Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Plant y Goedwig: 1. Gwen ac Owain
Anne Brooke
ISBN: 9780862439040 (0862439043)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Gill RobertsAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 208x147 mm, 40 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £2.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae plant y goedwig newydd glywed bod y ffrwythau gorau yn y byd yn tyfu ar goeden ryfeddol Cogfran Fawr. Sut maen nhw'n mynd i gael y ffrwythau, tybed? Un o gyfres o storïau o fyd y Mabinogi ar gyfer plant oedran 4+. Yn cynnwys cyfieithiad Saesneg o'r testun yn y cefn.

The children of the forest have just heard that the best fruit is growing on the amazing Cogfran Fawr tree. How are they going to get the fruit? One of a series of stories from the world of the Mabinogi, for children aged 4+. Includes an English translation of the text in the back.
Dyma’r stori gyntaf allan o bedwar o lyfrau yn y gyfres ‘Plant y Goedwig’.

Yn ôl y broliant, pedair stori newydd allan o fyd y Mabinogi sydd yma, byd lle down ar draws anifeiliaid ac adar yn siarad, cewri a llu o gymeriadau a digwyddiadau arallfydol eraill. A dyna a gewch chi yn y llyfryn bach hwn. Mae’r plant wedi’u gwisgo mewn dillad canoloesol, mae yna jac-y-do sy’n siarad, cawr enfawr o’r enw Cogfran Gawr, a Phwca, rhyw fwgan ddigon dymunol yr olwg â chlustiau fel Legolas yn ‘Lord of the Rings’ ganddo!

Yn y stori antur hon, â Gwen ac Owain, Brân a Branwen, Ceri a Caradog, Gwri a Rhian, plant y goedwig i ymweld â Chogfran Gawr sy’n berchen ar goeden afalau hyfryd. Nid yw Cogfran yn bwyta’r ffrwythau ei hunan nac yn fodlon i neb arall eu cael nhw chwaith. Felly cynllunia’r plant i gael eu gafael ar yr afalau blasus. Wna i ddim datgelu rhagor ond fe ddatblyga’r stori’n gyffrous a chanolbwyntir ar yr hyn sy’n digwydd i Gwen ac Owain. Ond nid yw’r stori’n gorffen yn y llyfryn hwn. Mae’r llyfr cyntaf fel petai’n bennod gyntaf neu’n gainc gyntaf o bedair pennod neu bedair cainc. Rhan o stori fwy ydyw, stori fach o fewn stori fawr.

Adroddir y stori mewn iaith raenus sy’n cynnwys llawer iawn o ddeialog rhwng cymeriadau. Teimlais fod y stori’n symud yn ei blaen yn sydyn a gellir ei darllen mewn un eisteddiad. Roeddwn i o’r farn ei fod yn llyfr gwych ar gyfer trafod materion fel twyll, ymddiriedaeth, hunanoldeb, cyfeillgarwch ac unigrwydd. Mae’r ffaith fod yma gyfieithiad llawn yn Saesneg yn y cefn yn werthfawr hefyd er mwyn i rieni di-Gymraeg fod yn rhan o’r profiad.

Yr hyn oedd yn ychwanegu llawer iawn at y stori ddifyr hon oedd y gwaith arlunio rhagorol oedd yn datgelu emosiynau’r cymeriadau – megis y darlun o wyneb gwgus a sur y cawr yn newid i fod yn wyneb gwengar a llawen.

Susan Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Nod y gyfres yw cyflwyno storïau difyr ac ysgafn i blant. Ysgrifennwyd y testun gan Anne Brooke, awdures o’r Unol Daleithiau sydd wedi dysgu Cymraeg, a Gill Roberts yw darlunydd y lluniau. Oherwydd ei chefndir di- Gymraeg mae Ann Brooke yn awyddus i roi cyfle i rieni di-Gymraeg allu dilyn y storïau gyda’u plant felly mae’r llyfrau yn cynnwys cyfieithiad Saesneg llawn o’r testun yn y cefn. Gyda’r twf mewn addysg Gymraeg bu cynnydd yn y galw am lyfrau o’r fath, a’r gobaith yw y bydd y gyfres hon yn addas i rieni i ddarllen i’w plant yn ogystal ag i ysgolion.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ganthrig Bwt y Wrach
Catherine Aran
£3.95
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Blaiddi
Jonathan Shipton
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch