Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pla 99
Jean Ure
ISBN: 9780863814068 (0863814069)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 1996
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Esyllt Penri.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ar gyfer yn arddegau yn sôn am griw o bobl ifanc yn gorfod dysgu dygymod â phla erchyll sy'n ysgubo drwy Lundain.

A Welsh adaptation of Plague 99, a novel about a group of teenagers who have to come to terms with the aftermath of a plague which has swept through London.
Gan fod ugain munud ar fap cythryblus y byd ’ma yn gallu golygu tragwyddoldeb o ryfela nid dyma hwyrach y dydd na'r awr i agor y gyfrol Pla 99, sef addasiad Esyllt Penri o waith Jean Ure o ddiwedd yr wythdegau. Mi welwn ni'r byd drwy lygaid Fran, Harriet a Shahid, yr ychydig sy’n weddill wedi i'r pla daro Llundain – yn ddamweiniol neu’n fwriadol, chawn ni fyth wybod. Mae dwy o’r merched yn dychwelyd i'r ddinas wedi pedair wythnos o fyw heb fanteision technoleg fodern, a chyfarfod Shahid, ffrind ysgol, sydd wedi llwyddo i oroesi'r farwolaeth erchyll.

Mae'r disgrifiadau yn ddigon i droi’ch stumog ar adegau ac mae'r bawen ddu ddieflig o anobaith sy'n hongian uwchben y tudalennau yn llethol. Roeddwn i hefyd yn ei chael hi'n anodd llyncu'r ffeithiau am y diffyg cyfathrebu, am absenoldeb unrhyw wasanaethau brys ac elfennau ymarferol eraill. Ond dyna fo, yng ngeiriau Harriet y Lwpi Lw, ‘on’d oedd y byd ’ma i gyd fel un feithrinfa fawr yn cael ’i rhedag gan wallgofion?’

Mae Pla 99 yn nofel sydd wedi ei hanelu at yr arddegau, y nhw sy'n ddigon call i ddweud mai ‘am nad ydyn ni’n gwybod mae petha fel hyn yn digwydd’.

Mae hon yn nofel sy'n sicr yn rhewi rhywun. Diolch i sgiliau awdur ac addasydd mi sticiwch chi hefo'r ‘pla’ nes byddwch chi wedi darfod. Wedyn y daw'r cwestiynau. Felly darllenwch chi, heddiw.

Elin Mair

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Amdani!
Bethan Evans
£5.95
 
Prynwch
Gwirioni
Shoned Wyn Jones
£4.95
 
Prynwch
Ar Blaned Arall
Dafydd Meirion
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch