Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwylliaid Glyndŵr
Daniel Davies
ISBN: 9780862439873 (0862439876)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2007
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 194x130 mm, 188 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mehefin 2007
Nofel ddychanol yn dilyn ymgais herfeiddiol i ddwyn Llythyr Pennal o Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn llawn dychan o sefydliadau a phobl Cymru, dyma nofel lawn hiwmor a difyrrwch.

A satirical novel about a risky attempt to purloin the historically significant Letter of Pennal from the National Library of Wales. A witty novel satirizing the institutions and people of Wales with humour and flair.
Nofel gyffrous ac afaelgar yw ail nofel Daniel Davies, Gwylliaid Glyndŵr, am hanes criw o genedlaetholwyr syn ceisio adennill Llythyr Pennal yn l i Gymru o ddwylo llywodraeth Ffrainc.

Ar y cyfan, fe fwynheais y llyfr yn fawr iawn. Yn anffodus, ni lwyddodd y tudalennau cyntaf i ddal fy sylw yn gyfan gwbl, ac roedd yn rhaid i mi ddod at ddiwedd y bennod gyntaf cyn i mi deimlor awydd i gario ymlaen. Or pwynt yna ymlaen roedd y stori'n rhedeg yn weddol esmwyth a chyflym. Ar y cyfan, roedd y plot yn glir a chyffrous ond roedd rhai darnau a berodd i mi gollir trywydd, braidd!

Roedd y tri phrif gymeriad Gwen, Llew a Gruff wedi eu llunion dda ac yn gredadwy (bron yn rhy gredadwy; roeddwn in medru gweld elfennau on cenedlaetholwyr brwd ni yng Nghymru ym mhob un ohonynt!). Er hyn, roedd tueddiad i ddeialog y cymeriadau fod braidd yn stiff a lletchwith, ac ar adegau, pan oeddwn wedi ymgolli yn y nofel, roedd y ddeialog anghredadwy yn fy atgoffa mai darllen llyfr oeddwn i, ac nid pry ar wal yr ystafell.

Heb ddatgelu gormod or stori, dyma hanes tri chymeriad yn ceisio dwyn Llythyr Pennal or Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth gyda chymorth un cymeriad arall, sef John Lazarus. Roedd yr awdur yn llwyddo i ddal sylw'r darllenydd tan y dudalen olaf yn enwedig wrth ychwanegu tro yng nghynffon y stori ychydig cyn y diwedd.

Roedd y disgrifiadau o ardal (a thafarnau!) Aberystwyth yn realistig; yn enwedig yr olygfa pan aeth John Lazarus ir Llew Du a chael ei daflu allan o'r lle am sarhaur gweithwyr yno! Roedd rhai or cymeriadau yn lliwgar iawn ac roeddwn in hoff iawn o bortread Daniel Davies o gymeriadau a oedd yn gweithio ym myd cyfryngau Cymru, yn enwedig y newyddiadurwr Cymreig, Lenny Meredith.

Maen nofel wahanol i unrhyw beth arall dwi wedi ei darllen yn y Gymraeg ers tipyn; maen realistig ac yn sn am gymeriadau byw Cymru, ac maen eithaf mentrus yn ei thriniaeth o genedlaetholdeb a thor-cyfraith syn medru deillio o hynny. Dyw hi ddim yn nofel berffaith o bell ffordd, ond maen nofel ysgafn iw mwynhau, gyda stori gyffrous fydd yn siŵr o ddifyrru a phlesior darllenydd!

Lowri Johnston

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwybodaeth Bellach:
Ar Fawrth y chweched 1406 ysgrifennwyd Llythyr Pennal - un o lythyrau pwysicaf hanes Cymru, yn datgan breuddwyd Owain Glyndwr am ddyfodol y genedl. I ddathlu che chan mlwyddiant ers ei ysgrifennu mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi sicrhau'r hawl i ddefnyddio'r llythyr mewn arddangosfa arbennig. Yr un pryd mae sawl lleidr a chenedlaetholwr brwd yn gwel cyfle euraid i gyflawni'r dasg arwrol o ddwyn Llythyr Pennal i Gymru am byth. Er mwyn cyflawni'r dasg fe sefydlir un o'r mudiadau lleiaf brawychus ond mwyaf cyfrwys a welodd Cymru ers y Free Wales Army - Gwylliaid Glyndwr.

*************************************
Lle Maer Meibion Glyndwr Newydd?

Yn y Gymru sefydliadol gydai Senedd newydd yng Nghaerdydd, cwestiwn nad ywn cael ei ofyn yn aml yw lle mae ymgyrchwyr a phrotestwyr yr oes hon? Ym marn yr awdur Daniel Davies sydd ar fin cyhoeddi ei drydydd llyfr, Gwylliaid Glyndwr, maen ymddangos fod y syniad o brotestio a gweithredu yn erbyn y sefydliad i bob pwrpas wedi dod i ben yn ystod y pymtheg mlynedd diwetha: Gydar Cynulliad ai holl beirianwaith maen ymddangos i fi ein bod nin cael asmer rhy gyfforddus i brotestio erbyn hyn sefyllfa go wahanol i ugain mlynedd yn l pan oedd ymgyrchwyr a phrotestwyr llawer parotach i ymladd dros annibyniaeth a Deddfau Iaith newydd.

Maen cyfadde fod y newid yma wedi bod yn rhan oi ysgogiad i ysgrifennur nofel, sydd am griw or ymylon syn cael eu gwthio i weithredun eithafol yn enw mudiad or enw Gwylliaid Glyndwr er mwyn ceisio dwyn Llythyr Pennal yn l i Gymru. Meddai Daniel: Nofel ysgafn, gomedi yw Gwylliad Glyndwr. Er hynny dwin gobeithio bydd na bethau am y wlad ai sefydliadau heddiw yn taro tant gyda darllenwyr.

Dawr awdur Daniel Davies o Llanarth ac maen gweithio ir BBC yn Aberystwyth. Dymai drydydd llyfr gydar Lolfa yn dilyn Pele Gerson ar Angel a Twist ar Ugain. O ran dylanwadau, meddai Daniel: Ma raid gweud mod in mwynhau stwff dychanol awduron fel Eirug Wyn a Jaroslav Hasek. Yn y llyfr yma does dim gwadu bu gwaith Tibby Clarke (The Lavender Hill Mob), William Rose (The Ladykillers) a Troy Kennedy Martin (The Italian Job) yn dipyn o ddylanwad ar y caper comic hwn.

Maer nofel hefyd wedi ei lleoli union chwe chan mlynedd ers ysgrifennu llythyr Pennal, ac yn gyfraniad unigryw i nodi can mlwyddiant sefydlu Llyfrgell Genedlaethol Cymru, lle lleolwyd sawl golygfa ddifyr yn y gyfrol.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwyddoniadur Cymru yr ...
 
£25.00
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Enwau Tir a Gwlad
Melville Richards
£12.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch