Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Annwyl D.J. - Llythyrau D.J., Saunders, a Kate
Emyr Hywel
ISBN: 9780862439651 (0862439655)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2007
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 214x138 mm, 384 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £14.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Detholiad o lythyrau rhwng DJ, Kate Roberts a Saunders Lewis - llythyrau sy'n codi'r llen ar fywyd llenyddol a gwleidyddol Cymru am ran helaeth o'r ugeinfed ganrif ac sydd hefyd yn llawn difyrrwch ac ysgrifennu cain gan rai o lenorion pwysicaf ein gwlad.

A selection of letters exchanged between DJ Williams, Kate Roberts and Saunders Lewis, which reveal aspects of the literary scene, and the politics of Wales in most of the twentieth century. They are also filled with humour and eloquence.
Caiff pawb sydd yn ymddiddori yn hanes llenyddiaeth a hanes cenedlaetholdeb Cymrur ugeinfed ganrif bleser dwfn a difyrrwch gogleisiol yn y gyfrol hon o lythyron, ddau gant a naw ohonynt. Pleser yn y modd y cyfoethogant ein hadnabyddiaeth or tri gohebydd, a difyrrwch yn y manion a ddatgelant weithiau am y tro cyntaf amdanynt. Llyfrau a gwleidyddiaeth ywr prif bynciau a drafodir ynddynt, ond ceir cryn dipyn hefyd am fywyd priodasol, iechyd, arian, ceisio am swyddi, yn ogystal pheth beirniadu ar ei gilydd a pheth tynnu coes.

Kate Roberts, a neb ond Kate Roberts, a ddywedai [nad] oes dim canolig yn digwydd yn fy mywyd i; D. J. Williams, a neb ond D.J., a allai berswadio Saunders Lewis i roir gorau i ysgrifennu ir Empire News; a Saunders Lewis, o bawb, yn unig a feiddiai feirniadu Waldo Williams am beidio thalur dreth incwm fel protest yn erbyn rhyfel, gan haeru ei fod yn rhoir argraff ir di-Gymraeg mai pobl gysetlyd, od, yn chwilio am gyfle i fynd ir carchar ywr cenedlaetholwyr Cymreig.

Ar D.J. y gweithiodd ac y gweithia Emyr Hywel yn bennaf (peth o ffrwyth ei waith ymchwil yn Aberystwyth ywr gyfrol), ond dengys rhannau or Rhagymadrodd a llawer or Nodiadau taw gydag S.L., llosgwr Penyberth, y maen ochrin wleidyddol, ai fod yr un mor feirniadol o arweiniad Gwynfor Evans or Blaid Genedlaethol ag yr oedd S.L. ei hun, er bod prif wrthrych ei astudiaeth yn gweld rhagoriaeth y naill ar llall yn eu tymor. Aruthrol o lythyr yw hwnnw a anfonodd D.J. at S.L. Ddydd Calan 1963, ac a gynhwysir yma gyda Rhif 166, yn canmol G.E. ar achlysur diarddel Neil Jenkins or Pwyllgor Gwaith. (Dywed y Golygydd hefyd mai digon oeraidd oedd pethau rhwng G.E. a K.R. yn 1961: ie, y pryd hwnnw, pan bleidiai hi weithredu llymach yn erbyn boddi Tryweryn; ond ar hyd y blynyddoedd wedyn yr oedd ganddi ffotograff o Gwynfor ar ei silff-ben-tn.)

Bu ychydig bach o groestynnu rhwng Dr Kate a D.J. hefyd, ynghylch peidio chynnig ei hunangofiant i Wasg Gee, eithr edmygus a chynnes ywr berthynas ar y cyfan or dydd y dywedodd wrtho ef ai wraig am ei phriodas arfaethedig Morris Kyffin (chwedl hithau, gan gyfeirio at gyfieithydd y Deffynniad Ffydd) hyd at ei eiriau canmoliaethus am Prynu Dol flwyddyn cyn ei farw.

Fel syn gweddu i waith M. Phil., y mae yma lawer iawn o nodiadau, gormod weithiau, rhy ychydig bryd arall. Dywedir wrthym pwy ywr actores Edith Evans ond ni cheir dim am yr actores Nesta Harris, er enghraifft, na dim am Dr Gwenan Jones na B. B. Thomas (Syr Ben) ac eraill, pobl y bydd rhai darllenwyr o do arbennig yn cofio pwy ydynt, ond nid y to iau. Nid adwaen hyd yn oed y rhai hŷn Archibald Rowlands: fei ceir yn y Dictionary of National Biography. Unwaith, wrth gyfeirio at lawysgrif gan ddyn or enw Theophilus Griffiths, yr ardderchocaf Theophilus, a anfonodd D.J. ati, ebe K.R., Onid yw bod yn olau yn y sgrythur yn beth braf? Olygydd da, nid cyfeiriad at lyfr gan Bantycelyn yw hwn, ond cyfeiriad at Luc i.3.

Buasai D.J. yn rhwym o dynnu blewyn o drwyn ei olygydd am beth fel hyn, yn y modd caredicaf posib; buasai K.R. wedi dweud bod y byd yn mynd iw drueni; a gwelai Saunders fai cyffredinol ar Anghydffurfiaeth. Blased bawb y wledd!

Derec Llwyd Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Daw'r awdur o Flaenporth, Ceredigion. Bu'n brifathro Ysgol Tre-groes hyd at ei ymddeoliad. Astudiodd fywyd a gwaith D.J. Williams ar gyfer gradd M.Phil. ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, a chyhoeddwyd sawl llyfr o'i storau a'i farddoniaeth i blant.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gender Studies in Wales: ...
Katie Gramich
£12.99
 
Prynwch
Cerddoriaeth y Cymry - ...
Arfon Gwilym
£5.95
 
Prynwch
Annwyl Kate, Annwyl ...
Saunders Lewis
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch