Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pryfeta (Nofel Fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir y Fflint a'r Cyffiniau 2007)
Tony Bianchi
ISBN: 9780862439996 (086243999X)Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2007Cyhoeddwr: Y Lolfa
Fformat: Clawr Meddal, 252 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel am atgofion ysgytwol sy'n cael eu cyffroi mewn gŵr, a sut y mae'n ceisio adennill rheolaeth arnynt. Pan oedd yn blentyn bach, gwelodd Jim ei dad yn cwympo oddi ar y to ac yn marw. Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach pan mae anawsterau teuluol yn ei daro, daw erchyllterau'r gorffennol yn ôl. Gyda chefnogaeth Cerys, mae Jim yn darganfod ffordd feiddgar o ymdopi â'i atgofion cudd.

A novel about chilling memories evoked in a man, and how he learns to cope with them. As a child, Jim sees his father plunging to his death from a rooftop. Forty years later, when personal problems depress him, the horrors of the past are reawakened; but with the help of Cerys, Jim discovers innovative ways to address his hidden memories and experiences.
Gyda dau o feirniaid cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn ei chanmol i'r cymylau, a'r trydydd yn ei gosod yn gadarn yr ail ddosbarth, mae Pryfeta wedi bod yn destun dadlau brwd o'r dechrau. Yr hyn a ganmolir gan bawb yw safon yr ysgrifennu, y cymeriadau cryfion a'r defnydd gwefreiddiol o dafodiaith. Y stori ei hun sy'n achosi'r anghytundeb, gydag ambell un yn awgrymu'n gyhuddgar fod prif amod y gystadleuaeth, sef yr angen am 'linyn storol gref', wedi ei thorri. Ni fu gennyf lawer o gydymdeimlad 'r amod hon erioed, ac o ran hynny, ni chredaf fod y cyhuddiad yn gywir, chwaith.

Mae'r digwyddiad sinistr ar ddechrau'r nofel, pan gwymp tad y prif gymeriad o ben y to a marw, yn bwrw ei gysgod dros y stori gyfan. Ceisia'r mab anghofio am hyn drwy gladdu'r profiad yng ngwaelodion y cof ac ymgolli yn ei waith fel entomolegydd yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Pryfed a phryfetach yw ei fyd. Diflastod ohonynt, yn l rhai. Dyna oedd fy nheimlad innau ar y darlleniad cyntaf. O na allwn ddianc rhagddynt! Ond rhaid dweud i mi deimlo, ar yr ail ddarlleniad, fod y pryfed yn plethu'n ddigon destlus i rediad y stori.

Problem arall, efallai, yw fod Jim, y prif gymeriad, yn greadur digon anghynnes, er cymaint ei ofal am ei fam a'i blant. Ond mae'n gymeriad cryf a chredadwy. Felly hefyd y cymeriadau eraill, fel Cerys yr eneth ddall, Ahmed, Dr Bruno, a'r fam gyda'r cof diffygiol. Yn wir, mae'r cof a'r hyn mae pobl yn ei gofio a'i anghofio yn gwbwl ganolog i'r stori.

Yna, tua hanner ffordd drwy'r nofel, mae popeth yn newid. Cefna'r prif gymeriad ar yr Amgueddfa Genedlaethol ac mae'n mynd i weithio i Dŷ Dedwydd. Amcan y gweithwyr sy'n gyflogedig yma yw dod hapusrwydd i bobl. Ond . . . maent yn llwyddo i wneud hynny drwy dwyllo eu cwsmeriaid gan fynd ati i ffugio gorffennol gwell iddynt a dweud celwyddau. Drwy roi cyffuriau iddi, mae Jim, y prif gymeriad, hyd yn oed yn mynd ati i roi cof newydd hapusach i'w fam ei hun. Y cwestiwn sy'n codi yw, a oes gennym yr hawl i dreisio cof pobl eraill, hyd yn oed pan fo'r rheswm sydd gennym dros wneud hynny yn un tybiedig rhinweddol?

Weithiau, fe deimlaf fod yr awdur yn hoff o osod posau a chwarae gyda'r darllenydd arfer sy'n mynd ar fy nerfau, braidd. Ond, mae yna ysfa gref ynof i fynd yn l at y nofel hon drachefn, gan fy mod yn siŵr fod ganddi lawer mwy o gyfrinachau i'w datgelu.

Mae nifer o gymeriadau'r nofel yn perthyn i Gylch Darllen, ac un o'r llyfrau a drafodir gan y cylch yw Two in a Boat gan Gwyneth Lewis. Mae'r prif gymeriad yn feirniadol o rai pethau yn y llyfr hwnnw, er y gellir dweud bod y nodweddion hynny a feirniedir ganddo i'w cael yn Pryfeta ei hun.

Mae hon yn sicr yn nofel ddelfrydol ar gyfer unrhyw Gylch Darllen, ac rwyn rhyw synhwyro nad yw'r trafod arni ond megis dechrau.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Brodor o North Shields, Northumberland. Aeth i Brifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, lle y dysgodd Gymraeg. Wedi cyfnodau yn Shotton ac Aberystwyth, ymgartrefodd yng Nghaerdydd, lle y bu'n gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru. Cofnododd rai o ryfeddodau'r corff hwnnw yn ei nofel gyntaf, Esgyrn Bach.
Gwybodaeth Bellach:
Pryfeta
Jim is an entomologist in the National Museum. He spends his days identifying insects under the microscope, devising Welsh names for them, and dreaming of translating the works of his hero, the zoologist Alfred Russel Wallace. His consuming interest in insects is linked to an obscured memory of a birthday in early childhood, when he witnessed his father's fatal fall from a ladder. Now middle-aged and divorced, Jim lives a humdrum life, his spare time divided between visits from his two daughters, keeping an eye on his elderly, increasingly forgetful mother, and an unsatisfactory relationship with his girlfriend Sue, whom he met on her visit to assess his mother's care needs.
But his life suddenly changes direction when Cerys, a blind woman, joins his monthly reading-group. She recruits him to prepare Welsh translations for a developing company, www.happinesstheexperience.com. As Jim becomes fascinated by the mysterious Cerys and her ambiguous blindness, he also becomes drawn into her work until he is impelled to leave the Museum and take up a new job in her company. His new duties become all-consuming, spilling over into his personal life and breaking down the boundaries of virtual experience and real life. He hits on a sinister way to help his mother enjoy her memories. But is this in fact a way of exhuming or perhaps rewriting his own past, as much as hers?
Tony Bianchi playfully builds up the external structure of Jim's life, documenting it with descriptive detail and visual evidence, just as the entomologist might describe an insect's appearance and habits. But what exactly lies inside the beetle-like exoskeleton of Jim's life? The novelist constantly challenges our assumptions and expectations in this intelligent, absorbing and ultimately unnerving narrative.
Cyfnewidfa Ln Cymru / Wales Literature Exchange
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cerddi'r Cywilydd
Gerallt Lloyd Owen
£4.95
 
Prynwch
Cilmeri a Cherddi Eraill
Gerallt Lloyd Owen
£5.95
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch