Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cam o'r Tywyllwch - Hunangofiant Rhys Mwyn
Rhys Mwyn
ISBN: 9780862439231 (086243923X)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 208x147 mm, 216 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant un o ffigurau amlycaf a mwyaf dadleuol y byd cerddoriaeth fodern yng Nghymru. Sonnir yma am ei fagwraeth yn Llanfair Caereinion, teithio Ewrop gyda'r Anrhefn, cyhoeddi recordiau tanddaearol arloesol, ac wedyn ei hanes yn rheoli degau o fandiau, Catatonia yn eu plith, a llawer mwy.

An autobiography by one of the most prominent and contraversial figures on the Welsh music scene in recent decades. He discusses his upbringing in Llanfair Caereinion, travelling Europe with Anrhefn, producing records in secret, and then his dealings with managing Welsh bands, such as Catatonia, and many more.
Ymateb cyntaf fy mam pan soniais wrthi fy mod yn adolygu hunangofiant Rhys Mwyn i Gwales oedd: Dyn rhyfedd!. Wrth gwrs, dydy Mam erioed wedi cyfarfod Rhys, a fydd hi ddim yn darllen yr hunangofiant chwaith tystiolaeth ail-law wedi ei seilio ar ragfarn a barodd iddi honni ei fod yn berson rhyfedd. Nid yw sylw Mam am Rhys yn unigryw o gwbl oblegid dyna'r ddelwedd sydd ganddo y boi hagr sy'n lladd ar bawb a phopeth Radio Cymru, Cymdeithas yr Iaith, Anweledig . . . mae pawb yn ei chael hi. Er fy mod i ar ryw ystyr yn cynrychioli'r hyn y mae Rhys yn antithesis ohono (dwi'n trefnu ggs yn enw'r Gymdeithas ac rwy'n Gristion), dwi wedi edmygu Rhys erioed ac ar yr ychydig droeon dwi wedi ei gyfarfod mae wedi bod yn gln iawn ac wedi cymryd diddordeb yn yr hyn dwi'n ei ddweud ac yn gwneud. Fodd bynnag, dwi erioed wedi delio ag ef ar lefel broffesiynol, felly, ys dywed y Sais, the proof is in the pudding.

I ddechrau, rhaid nodi mai marchnad benodol iawn sydd ir llyfr hwn; fel Marmite, you either love it or you hate it. Os ydych chin ymddiddori mewn diwylliant cyfoes, yna mae'r gyfrol hon yn em ac yn haeddu lle ar eich silff. Os nad ydych yn gwybod pwy oedd y Ffa Coffi Pawb, diau y bydd hunangofiant Gwyn Thomas yn fwy at eich dant chwi. Yr hyn sy'n drawiadol am y llyfr, er gwaethaf y ffaith bod tipyn o bawb yn cael cic ganddo a bod Rhys yn malu awyr mewn ffordd ddiddorol mewn sawl lle, yw eich bod yn cael eich darbwyllo erbyn y diwedd ei fod yn foi iawn wedi'r cyfan. Mae yna adrannau sydd wir yn eich cyffwrdd chi megis y sn am salwch a marwolaeth ei fam. Ac yna hanes marwolaeth drist Al Maffia wrth deithio gyda'r band yn Llydaw nid oedd gan ei deulu bres i'w hedfan yn l i Gymru ac fe drefnodd Rhys gg mawr er mwyn codi arian i'w helpu. Ar nodyn hapusach, adroddir am hanesion doniol megis gg punk amser cinio yn ei ysgol uwchradd yn Llanfair Caereinion, ller aeth y plant yn wallgo a neidio i mewn i bwll nofio'r ysgol yn eu dillad ar y diwedd!

Tuag at ddiwedd y llyfr mae'n trafod ei ran yn llwyddiant Catatonia a'r modd y bu iddynt ei drin yn wael ar l arwyddo cytundeb gyda chwmni rheoli yn Llundain aeth cyfreithwyr Catatonia ar ei l yn honni iddo feddwi Cerys ai chael hi i arwyddo cytundebau. Gwadu hyn yn llwyr a wna Rhys yn y llyfr. Daw'r llyfr i ben gyda Rhys yn nodi fod angen i Gymdeithas yr Iaith 'ailddiffinio eu hunain' sy'n reit eironig o ystyried ei fod yn sn am Toni Schiavone bob tro y sonia am y Gymdeithas. Mae hyn yn awgrymu bod Rhys Mwyn ei hun bellach yn byw yn y gorffennol oblegid nid yw Toni wedi ymhl threfniadau'r Gymdeithas o ddifri ers blynyddoedd ac maer genhedlaeth newydd wrth y llyw ers talwm yn trefnur ggs ar teithiau! Does dim sn o gwbl yma am y llu o artistiaid sydd wedi cael llwyfan gan y Gymdeithas yng nghyfres Naws yn Aberystwyth ac Abri yng Nghaerdydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ond mae'n llyfr gonest a hynod o ddiddorol sy'n adrodd hanes cyfnod arbennig trwy lygaid un a oedd yno. Am fod yma gymaint o gyffyrddiadau personol, buaswn in dadlau ei fod yn rhagori ar lyfr Hefin Wyn Ble Wyt Ti Rhwng? sy'n adrodd, yn fras, hanes yr un cyfnod. Fech anogaf i ddarllen yr efengyl hon yn l Rhys Mwyn ond peidiwch i chredu fel efengyl chwaith!

Rhys Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
O deithio Ewrop gyda'r Anhrefn, cyhoeddi recordiau tanddaearol arloesol, rheoli degau o fandiau a threfnu cannoedd o gigs, cyfrannodd Rhys Mwyn fwy nag unrhyw un i'r Sin Roc Gymraeg.
Ef oedd rheolwr cyntaf Catatonia ac ef roddodd y cyfle cyntaf I Gruff Rhys a Dave Datblygu. Ond bu hefyd yn ddraenen barhaus yn ystlys y byd cyfryngol, saff, Cymraeg. Bu'n gyson feirniadol o S4C a Radio Cymru, a thra oedd yntau'n hyrwyddo bandiau Cymraeg ar Radio1 ac ym mhedwar ban byd roedd Radio Cymru yn ei wahardd. Croeso I fywyd heriol, dadleuol ac arloesol Rhys Mwyn.
"Mae cyn lleied o hanes y byd pop Cymraeg wedi cael ei gyhoeddi/ddarlledu fel bod pob cenhedlaeth newydd bron yn hollol anwybodus o'r cyfoeth ddaeth o'u blaen. Dyma gyfle i mi gyflwyno'r stori fel digwyddodd hi drwy lygaid yr Anhrefn a Rhys Mwyn - y gwir yn ol Rhys Mwyn. Fel dywedodd y Manic Street Preachers: 'This is my truth.'"
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau
Llwyd Owen
£7.95
 
Prynwch
Atyniad - Enillydd Medal ...
Fflur Dafydd
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch