Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Swshi, Snogs a Sgribls Hogan Flr
Gwen Lasarus
ISBN: 9780862439286 (0862439280)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2006
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 182x121 mm, 109 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mwy o helyntion y ferch benboeth yn ei harddegau - dyddiadur sy'n ddilyniant i Sgribls Hogan Flêr a Snogs a Sgribls Hogan Flêr.

More adventures with the hot-headed teenager. A sequel to Sgribls Hogan Flêr and Snogs a Sgribls Hogan Flêr
Dyma ddilyniant i ddau lyfr arall gan Gwen Lasarus syn adrodd hanes merch ifanc or enw Corin. Yn y gyfrol ddiweddaraf hon mae ei bywyd eton llawn cyffro a helyntion.

Dyddiadur merch pedair ar ddeg oed syn berchen ar ystafell flr yn llawn dillad budr ydy o. Mae hi yn ferch i un o brif edmygwyr Bryn Fn, yn chwaer i Gethin (Zwi Bon or Blaned ZwiB) ac mae ei thad yn action rhyfedd iawn wedi iddo dderbyn llythyr o Siapan. Dilynwn brofiadau Corin wrth iddi dyfun ddynes a sylweddoli bod ei bronnaun tyfun sydyn. Creisus go iawn! O diar! Ron i newydd feddwl am rywbeth . . . Lle ron in mynd iw rhoi nhw rŵan?! Wrth gwrs maer hogiau yn yr ysgol wrth eu boddau, yn enwedig Medwyn Parry!

Darlun credadwy o fywyd merch ifanc a geir yma. Maen aelod or band Bbs gydai ffrindiau, yn hoff iawn o snogio hogiau lysh o YstaLYFera yng ngwersyll Glanllyn ac yn flin pan benderfyna ei ffrind, Poli, ei bod am droin goth! Chdi yn Goth mar peth yn hollol bananas. Ta-ra a joia dy reid.

Ond nid dynar unig bethau cyffrous syn digwydd ym mywyd Corin ! Maer llythyr o Siapan yn dipyn o sioc ir teulu cyfan ac am newid eu bywydau am byth. Mae Corin ei hun wrth ei bodd gydar newyddion gan ei bod hi ai brawd nawr yn cael eu trin fel mini-selebs yn yr ysgol.

Llwyddodd yr awdures i gyfleu teimladau merch ifanc a chyflwyno profiadau Corin yn ddifyr a hwyliog. Mae Swshi, Snogs a Sgribls Hogan Flr, fel y ddwy nofel flaenorol, yn llawn hiwmor ac yn hawdd ei darllen, a bydd yn sicr o apelio atoch chi ferched ifanc yn eich arddegau yn arbennig. Heb i mi ddatgelu dim ymhellach, fe welwch fod Corin yn gymeriad hawdd iawn uniaethu hi! Mynnwch ei darllen!

Ffion Furci

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Cymhwysodd Gwen Lasarus fel athrawes ond mae wedi bod yn actores ers dros 20 mlynedd. Yn dod o Lanfair Pwll, Mon, aeth i Ysgol David Hughes. Darllen, nofio, yoga, coginio, beicio a cherdded yw ei diddordebau pennaf. Ei dylanwadau cynharaf oedd Enid Blyton ac yna Kate Roberts, John Gwilym Jones, Sion Eirian ac yn fwy diweddar Frank McCourt, Helen Fielding a M Scott Peck.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Corin yn l ac mae ei bywyd mor gyffrous ag erioed: Mae Dad yn stresd, Gethin yn niwsans a Mam yn iar. Mae'r genod wedi ffurfio band - y Bebs - sy'n barod i gymryd drosodd y byd, ac mae 'na fynydd o hogia a hyd yn oed mwy o swshi!! (Heb son am y llythyr o Japan)

********************************
Yr Hogan Flr yn Dal i Sgriblo a Tectstio!

Bydd merched Cymru yn falch o weld bod Corin yn dal i sgriblo yn ei dyddiadur. Ar l cyhoeddi Sgribls Hogan Flr, a Snogs a Sgribls Hogan Flr dymar drydedd gyfrol yn y gyfres. Maer gyfrol wedi cael ei hanelu at ferched yn eu harddegau, ac yn darlunio trwy gyfrwng dyddiadur, e-byst, negeseuon testun ac MSNs bywyd merch ddychmygol or enw Corin. Y tro yma mae Corin ai ffrindiau wedi ffurfio band - y Bebs - syn barod i gymryd drosodd y byd, ac mae yna lwyth o helyntion am ei ffrindiau, ymweliad Glan Llyn, ysgol a bechgyn, yn cynnwys un o Siapan, yn llenwi ei dyddiadur.

Yn l yr ymateb a gwerthiant y ddwy gyfrol flaenorol maen amlwg bod Gwen Lasarus, syn wyneb adnabyddus ar y sgrin a llwyfan fel actores, wedi llwyddo i uniaethu gyda bywyd merch ifanc, heb fod yn nawddoglyd. Maer drydedd gyfrol hefyd yn dangos bod ei bys ar y pỳls ar y datblygiadau technolegol diweddaraf, dywedodd,
Dyma Swshi, Snogs a Sgribls Hogan Flr yn gweld gola dydd a dwin gobeithio bydd genod Cymru gyfan yn mwynhau darllen hon ac yn chwerthin lond eu bolia! A fydd pedwerydd? Dwi ddim yn meddwl fod lle ar y clawr am deitl hirach na Swshi, Snogs a Sgribls Hogan Flr!!

Bydd darllenwyr sylwgar yn sylwi mai merch Gwen Lasarus, Greta Jms, yw un or merched syn cerdded yn hamddenol ar glawr y llyfr. Yn y dyfyniad ar y clawr l dywed Greta taw hon ywr orau eto am hanesion Corin.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Cyfres Nofelau i'r ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Powdwr Rhech!
Eirug Wyn
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch