Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O Achos y Mab Bychan - Casgliad o Ddramâu Nadolig i Blant
Emyr Edwards
ISBN: 9780863816017 (0863816010)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2000
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 150 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.75 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o bum drama Nadolig apelgar ar gyfer plant mewn dosbarthiadau ysgolion cynradd ac Ysgolion Sul gan ddramodydd profiadol a phoblogaidd.

A collection of appealing new Christmas plays for children in primary schools and Sunday Schools by an experienced and popular playwright.
Casgliad o bump o ddramâu Nadolig i blant sydd yma, sef ‘Babwshca’, ‘Y Seren Glir ar yr Eira Gwyn’, ‘Drama Herod Deirant’, ‘Y Ddinas Ddihenydd’, a ‘Pwy sy’ wedi dwyn y Nadolig?’.

At ei gilydd, naws gymdeithasegol sydd i’r dramâu, ac efallai fod hynny'n anorfod. Wedi diwygiad tanbaid y ddeunawfed ganrif disgwylid rhibed o ddramâu yn disgrifio’r sbectrwm profiadol hwnnw yng Nghymru. Ond ni ddaeth drama o’r fath. Cymaint anos fyddai paratoi testun o’r fath ar gyfer plant. Ac felly digwyddiadau o un o draddodiadau Rwsia, ffurf ddramatig ar faled Cynan am y pedwerydd Gŵr Doeth, gogwydd fodern ar drafferthion mam-gu a’r hen fodryb dros y Nadolig a geir yma, heb anghofio am stori ddramatig geni’r Iesu er gwaethaf Herod a’i filwyr.

Beth bynnag fo anghenion y cast a’r cynorthwywyr cynhyrchu, gellir altro ac addasu’r dramâu hyn i ateb y gofynion. Y mae modd dod o hyd i ran ar gyfer pob plentyn, ac yn absenoldeb niferoedd mawr o blant byddai eto’n ddigon hawdd llwyfannu’r dramâu. Gyda phrops, heb brops, gellir cael drama yn y festri, yn yr ysgol, neu yn y gymdeithas leol!

Rhiannon Ifans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Stori'r Geni - Casgliad o ...
 
£1.70
 
Prynwch
Storïau Hanes Cymru: ...
John Evans
£3.99
 
Prynwch
Storïau Hanes Cymru: ...
John Evans
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch