a beiddgar sy'n garcharor i lygredd byd y cyfryngau. Gan 'athrylith pennaf' gwobr Daniel Owen 2005. Yn cynnwys rhegfeydd a chynnwys sy'n addas ar gyfer oedolion yn unig. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn Chwefror 2006.

A novel recounting the shocking and avengeful experiences of a young soul who is enslaved by the media-dominated world. By a leading competitor in the 2005 Daniel Owen award. Contains swearing and contents suitable for adult readers only. Reprint; first published in February 2006.
Fe ddylai'r nofel hon achosi daeargryn. Mae hi'n hollol wahanol i unrhyw beth rydym wedi ei ddarllen yn y Gymraeg o'r blaen. Saunders Lewis ddywedodd rywbryd y dylem 'wneud yn fawr o bechod'. Wel, mae Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau yn gwneud i'w Monica ef ymdebygu i werslyfr Ysgol Sul i blant bach.

Nofel am Gaerdydd sydd yma ac fe gyhoeddwyd cyfrolau arwyddocaol am y lle hwnnw cyn hyn. Daw Bob yn y Ddinas, Sin Eirian, a Dyddiadur Dyn Dŵad, Goronwy Jones i'r cof. Ond mae campwaith Llwyd Owen mewn byd ar wahn. Rhywsut, mae ei draed ef wedi suddo'n ddyfnach i goncrid y brifddinas, ac mae wedi cael hwyl anarferol ar fynd dan groen ein ffug warineb, i ddatgelur rhagrith a'r bwystfileiddiwch yn ein cymdeithas.

Nid pawb fydd yn hapus gyda'r budreddi, y disgrifiadau rhywiol graffig, a'r bratiaith. A bydded i'r sawl sy'n mwynhau cerddoriaeth y Boy Bands, er lles eu hiechyd, ymatal rhag pori rhwng y cloriau. Ymhellach, o ddarllen y llyfr, rwyn siŵr y bydd unrhyw riant dosbarth canol, gofalus ac uchelgeisiol, yn meddwl ddwywaith cyn annog eu hepil i gynnig am swydd yn y cyfryngau.

Synhwyraf fod cryn olygu wedi bod ar y nofel ers iddi gael ei hanfon i gystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen llynedd. Nid oes dim o'i le ar hynny. Dyna briod waith golygyddion. Yr hyn sy'n drawiadol am yr ysgrifennu yw'r egni aruthrol a berthyn iddo. Mae yna bendilio parhaus o'r doniol i'r dwys (fel yn y bennod am y rhaglen Sin a Sin), ac yn raddol fe ddatgelir y tristwch sobreiddiol sy'n sail i'r stori.

Gyda'r Diafol yn chwarae rhan mor ganolog yn yr hanes cawn ein hatgoffa'n aml o Weledigaethau'r Bardd Cwsg a'r holl ddychan sydd i'w gael yn y llyfr hwnnw. Mae yna weledigaethau yr un mor uffernol yn y nofel hon. Heb os, Llwyd Owen yw Ellis Wynne yr unfed ganrif ar hugain.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Brodor o Gaerdydd sydd wedi gweithio mewn amryw o swyddi yn y cyfryngau ers 1998. Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau yw ei nofel gyntaf. Ar hyn o bryd mae Llwyd wrthin gorffen ei ail nofel (fydd allan yn hwyrach eleni... gobeithio) ac hefyd wedi dechrau ar y broses o addasu Ffawd yn ffilm. Mae'n byw yn ardal Parc Buddug y ddinas gyda'i wraig Lisa a'u 'plant' Moses a Marley.
Gwybodaeth Bellach:
Cyhoeddi Llyfr Mwya Dadleuol ac Athrylithgar y Flwyddyn
Ar Ddiwrnod y Llyfr, pan gyhoeddwyd rhestr hir Llyfr y Flwyddyn, lansiwyd hefyd y llyfr sydd, yn l llawer, y mwya dadleuol iw gyhoeddi yn y Gymraeg Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau gan Llwyd Owen. Bur ymateb hyd yman gadarnhaol gydag adolygiadau ffafriol iawn yn y wasg. Yn l yr adolygydd Rhodri Ll. Evans: Roeddwn wrth fy modd yn plymio i fyd tywyll Luc byd doniol, byd dychanol, byd dig, byd chwerw, byd unig a byd trist. Mae hon yn nofel arloesol o ran gwreiddioldeb ei stori ac o ran ei mynegiant unigryw. Dylid ei derbyn chroeso brwd.
Lansiwyd Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau gan Llwyd Owen yng Nghanolfan Celfyddydau y Chapter, Caerdydd. Cafwyd cerddoriaeth gan Fflur Dafydd a DJs Gardd Edam. Maer nofel yn rhoi darlun cignoeth o fywyd dinesig a byd y cyfryngau gan fynd i grombil enaid ifanc sydd ar goll mewn swydd wael yng Nghaerdydd. Dyn syn cael ei gorddi gan ei orffennol ai bresennol anobeithiol ac syn boddi ei ofidiau yn yr is-fyd dinesig.
"Fe ddylai'r nofel hon achosi daeargryn. Mae hi'n hollol wahanol i unrhyw beth rydym wedi ei ddarllen yn y Gymraeg o'r blaen."
"Yr hyn sy'n drawiadol am yr ysgrifennu yw'r egni aruthrol a berthyn iddo. Mae yna bendilio parhaus o'r doniol i'r dwysac yn raddol fe ddatgelir y tristwch sobreiddiol sy'n sail i'r stori."
Western Mail
"Yn bersonol, roeddwn wrth fy modd yn plymio i fyd tywyll Luc - byd doniol, byd dychanol, byd dig, byd chwerw, byd unig a byd trist. Mwynheiais Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau yn fawr. Mae hon yn nofel arloesol - o ran gwreiddioldeb ei stori ac o ran ei mynegiant unigryw. Dylid ei dderbyn a chroeso brwd."
Rhodri Ll Evans, BBC Cymru'r Byd
Maer plot ar cymeriadun gryf, ac mae naratif llif-yr-ymennydd yn dull perffaith I gyfleu anesmwythyd meddyliol y prif gymeriad. Owain Rhys, Taliesin Haf 2006
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Guide to Welsh Literature ...
 
£9.99
 
Prynwch
Huw T. Edwards - British ...
Paul Ward
£18.99
 
Prynwch
Ysgrifau yr Hanner Bardd
Dafydd Rowlands
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch