Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hi Oedd fy Ffrind
Bethan Gwanas
ISBN: 9780862439224 (0862439221)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2014
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 180x120 mm, 254 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Tachwedd 2006
Dilyniant hirddisgwyliedig i'r nofel 'Hi yw fy Ffrind' a gyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2005. Ceir mwy o helyntion y ddwy ffrind Nia a Non yn y Brifysgol, ond wedi'r hwyl a'r meddwi colegol daw diweddglo ysgytwol. Adargraffiad.

The long-awaited sequel to 'Hi yw fy Ffrind', which was shortlisted for the 2005 Book of the Year Award. The two friends, Nia and Non are now at University, but after the fun and drink we reach a shocking conclusion. Reprint.
Braf oedd cael fy nhywys drwy goridorau gwallgof fy nyddiau yn neuadd Pantycelyn wrth ddarllen y nofel hon. Portread real ydyw o hynt a helynt y dyddiau hynny, y meddwi, y bitsio, yr hangovers ar chwerthin. Maer diffyg sn am unrhyw beth academaidd hefyd yn arwyddocaol iawn.

Fe gwrddwn eto Nia a Non, dwy hen ffrind nofel flaenorol Bethan Gwanas, Hi yw fy ffrind. Fe gawn eu hanes, wrth i un fynd ir coleg yn Aberystwyth gan adael y llall yn l gartref yng nghefn gwlad Meirionnydd. Gwelwn y berthynas yn chwalun llwyr o achos bradychiad dwfn wrth ir nofel agor gyda Nia yn cael ei dal yn y gwely gyda chariad Non. Mae hyn yn rhoi diwedd sydyn iw cyfeillgarwch. Ac felly fe welwn y ddwy yn ceisio ymdopi u bywydau newydd heb gefn a chymorth eu chwaer gwaed. Fe welwn yn ddiweddarach yn y nofel ailadeiladu perthynas wedi i dad Non farw, gan ddod r ddwy yn l at ei gilydd.

Ymgartrefa Non i fywyd domestig gwraig fferm, wrth i Nia geisio ennill ei phlwyf wedi graddio fel actores yn y ddinas. Fe welwn y ddwy yn tyfu ac yn aeddfedu drwyr stori. Lleisiau gonest y ddwy syn siarad yn y nofel, yn hollol agored am bob agwedd ou bywydau. Nid angel mor un o'r ddwy, ac nid yw un ohonynt, o reidrwydd, yn gymeriad hoffus. Serch hynny, maent yn sicr yn gymeriadau y gall unrhyw ferch yn ei hugeiniau cynnar (neu unrhyw ferch a fu unwaith yn ei hugeiniau cynnar!), uniaethu hwy. Or herwydd, fe awn yn fodlon ar y siwrnai gyda hwy, hyd at ddiweddglo echrydus o annisgwyl.

Llyfr o sex, booze a suicide yw hwn, ac maer ysgrifennu ffraeth yn gwneud ei ddarllen yn hollol hwylus a didrafferth. Chwa o awyr iach ydyw sydd yn sicr am apelio at y rheini ohonom sydd yng nghanol ffwlbrir dyddiau hynny, yn ogystal r rheini sydd am ymgolli yn yr hiraeth am y dyddiau hynny a fu.

Lois Barrar

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Bywgraffiad Awdur:
Daw Bethan o Ryd-y-main, Meirionydd ychydig filltiroedd o fferm Gwanas lle yi magwyd. Graddiodd mewn Ffrangeg yn Aberystwyth cyn gwneud amryfal swyddi, yn cynnwys gweithio gydar VSO yn Nigeria. Mae ar hyn o bryd yn cyflwynor rhaglen Ar y Lein ar S4C.
Diweddarwyd ar 18 Mehefin 2009
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon i Blant - ...
 
£8.99
 
Prynwch
Carneddau a'r Glyderau, Y ...
Johanna Firbank
£3.50
 
Prynwch
Goeden Wen, Y
Sonia Edwards
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch