Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Semtecs - Gwobr Goffa Daniel Owen 1998
Geraint V. Jones
ISBN: 9780863815287 (0863815286)Dyddiad Cyhoeddi Awst 1998
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, WEN 9, 374 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol arobryn cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Ogwr 1998. Nofel dditectif soffistigedig a chyfoes, gyda chyn-aelod o'r S.A.S. yn arwr iddi.

The winning entry in the Daniel Owen prize competition at the 1998 Bridgend Welsh National Eisteddfod. A modern thriller, which has as its hero a former member of the S.A.S.
Mae plant Cymru wedi bod yn ffodus o gael arwyr. O ddyddiau Gari Tryfan, mae'r arwr diguro sy'n cywiro camweddau ac sy'n herio drygioni wedi bod yn rhan hanfodol o'n llenyddiaeth. Iawn i blant, felly, ond beth am oedolion?

Teg yw gofyn ble mae ein James Bond ni? Pam nad oes ganddon ni awduron sy'n fodlon creu arwyr sy'n fwy na meidrol, arwyr sy'n rhywiol, arwyr sydd gystal bob tamaid ag awduron y nofelau Saesneg trwchus sy'n britho silffoedd ein siopau llyfrau? Ydi hi'n anodd dychmygu rhyw James Bond sy'n Gymro?

Mae yna rai pynciau sy'n ymddangos yn chwithig yn Gymraeg. Mae'n anodd meddwl am ddarllen hanes campau cowboi yn Gymraeg. Ydych chi'n cofio methiant affwysol S4C wrth ddybio'r ffilm Shane i'r Gymraeg? Eto i gyd, mae'r stori gowboi a'r thriller yn llwyddo mewn sawl iaith heblaw'r Saesneg. Mae Semtecs gan Geraint V. Jones yn nodedig, felly, am fentro i lawr llwybr nas troediwyd o'r blaen yn Gymraeg. Mae'r nofel, a enillodd i'r awdur Wobr Goffa Daniel Owen 1998, wedi creu arwr cwbwl Gymreig, ac yn bwysicach fyth, arwr cwbl Gymraeg.

Mae'r prif gymeriad, y DC Samuel Tecwyn Turner, yn ffigur anhygoel ym mhob ystyr o'r gair. Meddyliwch am Gymro o Sir Fôn a addysgwyd yn breifat yn India, sy'n rhugl mewn saith iaith, yn gyn-aelod o'r SAS, yn aelod o gôr a chwmni drama, yn fynychwr capel ac yn gyrru moto-beic Kawasaki 2000! Ac sy'n llwyddo i gracio achosion tor-cyfraith ar ei ben ei hun! Tipyn o ddychymyg i'w lyncu, medde chi. Dim o'r fath beth. Os gall rhywun lyncu cymeriad fel James Bond, mae modd hefyd i ni gredu yn Samuel Tecwyn Jones, neu Semtecs i'w gydnabod.

Dyma yn sicr yr hyn fu ei angen ar lenyddiaeth Gymraeg ers blynyddoedd, chwistrelliad o ffantasi pur mewn nofel y medrwch ymgolli ynddi, nofel slic, nofel sy'n wirioneddol argyhoeddi o ran arddull.

Cyfeiriais eisoes at greadigaeth Ian Fleming, sef James Bond. Y gwahaniaeth mawr yw mai cenedlaetholwr o Brydeiniwr oedd Bond yn ei hanfod. Cymro, a Chymro gwladgarol, yw Semtecs. A thybiaf ei bod hi braidd yn annheg cymharu Semtecs â Bond. I mi, mae Bond wedi'i ddyddio’n ôl yn y pumdegau, pan oedd Prydain yn dal yn rym yn y byd. Mae Semtecs, ar y llaw arall, yn byw yn ein hoes ni, oes y mewnfudo a llosgi tai haf, pwnc sy'n gefndir i'r holl stori. Petawn i'n gorfod cymharu Semtecs ag unrhyw arwr o nofelau Saesneg, yna mae'n debycach i Jack Ryan, creadigaeth Tom Clancy, nag i Bond.

Beth bynnag, dyna ddigon o ddadansoddi. Y neges yw: os nad y'ch chi wedi darllen Semtecs eto, gwnewch. Mae Geraint V. Jones wedi gwneud mwy na neb yn y gyfrol hon i ddangos, petai angen, fod y Gymraeg yn iaith fodern, fyw.

Mwy, plîs, Geraint.

Lyn Ebenezer.

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Clasuron Hughes: ...
Daniel Owen
£7.95
 
Prynwch
Omlet
Nia Medi
£7.95
 
Prynwch
I Dir Neb
Eirug Wyn
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch