Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cerddoriaeth y Cymry - Cyflwyniad i Draddodiad Cerddorol Cymru
Arfon Gwilym
ISBN: 9780862439781 (0862439787)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2007
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x131 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Braslun o ddatblygiad traddodiad cerddorol Cymru, gan roi gwybodaeth am destunau fel y delyn, y crwth, gwyliau haf, cerdd dant, canu pen pastwn a'r adfywiad diweddar mewn canu gwerin. Cyhoeddir y gyfrol i gyd-fynd ag agor canolfan Tŷ Siamas yn Nolgellau.

An overview of the development of Welsh traditional music, providing information on subjects such as the harp, the lute, festivals, penillion singing, and the recent revival in folk-singing. The volume is published to coincide with the opening of the Tŷ Siamas centre in Dolgellau.
Dyma lyfr bach diddorol a defnyddiol iawn i unrhyw un syn ymddiddori yn y traddodiad cerddorol Cymreig. Dymar tro cyntaf, hyd y gwn i, i rywun fynd ati i grynhoi ein traddodiad gwerin yn y fath fodd, a rhoi, yng ngeiriaur awdur ei hun, un darlun cryno ohono. Arfon Gwilym ywr dewis delfrydol ar gyfer y gwaith, ac yntaun un or bobl brin hynny syn deall hanfod ein traddodiad gwerin, boed hynnyn ganu gwerin, yn gerdd dant neun gerddoriaeth offerynnol.

Ymgais sydd yma i osod traddodiad cerddorol Cymru yn ei gyd-destun, ac mewn cyfrol or maint hwn, braslun a gawn, wrth reswm, yn hytrach nag astudiaeth ysgolheigaidd, ddofn. Maen fraslun cynhwysfawr iawn, serch hynny, syn llawn ffeithiau difyr a diddorol, ac maer cyfan yn hawdd iawn iw ddarllen. Awn yn l i wreiddiaur traddodiad yng Nghymru, cawn gipolwg ar ddathliadau ac arferion tymhorol fel y Fari Lwyd, Calennig a Helar Dryw, yn ogystal rhai llai adnabyddus fel Blawta a Blonega, Taplas a Gwasael. Ceir adran ar Gerdd Dant, Canu Gwerin, Canu Baledi a Chanu Plygain, a chawn ddisgrifiad hefyd o arddull llai cyfarwydd i lawer, sef Canu Pen Pastwn. Maer adran ar hen offerynnau yn brawf nad gwaith a daflwyd at ei gilydd mewn amser byr ywr gyfrol fach hon, mae l ymchwil drylwyr yma, ac felly hefyd trwyr llyfr cyfan. Cawn gipolwg hefyd ar rai or cymeriadau sydd wedi gadael eu marc ar ein traddodiad.

Mae Arfon yn cloi trwy geisio crynhoir sefyllfa yng Nghymru heddiw, a dyfalu I ble 'dan nin mynd? or fan hyn. Maen cyfeirio at nifer o grwpiau ac unigolion sydd wedi, neu sydd wrthin gwneud cyfraniad (mae Plethyn yn eu plith – ffiw!), ac maen sn am dri datblygiad newydd a all wneud gwahaniaeth, sef Trac, Clera a Thŷ Siamas. Maen gorffen gyda chyfres o gwestiynau penagored, a hynny am nad oes yna atebion syml ir problemau syn wynebu ein traddodiadau gwerin yma yng Nghymru heddiw. A all ein traddodiad gwerin ddal ei dir yn erbyn yr holl ddylanwadau estron? Dadl Arfon yw na all y newydd fodoli mewn gwagle, ac na all adeilad sefyll ar ei draed os nad oes ganddo sylfaen. Yn sicr, mi fydd gwaith Arfon yn gymorth i ailaddysgur Cymry am eu traddodiad ac atgyfnerthu rhywfaint ar y sylfaen hwnnw a does dim rhaid i chi fod yn folkie i fwynhaur gyfrol hon!

Linda Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Fe'i magwyd yn swn diwylliant gwerin Meirionydd, yng nghyffiniau Dolgellau a Phenllyn, a threuliodd dalp o'i oes yn Sir Drefaldwyn, yn ohebydd ar Y Cymro cyn mynd i redeg busnes ym mhentref Penybontfawr. Mae ganddo droed mewn sawl gwersyll - y byd canu gwerin a cherdd dant, a hefyd bellach ym myd yr offerynwyr traddodiadol (Clera).
Gwybodaeth Bellach:
Mae gan Gymru draddodiad cerddorol hir a chyfoethog, a chyflwynir hanes y traddodiad unigryw hwnnw mewn modd hylaw a darllenadwy yn y gyfrol hon. O'r traddodiad canu penillion, yr eisteddfodau cynnar, i'r gwyliau tymhorol mae'r gyfrol yn rhoi blas o hen arferion y Cymry. Ceir hefyd gipolwg ar yr offerynnau a ddatblygodd yng Nghymru ers yr Oesoedd Canol a'r unigolion hynny a wnaeth gymaint o gyfraniad i gynnal y traddodiad gwerin a'i adfywio yn ystod yr Ugeinfed Ganrif. Dyma gyfrol anhepgor i unrhyw un sy'n ymddiddori yn y traddodiad cerddorol Cymreig.

************************************
Anwybodaeth am Draddodiad Cerddorol Cymru yn Rhemp

Mae anwybodaeth y Cymry am eu traddodiad cerddorol hwy eu hunain yn rhemp, yn l Arfon Gwilym, un o ffigyrau amlycar byd canu gwerin yng Nghymru ac awdur llyfr ar y pwnc a gyhoeddir gan Y Lolfa. Rwyn dod ar draws pobl yn gyson hyd yn oed o fewn y byd gwerin Cymreig nad yw enwau fel Bob Roberts Tair Felin neu Nansi Richards yn golygu dim iddynt, meddai. Mae hon yn sefyllfa gywilyddus ac mae angen ymgyrch fawr genedlaethol i adfer hunan barch ac i sicrhau bod Cymru unwaith eto yn medru dal ei phen yn uchel ar lwyfannau rhyngwladol yn y byd cerddoriaeth draddodiadol.

Rhan or broblem ywr diffyg diddordeb cyffredinol (er fod rhai eithriadau) ymysg y cyfryngau a sefydliadau eraill Cymreig yn l Arfon. Mae angen newid agweddau fel bod ein diwylliant traddodiadol o leiaf yn cael lle cyfartal ar ein cyfryngau radio a theledu, ac o fewn ein holl sefydliadau diwylliannol ac addysgol.

Maer Eisteddfod hefyd yn rhan or broblem: Pa argraff tybed a fyddai dyn o Mars yn ei gael o lanio yn yr Eisteddfod Genedlaethol? Byddain sylwi ar iaith wahanol, bid siwr, ond dim llawer mwy na hynny. Ni allai lai na sylwi fod y rhan fwyaf or wythnos wedi ei gerio i hybu pobl ifanc un ai i fod yn seren opera, yn seren sioe gerdd neu yn seren roc Mae llawer ohonom wedi treulion hoes yn brwydro ac yn ymgyrchu dros yr iaith o fewn gwahanol fudiadau. Ond hyd y gwn i nid oes yr un or mudiadau hynny wedi aros i ystyried natur y diwylliant yr ydym yn brwydro drosto.

Maer awdur ar canwr gwerin yn gwneud y sywladau hyn wrth gyhoeddi ei gyfrol newydd ar hanes y traddodiad cerddorol Cymreig, Cerddoriaeth y Cymry. Ond er yn gweld talcen caled o ran hybur traddodiad gwerin, mae hefyd yn gweld rhai arwyddion gobeithiol ar hyn o bryd: Maer mudiadau Trac a Clera bellach yn hybu offerynau a cherddoriaeth Gymreig ac maen wych o beth fod Ty Siamas bellach wedi ei sefydlu yn Nolgellau fel canolfan genedlaethol. Ond mae ffordd bell i fynd, ac rydym dal ar ei hl hi oi gymharu ar Alban dyweder, lle mae miloedd o bobl ifanc yn ymuno mudiad syn cyplysur iaith Aeleg a cherddoriaeth draddodiadol.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Llafar Gwlad:56. ...
Gwenan Mair Gibbard
£4.50
 
Prynwch
Llyfr Glas Nebo - ...
Manon Steffan Ros
£8.99
 
Prynwch
Fel yr Haul
Eigra Lewis Roberts
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch