Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nadolig Llawen y Blaidd Mawr Drwg
Morgan Tomos
ISBN: 9780862439965 (0862439965)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Darluniwyd gan Morgan TomosAddas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 200x209 mm, 24 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £2.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori am Nadolig y Blaidd Mawr Drwg. A fydd yn derbyn anrheg gan Siôn Corn? Mae'r Blaidd Mawr Drwg druan yn dioddef yn arw bob Nadolig, ond mae ganddo gynllun cyfrwys. Mae'n penderfynu bod yn Siôn Corn a rhoi anrheg gwahanol iawn i blant bach Cymru.

A story about the Big Bad Wolf's Christmas. Will he receive a present from Santa? The Big Bad Wolf suffers every Christmas but he has a cunning scheme. He decides to be Father Christmas and to give the children of Wales a very different Christmas present.
Nid ywr Blaidd Mawr Drwg erioed wedi cael anrheg Nadolig, am nad yw ef erioed wedi bod yn dda. Nid yw Sin Corn yn hoff o fleiddiaid mawr drwg syn bwyta hen fenywod a bygwth moch bach! Eleni, serch hynny, mae popeth yn wahanol. Mae Mr Blaidd yn teithio i Begwn y Gogledd, yn clymu Sin Corn mewn rhaffau, cyn dwyn ei sled ar anrhegion i gyd. Ei gynllun yw dod lawr y simneiau, bwyta trigolion y tai a chadwr anrhegion iddo ef ei hun. Ond, gan nad oes ganddo bwerau hudol fel sydd gan Sion Corn, maen mynd yn sownd yn y simdde gyntaf, a chael ei achub gan ferch fach or enw Elin. Maen frwd iw llyncu hi, ond mae hin cynnig cinio Nadolig iddo. Wel, allech chi ddim bwyta rhywun syn cynnig cinio Nadolig i chi, allech chi? Felly, maer Blaidd Mawr Drwg yn derbyn gwahoddiad Elin ac yn rhyddhau Sin Corn. O ganlyniad, maen cael anrheg Nadolig am y tro cyntaf yn ei fywyd, maen bwyta llawer or cinio Nadolig ac yn troin Flaidd Mawr Da.

Dyma ongl newydd ar lyfraur Nadolig o ran ei ffurf a'i gynnwys. Maer awdur yn gwahodd y darllenydd ar gwrandwr i gymryd rhan yn y broses o ddatblygur stori drwy ateb cwestiynau megis: Ydy Sin Corn yn denau?, neu Oes grym hud a lledrith gan Mr Blaidd? Mewn ffordd eironig o ddigri, dengys y stori agweddau anarferol ar gymeriadau cyfarwydd, megis y Blaidd Mawr Drwg, yr Hugan Fach Goch, ar Tri Mochyn Bach. Gellir yn hawdd dychmygu athrawes dosbarth derbyn yn defnyddior llyfr hwn er mwyn ysgafnhau gwersi cyn y Nadolig, neu riant yn chwarae gydar plant gartref, ar brynhawn Sul gwlyb. Maer print yn ddigon mawr i fod yn addas ar gyfer ymarfer darllen i blant Blwyddyn Un.

Marion Lffler

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Morgan Tomos wedi hen sefydlu ei hun fel awdur ac arlunydd ac wedi cyhoeddi wyth o lyfrau am Alun yr Arth ac Ar Noson Calan Gaeaf Oer. Mae wedi ei hyfforddi fel animeiddiwr ac ef syn gyfrifol am ysgrifennur testun ar gwaith arlunio. Dawn wreiddiol o Gaernarfon ond maen byw bellach yn Nhalybont ac yn gweithio ir Lolfa.
Gwybodaeth Bellach:
Llyfr newydd sbon gan Morgan Tomos, awdur y gyfres boblogaidd Alun yr Arth, yw Nadolig Llawen y Blaidd Mawr Drwg ac maer Lolfan falch iawn i gyhoeddi stori wreiddiol am y Nadolig i blant 4-7 oed. Gwrthdaro rhwng y da ar drwg sydd ynddi maer Blaidd Mawr Drwg yn cipio Sin Corn ac yn ceisio dwyn yr anrhegion Nadolig i gyd. Ond maer da o hyd yn gorchfygu, yn enwedig adeg y Nadolig! Maer llyfr yn cynnwys 24 tudalen llawn lliw.

Meddai Morgan, "Ron i eisiau stori efo cyffror Nadolig ynddi. Mae pawb yn gwybod am hanes Sin Corn adeg y Nadolig ond dywr Blaidd druan byth yn cael sylw. Rwyn dad i ddau o blant, ac ron in awyddus i blant sylweddoli fod bod yn garedig yn elfen bwysig yn nathliadaur Nadolig.

Ychwanegodd Morgan, Rhaid cyfaddef mai mewn siop lyfrau y cefais y syniad. Roeddwn yn awyddus i weld llyfr gwreiddiol Cymraeg am y Nadolig yng nghanol y mr o addasiadau Disneyaidd.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffi-Ffi a'i Ffrindiau: 1. ...
 
£5.99
 
Prynwch
Ffi-Ffi a'i Ffrindiau: 3. ...
 
£5.99
 
Prynwch
Arwyn yr Anturiwr - ...
Grace Todd
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch