Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwneud Môr a Mynydd
Gwyneth Glyn Evans, Lowri Davies, Esyllt Nest Roberts
ISBN: 9780863816345 (0863816347)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2000
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 90 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o naw stori fer newydd yn cynnwys tair stori yr un gan dair awdures ifanc o Lŷn ac Eifionydd sydd wedi cipio prif wobrau rhyddiaith Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ystod yr 1990au.

A collection of nine new short stories comprising three stories each by three young authoresses who have won the main prose competitions at the Urdd National Eisteddfod during the 1990's.
Dwi yma ym mae breuddwydion, ar un o draethellau Groeg, efo'r môr clir yn llepian wrth fy nhraed a'r creigiau llwyd yn cau fel cledr amddiffynnol o'm cwmpas. Mae'r acropolis hanesyddol yn sefyll yn dorsyth ar ben y mynydd a'r môr yn sliwenu'n las rownd ei odre. Ydi, mae'n hawdd ymgolli . . .

Yn fy llaw mae'r gyfrol Gwneud Môr a Mynydd. Cyfrol yw hon a gyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch, sef casgliad o ryddiaith newydd gan dri llenor ifanc o Lŷn ac Eifionydd; yr ardal sy'n ymestyn rhwng môr a mynydd ac ardal y mae'r llenorion hwythau yn amlwg wedi ymgolli ynddi, yn ei thraddodiad, ei chwedloniaeth a'i thafodiaith.

Mae Gwyneth Glyn Evans, Lowri Davies ac Esyllt Nest Roberts i gyd yn llenorion sydd yn eu tro wedi cipio prif wobrau Eisteddfodau'r Urdd yn y blynyddoedd diwethaf. Mae hynny ynddo'i hun yn rheswm dros groesawu'r gyfrol hon, oherwydd sawl gwaith y clywn yr un cyhuddiadau stoc gan gyflwynwyr teledu a newyddiadurwyr am awduron ifanc sy'n ennill prif wobrau ein Prifwyl Ieuenctid, ac yna'n peidio ag ysgrifennu wedi hynny.

Tri llenor, a thri darn o ryddiaith gan bob un. Dyna a gawn yn y gyfrol fer hon sy'n rhychwantu rhyw 90 o dudalennau. Cofnod crafog o onest o ddyddiau cyntaf yr awdures yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen a gawn yn y stori agoriadol, 'Rhydŷch' gan Gwyneth Glyn, stori fach syml, hynod ddarllenadwy, llawn hiwmor sy'n sicr o gosi gwên. Ymson delynegol gan Feinir chwedlonol Nant Gwrtheyrn sydd yn yr ail stori gan Lowri Davies, a fydd yn saff o roi tro pellach yn stori drasig carwriaeth Rhys a Meinir. Paradocs ffiaidd o ddeifiol am ddibyniaeth gŵr a gwraig ar ei gilydd a geir yn 'Pan fo Seren . . .’ gan Esyllt Nest Roberts, a stori dywyll, ddychmygus ac alegori glyfar a chyfoes a geir yn 'Aliwga'.

Heb fynd i ymhelaethu ar bob un o'r naw stori, mae yma amrywiaeth o ran ffurfiau, ac o ran hyd a rhythm y darnau, yn ymsonau, ffugchwedlau, alegorïau, y swreal, a'r macabr. Yn naturiol, mae rhai straeon yn apelio'n fwy na'i gilydd, gydag ambell un yn gofyn am gael ei hailddarllen i'w llawn werthfawrogi. Efallai, fel finnau, y byddwch yn ffeindio bod gwaith un llenor yn apelio atoch yn fwy na'r llall, er ’mod i wedi cael blas ar bob un o'r naw stori.

Yr hyn sy'n clymu'r gyfrol at ei gilydd yn fwy na dim yw'r gafael sydd gan y tair awdures ar iaith rywiog a graenus sy'n gyforiog o dafodiaith ardal Llŷn ac Eifionydd. Efo rhai straeon, teimlwn weithiau fod y dweud yn gryfach na thema'r stori ei hun.

Eurgain Haf

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Hen Lyfrau Bach, Yr: Pecyn 1
 
£10.00
 
Prynwch
Cyfres Rwdlan:11. Corwynt!
Angharad Tomos
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch