Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Twist ar Ugain
Daniel Davies
ISBN: 9780862438708 (0862438705)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 184x122 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Straeon bachog, dychanol am fywyd, am freuddwydion, ffolineb a llygredd yng nghefn gwlad Cymru.

Satirical and terse stories about life, dreams, folly and ] corruption in rural Wales.
Dyma lyfr hyfryd iw ddarllen yn eich oriau hamdden, llyfr syn cynnig hiwmor, teimlad a chymeriadau rhyfeddol. Mae Daniel Davies wedi ymbalfalu ymysg ei brofiadau ac wedi dadorchuddio briwsion bywyd gan gynnig straeon byrion syn afaelgar ac yn ysgafn ar yr un pryd. Er hynny, mae sawl cnewyllyn digon tywyll ir straeon, gan gynnwys Paul, cymeriad hyll, cyn-athro ai fywyd wedii ddiflasu gan gariad torcalonnus ar teimladau llwydaidd syn dilyn. Neur ddau bysgotwr unig, un yn methu deall pam nad oes ganddo ferch iw charu, ar llall yn deall yn union pam fod y ddau yn fethiant.

Mae yna deimlad chwerw yn rhedeg trwy sawl un or straeon, teimlad gwerinol, ac yn hyn o beth mae yna debygrwydd i waith Maupassant neu Poe, wrth ir cymeriadau ymgeisio at rywbeth gwell yn eu bywydau. Edrych yn l dros eu hysgwyddau a wnnt, a sawl un or cymeriadau'n ymestyn yn rhy bell weithiau yn ei bresennol, ymestyn at yr hyn sydd allan ou cyrraedd. Er bod y gwaith wedii seilio ar gymeriadau mor gynnil, mae modd darganfod llawer mwy iddynt nag sydd yn amlwg, ac mae gan yr awdur y gallu i weld trwy ei gymeriadau ei hun, gan osod yn hawdd ar bapur gymeriadau llawn sy'n gynhyrfus yn eu hanwastadedd.

Mae yna ddigon yn Twist ar Ugain i beri i'r darllenydd ddeall fod gan Davies lawer iawn i'w gynnig i lenyddiaeth Gymraeg fodern. Ceir sefyllfaoedd a chymeriadau o fewn y straeon syn eu cynnig eu hunain yn rhwydd ir darllenydd ond, fel mewn pob stori dda, awgrymir rhywbeth mawreddog a syfrdanol oddi tanynt. Mae gallu'r awdur i gynnal diddordeb yn y cymeriadau - y cymeriadau hynny syn gnawd ar esgyrn unrhyw stori fer dda - yn amlwg ac yn gryf.

Er hynny, dyw popeth ddim yn berffaith, a cheir sawl enghraifft yn y llyfr o flerwch enwau'n newid, strwythur paragraffau a deialog ac ati. Ond yn sicr byddai croeso i lawer mwy o lyfrau gan yr awdur hwn.

Dafydd Prys

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd Daniel Davies yn Llanarth, ac mae e'n dal i fyw yng Ngheredigion. Bu'n un o olygyddion y cylchgrawn Seren Tan Gwmwl a chyhoeddodd ei nofel gyntaf Pele, Gerson a'r Angel yn 2001.
Gwybodaeth Bellach:
Prynwch y llyfr hwn, ewch adre, rhowch y tegell ymlaen a rhowch eich traed lan gyda phot o de (4 bag) a phaced o fisgedi (McVitie's Chocolate Hobnobs fyddai orau) a dechreuwch ddarllen. Cewch fwynhau deg o storau doniol a dadlennol am orchestion a thrychinebau carwriaethol, gyrfaoedd chwist, anturiaethau gwaedlyd, trafferthion gyda'r heddlu, datganiadau piano, lladrata arfog, casineb, trachwant, brad, cwffio...a dartiau. Mwynhewch!

**************************
Storau a Hiwmor Pobl Gyffredin

Er mor bwysig yw traddodiad y stori fer yng Nghymru prin fur cyfrolau o storau poblogaidd iw cyhoeddi yn y Gymraeg yn ddiweddar, a gwl awdur casgliad newydd o storau, Daniel Davies, yr angen i roi hwb ir ffurf yma o sgwennu: Bu storau yn rhan ganolog on llenyddiaeth, or traddodiad gwerin i Kate Roberts, ac maen biti fod llai o statws a gwerth yn cael eu rhoi iddyn nhw dyddie ma prin ywr casgliadau o storau byrion sydd wedi gweld gole dydd yn ddiweddar.

Maer storau yng nghyfrol newydd Daniel Davies, Twist Ar Ugain wedi eu lleoli yng nghefn gwlad Ceredigion yn bennaf ac wedi eu hysgrifennu am bob math o bynciau, yn cynnwys cariad, dartiau, llygredd a rhagrith yn storau poblogaidd, llawn hiwmor, dychan a chymeriadau difyr. Pobl gyffredin ywr cymeriadaun bennaf, pobl gobeithiol llawn hwyl, syn fodlon cymryd siawns mewn bywyd syn esbonior teitl. Nid doeth yw galw Twist ar ugain wrth chwarae Pontoon, ond dynar math o bobl syn diddorir awdur. Maer gyfrol yn llawn hwyl, trafferthion carwriaethol ac argyfyngau bach (syn troin argyfyngau mawr), gan roi golwg wahanol a difyr or natur ddynol. Mae na chwarddiadau ym mhob stori, boed am Hel Mecryll, Starsky a Hutch, Gyrfa Chwist neu Turkey Darts.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
O'r Cyrion
Ioan Kidd
£5.99
 
Prynwch
Tiwniwr Piano, Y
Catrin Dafydd
£3.00
 
Prynwch
Moelfre a'r Môr - ...
Robin Evans
£12.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch