Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Esgyrn Bach
Tony Bianchi
ISBN: 9780862438623 (0862438624)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 185x116 mm, 419 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Chwefror 2006
Nofel ddychanol sy'n sôn am gais person i sicrhau cymhorthdal am lyfr. Llwydda i ddychanu y byd llenyddol dyrchafedig Cymreig mewn ffordd wreiddiol a doniol.

A satirical novel about a person's attempt to secure a grant for a book. It succeeds in belittling the Welsh literary elite in an original and humorous jibe.
Dydw i ddim yn siŵr a oes angen adolygiad o’r nofel hon; wedi’r cyfan, yn garedig ddigon mae’r awdur ei hun ar ddiwedd y gyfrol yn darparu tri adroddiad arni ei hun. Daw’r rhain o safbwyntiau gwahanol: y cyntaf yn trafod y gyfeiriadaeth gerddorol, yr ail yn ddadansoddiad er mwyn darganfod patrymau rhifol, a’r trydydd yn feirniadaeth lenyddol dalfyredig. Os ydych chi’n gweithio i sefydliad celfyddydol mawr biwrocrataidd, mae’n bosibl iawn y bydd hyn yn gwneud synnwyr perffaith i chi. Yn sicr, pe baech chi’n gweithio i’r ‘Weinyddiaeth er Hyrwyddo Buddiannau Strategol y Celfyddydau’, byddech chi ar goll heb yr adroddiadau hyn.

Dyma lle mae prif gymeriad Esgyrn Bach, Steffan, yn gweithio, yn treulio'i ddyddiau yn darllen drwy geisiadau am grantiau llenyddol, gan geisio sicrhau ei fod yn cydymffurfio â pholisďau ‘goleuedig’ y Weinyddiaeth, fel yr un 'ar gyfer meithrin gweithgarwch diwylliannol ymhlith yr henoed ac ieithoedd lleiafrifol', ac yna’n treulio’i nosweithiau mewn theatrau gyda’i ffurflenni monitro yn amseru cymeradwyaeth y gynulleidfa ac yn asesu sut mae’r cynhyrchiad yn cyfrannu ‘at wireddu polisďau’r Weinyddiaeth parthed gwella hygyrchedd ac ymestyn cyfleoedd’.

Wrth geisio didoli pentwr enfawr o geisiadau, mae cais anarferol a chyfrin yn codi cwestiynau ym meddwl Steffan, ac mae’n penderfynu ymchwilio i ddarganfod mwy amdano. Ymhlith pethau eraill, mae hyn yn golygu taith ar dręn i Leipzig, lle mae sgerbwd cerddor enwog yn dod i mewn i’r stori rywsut. Drwy ganol hyn i gyd, mae Steffan a’i gymar, Llio, sy’n disgwyl babi, yn trio symud tŷ. A gyda llaw, gan fod Steffan yn ofni dicter ‘Eneiniog’, sef awdur a wrthodwyd ganddo ac sydd wedi bygwth fatwa yn ei erbyn, mae wedi dyfeisio dull hynod gymhleth o deithio’n ôl a blaen i’r gwaith bob dydd, gyda chymorth haprifau.

Ydi hyn yn swnio’n ddryslyd? Wel ydi. Sawl tro, collais fy ffordd yn llwyr wrth geisio dilyn teithi meddwl yr awdur ar hyd llwybrau nad oeddent fel pe baent yn arwain i unman, ac rwy’n dal i fod yn ansicr ynglŷn â’r hyn ddigwyddodd mewn gwirionedd. Ond y pwynt yw, sdim ots. Mae Tony Bianchi yn ysgrifennu’n ddarllenadwy dros ben, ac mae’n disgrifio anturiaethau Steffan yn ddifyr a doniol wrth iddo fynd yn ddyfnach i’r dirgelwch, gan aros yn benderfynol drwy’r cyfan nad yw am ‘droi’n gymeriad mewn rhyw nofel ôl-fodernaidd eilradd’.

Ond prif gryfder y nofel hon, a’r rheswm y dylai pawb ei darllen, yw’r dychan. Mae’r Weinyddiaeth er Hyrwyddo Buddiannau Strategol y Celfyddydau yn gampwaith o greadigaeth, o’i ‘Thrigain Cam Namyn Un Tuag At Lwyr Effeithlonrwydd Gweinyddol’ i’w ‘Hadran Dryloywder ac Atebolrwydd’. Bydd hyn i gyd yn gyfarwydd iawn i unrhyw un sydd wedi ymwneud â sefydliad biwrocrataidd o unrhyw fath, ac mae’r ffaith mai ciper a drodd yn botsiwr (bu Tony Bianchi yn bennaeth ar Adran Lenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Cymru) sydd wedi’i chreu yn rhoi blas gwell fyth ar y gwaith.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Bywgraffiad Awdur:
Brodor o North Shields, Northumberland, yw'r awdur. Wedi cyfnodau yn Llanbedr Pont Steffan, Cei Conna ac Aberystwyth, symudodd i Gaerdydd, lle mae'n byw o hyd. Bu'n bennaeth Adran Lenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Cymru cyn mynd i weithio ar ei liwt ei hun yn 2002.
Gwybodaeth Bellach:
Dial ar Fiwrocratiaeth Wallgo’r Celfyddydau

Gyda’r holl ddadlau ynghylch diwygio ariannu’r Celfyddydau yng Nghymru’n dwysáu, mae cyn-bennaeth Adran Lenyddiaeth Cyngor y Celfyddydau yn codi cwestiynau ynghylch biwrocratiaeth ynfyd y sefydliad ac yn tanlinellu’r rhwystredigaeth sy’n codi wrth weithio o fewn y maes celfyddydol.

Yn ei nofel gyntaf, mae Tony Bianchi yn tynnu sylw at y “fiwrocratiaeth wallgo” sy’n perthyn i’r systemau grantiau y bu mor ganolog yn eu gweinyddu. Yn ei nofel o’r enw Esgyrn Bach mae’n dilyn cais penodol am grant sy’n mynd ar goll yn nyfnderoedd peirianwaith gwerthuso grantiau. Meddai Tony Bianchi: “Mae’r nofel yn tynnu ar fy mhrofiad o weithio yng Nghyngor y Celfyddydau, a gobeithio ei bod hi’n dweud rhywbeth am obsesiynau cymdeithas gyda mesur a chyfri a llenwi ffurflenni. Cyflwynaf hi i bob gweinyddwr ac athro a gwas arall a aeth ar goll ar Lwybr Papur ein biwrocratiaeth wallgof.”

Yn ôl un adolygydd, Dafydd Morgan Lewis: “Mae’r modd y dychenir y dull o werthuso llenyddiaeth yn y nofel yn wirioneddol odidog.”

Bu Tony Bianchi yn bennaeth adran Lenyddiaeth Cyngor Celfyddydau Cymru am nifer fawr o flynyddoedd hyd at 2002 a gwelodd lu o newidiadau biwrocrataidd a gweinyddol yn ystod ei gyfnod yn gweithio yno. Dewisiwyd ei nofel Esgyrn Bach yn Nofel y Mis dan gynllun hyrwyddo nofelau’r Cyngor Llyfrau.

“…mae yma awdur meistrolgar sydd wedi creu nofel hynod ddyfeisgar, a chofiadwy, gyda thro gwych yn ei chynffon.”
Kate Crockett

“Mae yna ystyr cudd i deitl y nofel; darllenwch hi ond peidiwch â disgwyl deall popeth”
Mari Ellis

“Drwyddi draw mae’r cymeriadau hyn oll yn byw mewn byd sy’n cael ei ddisgrifio mewn arddull ac ieithwedd mor rhesymol a rhesymegol nes gwneud eu cyd-fyw yn anochel a synhwyrol. Mae hi’n braf hefyd ddarllen cyfrol lle mae’r Gymraeg yn gyhyrog a lliwgar.”
Ann Beynon, Taliesin Haf 2006

Esgyrn Bach
Drawing on his experience working for the Arts Council of Wales, Tony Bianchi introduces us to a Ministry ostensibly devoted to promoting the arts but in fact wholly absorbed in its arcance world of statistics, strategies and procedures. Steffan, an assessor of applications, is a faithful follower of the Fifty-Nine Steps of the Paper Trail in this worse-than-Kafkaesque bureaucracy. His quiet existence preparing reports is disturbed when a bizarre application from an unidentifiable novelist arrives on his desk. His vain struggle to fit this into the administrative strait-jacket begins to spill over into his private life as he is impelled to follow a trail of arcane clues to the identity and address of the mysterious applicant No. 86 and the content of her proposed novel. Meanwhile he and his pregnant partner are house-hunting, a search that presents a further enigma - or is it part of the same one? - for both house and estate agent are hard to track down. As Steffan becomes obsessed with decoding the musical, visual and verbal clues provided by chance encounters and mysterious documents from the past, the two quests become entwined, obscuring the boundaries between fictions and realities. Could the elusive novelist be writing Steffan's life, or is what we read the novel she is writing? And what do Leipzig and the dimensions of Johann Sebastian Bach's skull have to do with it all? This is a many-layered and stimulating novel: Kafka with a sense of humour, complete with diagrams, musical quotations and illustrations, part satire on modern obsessions with number and measurement, part teasing post-modern romp, with touches of Mihangel Morgan and W. G. Sebald.
Cyfnewidfa Lęn Cymru/Wales Literature Exchange
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Horse in Celtic Culture, ...
 
£12.99
 
Prynwch
Gender Studies in Wales: ...
Katie Gramich
£12.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch