Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cymro Cryfa, Y: Hunangofiant Robin McBryde
Robin McBryde, Lynn Davies
ISBN: 9780862439248 (0862439248)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 210x147 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant y chwaraewr rygbi chwedlonol, Robin McBryde. Ac yntau newydd roi'r gorau i chwarae rygbi dyma ddatgelu'r cyfan am ei yrfa a'i brofiad yn chwarae ac yn hyfforddi tîm Cymru. Rhagair gan Ray Gravelle.

The autobiography of legendary rugby player Robin McBryde. On his retirement he reveals in this volume various aspects of his career and experience coaching the Welsh team. Foreword by Ray Gravelle.
Ddechraur nawdegau bu S4C yn gyfrifol am gyfres hynod boblogaidd Y Cymro Cryfaf, a gan fod Robin McBryde wedi cipior tlws ar un achlysur, maer enw a ddewiswyd ar y dudalen flaen yn berffaith ar gyfer cyfrol hynod ddiddorol sydd newydd ymddangos ar gyfer y Nadolig. A bod yn onest, maen ddegawd yr hunangofiannau, ac mae Robin fel sawl un arall wedi gweld ei gyfle i rannui stori r genedl. Mae chwaraewyr rygbi rhyngwladol gogleddol yn fodau mor brin r wiwer goch. Treuliodd dau o fawrion y gm, Bleddyn Williams a Wilfred Wooller, gyfnodau yn Ysgol Breswyl Rydal ond hwntws oedden nhw. Mae eraill wedi cynrychiolir crysau cochion o bryd iw gilydd gan gynnwys Tony Gray, Stuart Roy, Ian Buckett, y brodyr Andrew a Steve Moore ar asgellwr chwimwth Arthur Emyr. Ond dim ond dau a hawliodd lond cl o gapiau a mynd ymlaen i gynrychiolir Llewod Prydeinig sef y dewin Dewi Bebb a hawliodd ddeuddeg cais ar y llwyfan rhyngwladol, a Robin McBryde (Abertawe, Llanelli, Cymru ar Llewod).

Cyd-awdur y gyfrol ywr darlledwr profiadol Lynn Davies, yn enedigol o Ynysforgan yng Nghwm Tawe. Aeth ar bererindod ir gogledd yn y saithdegau ac mae en dal yno. Teithio ir cyfeiriad arall wnaeth Robin er mwyn gwireddu breuddwyd, a rhaid dweud fod y bartneriaeth wedi llwyddon eithriadol – Robin yn datgan ei stori yn gwbl ddiflewyn-ar-dafod a Lynn yn cofnodir cwbl mewn iaith rymus a chyfoethog. Fe allech daeru, or dudalen gynta ir ola, mair bachwr cyhyrog syn siarad r darllenwr. Dyma i chi ŵr syn ymfalcho yn ei gefndir ai genedl.

Fel arfer y dawnswyr bale syn sgrifennu am eu profiadau ar faes y gad, ond bob hyn a hyn, daw ambell geffyl gwedd chyfrol or wasg – blaenwyr o galibr Mervyn Davies, Willie John McBride, John Eales a Garin Jenkins a lwyddodd i gynnwys profiadau doniol a dirdynnol, ac mae Robin yn ei ffordd ddihafal ei hun yn dilyn trywydd yr hoelion wyth uchod.

Ces i fel sawl un arall yng Nghymru'r pleser ar anrhydedd o adnabod Robin yn ystod y ddegawd ddiwethaf ai ganfod yn ŵr addfwyn, diymhongar a hawddgar, a dynar darlun syn ymddangos ir darllenydd syn gwybod fawr ddim amdano oni bai am ei wrhydri ai allu ar y maes chwarae. Mae llawer mwy ir dyn yma, ac wrth droir tudalennau, maer penderfyniad, yr agosatrwydd ar agwedd ddi-droi'n-l yn dod ir amlwg. Maer gm yn hollbwysig iddo ond maer teulu ar gwerthoedd a gyflwynwyd iddon blentyn yn bwysicach fyth. Maer gyfrol yn werth ei darllen.

Alun Wyn Bevan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Born in Bangor and raised in Porthaethwy, Y Cymro Cryfa follows Robin as a keen rugby player in North Wales before moving down south and joining Swansea. He then made the move to Llanelli, the team that has always stayed in his heart. At Llanelli he captained the West Walians to victory in the Welsh Cup Final of 1998 and the Welsh Championship title in 1999. Robin went on to enjoy a successful international career gaining 37 caps for Wales.
Gwybodaeth Bellach:
Bu ennill gwobr "Y Cymro Cryfa" yn boendod parhaus i Robin McBryde - cafodd ei herio a'i atgoffa o'r peth ar hyd ei yrfa. Ond atebodd bob her a goroesodd nifer fawr o rwystrau i gyrraedd y brig gan ddangos cryfder cymeriad tu hwnt i'r cyffredin.

Fel un o'r ychydig chwaraewyr o Sir Fon i lwyddo ar lefel uchaf rygbi rhyngwladol dangosodd ymroddiad llwyr i'r gem, o'i gyfnod cychwynnol yng nghlybiau Porthaethwy a'r Wyddgrug, a'i lwyddiant gydag Abertawe a Llanelli.

Er iddo dreulio cyfnodau ar y fainc o dan Mike Ruddock yn Abertawe a diodde sawl anaf, profodd ei amheuwr yn anghywir gan ddod yn un o fawrion y gem yng Nghymru. Fel capten Llanelli am ddau dymor enillodd filoedd o edmygwyr, a dangosodd ei ddawn a'i gryfder i'r eithaf gyda'r tin cenedlaethol a'r Llewod.

Yn ei hunangofiant mae'n agor y llen ar uchelfannau ac iselfannau ei yrfa, yn cynnwys gorfoledd y Gamp Lawn, rhwystredigaeth gyda'r Llewod, argyfwng Ruddock, a'i orfoledd wrth gael ei benodi'n un o hyfforddwyr allweddol carfan Cymru.

*************************************
McBryde: Dysgu Cyfrinachaur Crysau Duon
Mae Robin McBryde yn datgelu am y tro cyntaf sut y llwyddodd i fabwysiadu llawer o dechnegaur Crysau Duon wrth hyfforddi Cymru a hynny ar l cyfnod yn dysgu gydar tm hwnnw ar daith yr Hydref flwyddyn diwethaf. Mae hefyd yn nodi yn ei hunangofiant mai trwy ei brofiad gyda Seland Newydd mabwysiadwyd ef y term Y Red Zone i garfan Cymru. Gyda McBryde yn ran allweddol o garfan hyfforddi Cymru, maen datgelu maint dylanwad y Crysau Duon ar bob agwedd o hyfforddi Cymru ac yn datgelu sawl cyfrinach a ddysgodd wrth fod gydar tm hwnnw flwyddyn diwetha.

Robin yn y Red Zone

Yn ei hunangofiant maen datgelu mai fe fabwysiadodd y term The Red Zone i Gymru. Rhywbeth a ddysgodd wrth gydweithio charfan Seland Newydd ywr Red Zone term a ddaeth mor amlwg adeg ymddiswyddiad Mike Ruddock ddechraur flwyddyn ac yna, wrth gwrs, a ddaeth i gael ei fabwysiadu yn The Red Zone Road Show gyda Steve Lewis a David Pickering.

Yn l Robin McBryde:Ddaru mi gyflwyno adroddiad ir hyfforddwyr eraill ar tm rheoli, yn manylu ar y profiadau gefis i gydar Crysau Duon. Un or petha ddaru mi nodi oedd ei bod hin arferiad gan aelodau ou tm hyfforddi nhw, pan fyddai gan un ohonyn nhw gwyn, ddod at ei gilydd i drafod. Byddai pob un yno yn cael dweud ei ddweud a byddar cyfarfod yn para nes y byddair broblem wedi ei datrys. Ddaru mi ddigwydd crybwyll bod y Crysau Duon yn disgrifior broses honno fel mynd mewn ir red zone.

Clwb Cwffior Chwaraewyr

Mae Robin hefyd yn datgelu fod rhai technegau gwahanol iawn gan y Crysau Duon o baratoi ar gyfer gemau, yn cynnwys Clwb Cwffior Chwaraewyr. Yn l Robin Ryw unwaith yr wythnos, am awr, mi fydda Clwb Cwffior chwaraewyr, oedd yn glwb gwirfoddol, yn cyfarfod ac am saith or gloch ar y bore Mercher ddaru mi gael gwahoddiad i ymuno nhw. Yno roedd y chwaraewyr yn ymrannun barau, y naill yn gwisgo menig ar llall yn gwisgo padiau ar ei ddwy law. Tasg y dyn menig oedd clatsior llall mor aml ac mor galed phosib am ryw hyd cyn newid drosodd!

Dylanwad Reslo Sumo

Un o hyfforddwyr Seland Newydd fun ddylanwad ar McBryde yw Mike Cronn, ac yn ei hunangofiant maen datgelu ir hyfforddwr ddefnyddio technegau reslwyr Sumo gydar Crysau Duon: Enghraifft or sylw mae hyfforddwr fel Mike yn ei roi i fanylder ywr ffaith iddo dreulio cyfnod, yn astudio reslwyr Sumo wrth eu gwaith. Mi sylwodd fod pob reslwr, cyn iddo daflu ei hunan at ei wrthwynebydd yn y cylch, fel petain creu llwyfan sicr iddo foi hunan trwy grebachu bysedd ei draed, un ar y tro, fel bo gynnyn nhw afael gadarn ar y llawr oddi tanyn nhw. Yna mi fyddai fodia yn saethu ymlaen pan ddeuair amser i hyrddio tuag at y reslwr arall.

Sylwr Crysau Duon i Fanylion

Wrth sn am ei brofiad yn gweithio gyda Henry a Hansen ar y daith i Brydain dywed Robin: Roedd tm y Crysau Duon ar y daith honno flwyddyn yn l yn gymaint o feistri ar egwyddorion sylfaenol y gm fel eu bod nhwn gallu treulio tipyn o amser yn rhoi sylw ir hyn y bydda llawer yn eu hystyried yn fanion. Ond y manion hyn sydd yn gallu diffinior gwahaniaeth rhwng tm reit dda a thm da iawn.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 30. Bywyd Bach
Gwyn Thomas
£7.95
 
Prynwch
Hi Yw fy Ffrind
Bethan Gwanas
£6.95
 
Prynwch
Cefn Gwlad Geoff Charles: ...
Ioan Roberts
£12.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch