Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Brithyll
Dewi Prysor
ISBN: 9780862439309 (0862439302)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2011
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 182x122 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Comedi afreolus am ddireidi ynfyd criw o gymeriadau brith gogledd Meirionnydd. Eu henwau yw Ding Bob Dim, Sbanish, Bic, Drwgi, Tintin a Chledwyn Bagîtha. Eu prif elyn yw Walter Sidney Finch, y dyn cyfoethocaf yn yr ardal; mae digwyddiadau'r stori yn troi o gwmpas y gwrthdaro hwn mewn ffordd ddifyr, ond sydd eto i gyd yn cynnig sylw craff ar gymdeithas. Cyhoeddwyd gyntaf Tachwedd 2006.

A chaotic comedy about a group of mischievous characters from Meirionnydd. Their names are Ding Bob Dim, Sbanish, Bic, Drwgi, Tintin a Chledwyn Bagîtha. Their main rival is Walter Sidney Finch, the wealthiest man in the neighbourhood; the events of the narrative revolve around this conflict in a humourous way, which also provides a keen observation on society. First published 2006.
Dyma'r nofel ddoniolaf a ddarllenais erioed. Mae'n dilyn hynt a helynt criw o hogia sy'n rhegi a rhechu eu ffordd drwy fywyd. Byddant yn aml yn feddw neu dan ddylanwad cyffuriau ac mae celloedd yr heddlu yn Nolgellau yn ail gartref iddynt.

Gogoniant y nofel yw llond gwlad o gymeriadau gydag enwau od fel Ding Bob Dim, Sbanish, Bic, Drwgi, Tintin a Chledwyn Bagtha. Yr olaf mae'n amlwg yw prif gymeriad y nofel. Pan nad yw'n cael hunllefau od am barton cerdd dant a'r Dyn Sdici, a phan nad yw'n smocio dp, meddwi, piso ar dreiffl neu gael ei holi gan yr heddlu, mae'n cael egwyl i ddwys fyfyrio a gwneud sylwadau digon craff am y gymdeithas o'i gwmpas.

Gelyn mawr yr hogiau hyn, sy'n byw ar ymylon cymdeithas, yw Walter Sidney Finch, y dyn cyfoethocaf yn yr ardal. Bu rhywun mor hy a dwyn ei bysgod a rhaid dal y drwgweithredwyr ar bob cyfrif. Cwnstabl Pennylove yw'r creadur anffodus sy'n cael y dasg o ddal y lladron.

Dyna yn ei hanfod yw'r stori. Ychwanegwch lond tafarn o gymeriadau eraill, ynghyd Thiwlip, perchennog newydd y 'Brithyll Brown', Amber y fewnfudwraig dew a'r cyn uwch- arolygydd blin, Lawrence Croft, a dyna bron i dri chan tudalen o rialtwch gwallgo. Fydd sir Feirionnydd byth yr un fath ar l hyn.

Mae'r cyfan yn digwydd mewn cwta dridiau ac yn arwain at ddiweddglo godidog. Teimlwn y gwnir stori ffilm fendigedig er y byddai'n rhaid wrth gyfarwyddo gofalus er mwyn gwneud cyfiawnder 'r gwiriondeb i gyd.

Roedd Dewi Prysor eisoes yn enwog am ei limrigau. Ar l cyhoeddi Brithyll mae'n mynd i ennill ei le fel awdur o bwys ac fe fydd llawer ohonom yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld ei nofel nesaf.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd Dewi Prysor yn Nolgellau ym 1967. Mae'n frodor o Gwm Prysor, Trawsfynydd. Mae'n byw yn Llan Ffestiniog efo'i wraig Rhian a'u plant, Owain a Rhodri. Mae'n saer maen, limrigwr, cyfansoddwr a llenor. Mae'm licio pysgod ond nid oes ganddo lyn.
Gwybodaeth Bellach:
Mae 'na dawelwch nefolaidd yn Tyddyn Tatws Trout - rhan o ymerodraeth rech Walter Sidney Finch - nes I Pero, ci seicotig Hafod Wisgi, gael ei aflonyddu.
Draw yn Swyddfa Heddlu Dolgellau ma' Sbanish, Cledwyn a Bic yn trio cofio pa lanast meddwol arweiniodd iddyn nhw dreulio noson yn y clinc.
A draw ym mhentre Graig mae un o straglars y trowt yn chwil fel berfa ac yn mynd i dipyn o dwll ar ei ffordd adra.
Comedi afreolus am ddireidi ynfyd criw o gymeriadau brith gogledd Meirionydd yw Brithyll - nofel gynta Dewi Prysor.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwyl yr Ŵyl (CD) ...
 
£10.00
 
Prynwch
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch