Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cleciadur, Y
Medwyn Jones
ISBN: 9780863813603 (0863813607)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 1996
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llawlyfr ar gyfer pob un sy'n cynganeddu neu'n ceisio meistroli'r grefft, yn cynnwys rhestri helaeth o eiriau sy'n cynganeddu.

A handbook for everyone who is interested in the art of Welsh 'cynghanedd'.
English review follows

Dyma lawlyfr tu hwnt o ddefnyddiol i holl gynganeddwyr a darpar brifeirdd ein gwlad. Nid rhestr o eiriau sy’n odli â’i gilydd a geir ynddo, ond rhestrau o eiriau sy’n cyfateb â’i gilydd yn gytseiniol neu yn ddi-gytsain, rhestrau a fydd o gymorth i’r prydyddion gael hyd i glec y gynghanedd.

Ar ddechrau’r llawlyfr, eglurir yn fras beth yw acen neu guriad y gynghanedd, a cheir esboniad gan Myrddin ap Dafydd ar sut i ddefnyddio’r gyfrol er mwyn cael y budd gorau ohoni.

Oherwydd holl waith caled Medwyn Jones yn llunio’r rhestrau hyn, gallwn weld ar amrantiad fod gair fel ‘englyn’ e.e. yn cyfateb yn gytseiniol â geiriau megis ‘dehongli’, ‘onglau’ ac ‘angladd’ ayb. Bydd cael gwybod hyn yn galluogi'r bardd i gwblhau llinell o gynghanedd megis ‘englyn sy’n dda mewn angladd’, ayb. Yn yr un modd, os oes gennych linell o gynghanedd sy’n gorffen â’r gair ‘odli’, a bod hanner cynta’r llinell heb ei chwblhau, gellir edrych drwy’r rhestr i ddod o hyd i eiriau eraill sy’n cyfateb yn gytseiniol – geiriau fel ‘adlais’, ‘adlodd’, ‘awdlau’, ‘adlif’ a llu o rai eraill. Trwy hyn, gellir llunio cynghanedd wych arall megis, ‘Awdlau sydd weithiau’n odli’! Mae’r posibiliadau yn ddi-ben-draw, ac mae’r Cleciadur yn fodd i ddatrys nifer enfawr o bosau cynganeddol. Peth arall yw dod o hyd i’r awen, wrth reswm!

Gellir ystyried Y Cleciadur fel cydymaith i’r Odliadur, a hawdd dychmygu’r beirdd y tu ôl i’r Babell Lên ar faes y Brifwyl yn pori drwy ei dudalennau er mwyn cwblhau englyn neu gwpled. Gallaf dybio y byddai ambell fardd yn gwgu ar y syniad o ddefnyddio’r fath restrau i gwblhau eu gwaith, ond rwy’n siŵr fod yna gopi o’r Cleciadur eisoes ym meddiant amryw o’n prifeirdd. Fel y dywed Alun Rhys Wiliam yn y rhagair, ‘Mae’n siŵr y bydd [Y Cleciadur] yn dderbyniol gan bawb sy’n ymwneud â Cherdd Dafod’.

Iwan Bryn James

* * *

For those of you who are endeavouring to understand the mechanics of the ‘cynghanedd’, the complex and unique form of Welsh strict metre poetry, this is the handbook for you. Within its pages are lists of words that are linked by metrical consonance, lists that will aid a poet to successfully complete a line of ‘cynghanedd’, a term that has no English equivalent.

At the beginning of the handbook, a brief explanation is given on what exactly is the ‘stress’ or ‘beat’ of a ‘cynghanedd’, and Myrddin ap Dafydd tells us how to use the book to its best potential.

Because of Medwyn Jones’s hard work in creating these lists, we can see in an instance that words such as ‘englyn’, ‘angladd’, ‘dehongli’ and ‘onglau’ are linked together by the same stress and consonance patterns, and are words that can therefore be used together to correctly complete a line of ‘cynghanedd’. If there were an English equivalent of strict metre poetry, the English Cleciadur would contain a list of consonantly matching words such as ‘early’, ‘starlight’, ‘hurling’, ‘yearling’ under the ‘rl’ heading, and words such as ‘hunting’, ‘enter’, ‘wanted’ etc. would come under ‘nt’. Y Cleciadur can therefore be used to find many complex consonance combinations in order to complete an ‘englyn’ or any other type of strict meter poetry.

A few poets would probably frown at the idea of using such a book to complete a piece of work, but I’m sure that quite a large number of chaired bards have already secured a copy. As Alun Rhys Wiliam says in the foreword, ‘I’m sure that Y Cleciadur will be welcomed by everyone that has an interest in strict metre poetry’.

Iwan Bryn James

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Un Nos Ola Leuad (SCD2472)
Caradog Prichard
£5.99
 
Prynwch
Cerdd Dafod
John Morris Jones
£18.99
 
Prynwch
Syched am Sycharth - ...
Iwan Llwyd
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch