Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dirgel Ddyn
Mihangel Morgan
ISBN: 9780862438937 (0862438934)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 185x120 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol a enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 1993, ac a ddisgrifiwyd fel nofel glyfar, ddarllenadwy, sy'n torri cwys newydd yn ein llên. Ailargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1993.

The volume which was awarded the Prose Medal at the 1993 National Eisteddfod and which was described as a clever, readable novel which breaks new ground in our literature. Reprint; first published in 1993.
Dair blynedd ar ddeg a thri argraffiad yn ddiweddarach, mae nofel gyntaf Mihangel Morgan a enillodd iddo Fedal Ryddiaith Eisteddfod Llanelwedd 1993 yr un mor ffres a heriol ag erioed. Maer argraffu newydd hwn yn brawf or ffaith fod y nofel hon wedi hen ennill ei phlwyf fel clasur modern Cymraeg. Ac mae rheswm da dros hynny yn fy marn i. Mae hin nofel gelfydd, aml-haenog a thyn ei gwead syn cadw sylw a diddordeb y darllenydd hyd y diwedd. Dyma nofel syn parhau i hudo a rhwydor darllenydd, hyd yn oed wedi sawl darlleniad.

Mr Cadwaladr yw prif gymeriad ac arwr annisgwyl y nofel hon. Maen athro di-liw, di-raen a di-drefn ar ddosbarth nos ar lenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif. Ond uchafbwynt y nofel ywr cymeriadau amryliw syn ymddangos ym mywyd (neu ddychymyg) Mr Cadwaladr. Er bod nodweddion personoliaeth y cymeriadau hyn yn gomig o anghredadwy, maer awdur yn llwyddo iw gwneud yn gymeriadau byw a chredadwy ym meddwl y darllenydd. Hwy yw prif ffynhonnell yr hiwmor sydd yn y nofel, ond nid yw popeth fel yr ymddengys chwaith. O dan fwgwd y chwerthin ar gwenu mae yna gyfrinachau mwy sinistr a thywyll iw canfod. A thu l ir cast hwn o gymeriadau mae cefnlen y ffilmiau y mae Mr Cadwaladr mor hoff ohonynt, gan ychwanegu dyfnder a dimensiwn arall ir naratif; stori o fewn stori a ffuglen o fewn ffuglen.

Chwarae y mae Mihangel Morgan. Chwarae gmau, chwarae triciau a chwarae disgwyliadau ei ddarllenwyr. Cyflwyna gymeriadau a rhith-gymeriadau sydd yn chwarae meddwl y darllenydd ai ganfyddiad o realiti. Maen troi popeth ar ei ben. Camp Mihangel Morgan, fodd bynnag, yw nad ywr chwarae hwn yn gadael y darllenydd yn rhwystredig. Yn hytrach, dyfais rymus ydyw syn ennyn chwilfrydedd ac yn codi awydd i ailddarllen y nofel er mwyn datrys ei phos.

Eleri James

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Bywgraffiad Awdur:
Mihangel Morgan yw un o awduron mwyaf toreithiog a phoblogaidd Cymru. Bellach, cyhoeddodd bum nofel, chw chyfrol o straeon byrion a phedair cyfrol o gerddi. Brodor o Aberdr sy'n byw yn Nhal-y-bont, Ceredigion.
Gwybodaeth Bellach:
Dirgel Ddyn
Nofel gyfoes ddinesig yw Dirgel Ddyn gan Mihangel Morgan. Mae'n adrodd y digwyddiadau annisgwyl sydd yn dod thipyn bach o gyffro i fywyd difflach Mr Cadwaladr, bardd talcen slip ac athro dosbarthiadau nos sydd yn ei chael yn anodd i dalu'r rhent. Er mwyn cael ei gyflog, mae gofyn iddo gasglu deg o enwau i'w ddosbarth bondigrybwyll. Erbyn cael y nawfed, mae'n penderfynu cofrestru enw ffug sef Ann Griffiths. Ond mae menyw urddasol o'r un enw yn ymuno 'r grwp y noson gyntaf. Bob yn dipyn mae Mr Cadwaladr ac Ann Griffiths yn dod yn ffrindiau. Ond mae pethau yn mynd yn gymhleth. Ni ddisgwylia Mr Cadwaladr druan i'w fyfyrwraig ganol oed fod mor hoff ohono. Mae hi'n dweud ei holl hanes wrtho gan gynnwys dwy lofruddiaeth y mae wedi eu cyflawni. Dyma hi yn mynnu cysgu gydag ef wedyn ac yno diflannu yn ddisymwth. Mae cymeriadau eraill yn codi'u pennau o bryd i'w gilydd. Yn eu plith mae cydletywyr Mr Cadwaladr yn nhy diraen Mr Schloss, gan gyfrif Mr Owen a'i gasgliad o dedi brs, Ffloyd y stud (sydd heb fod gyda'r un ferch erioed), a'r hen Mrs Evans, capelwraig trwm iawn ei chlyw. Yn ogystal 'r rhai hyn cawn gwrdd Menna a Manon, dwy ferch ffroenuchel braidd o'r cymoedd sydd yn mynychu dosbarthiadau Mr Cadwaladr, a Siriol, yr ysgrifenyddes sydd eisiau bwydo ei chathod bob awr o'r dydd. Mae pethau yn dechrau poethi pan mae Ann Griffiths yn ymddangos ar y teledu fel ymgeisydd ar ran y Toraid yn yr etholiad. Mae Mr Cadwaladr yn dilyn ei gyrfa nes iddi gyrraedd y brig ac yno anfon llun personol ati yn ysmala iawn. Llyfr llawn eironi yw Dirgel Ddyn. Parodi ydyw hefyd o'r pethau bach bob dydd sydd yn hanfodol i bawb. Fe ddaeth y nofel hon ag amlygrwydd i'r awdur a bu yn sbardun i'w yrfa ddisglair.
Cyfnewidfa Ln Cymru/Wales Literature Exchange
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ysbryd Hedd Wyn (Poster)
Alan Llwyd
£2.50
 
Prynwch
Owain Glyndŵr
Gerallt Lloyd Owen
£3.95
 
Prynwch
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch