Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cur y Nos - Nofel Fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli 2000
Geraint V. Jones
ISBN: 9780863816499 (0863816495)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2000
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 196 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Medi 2000
Cyfrol arobryn cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli a'r Cylch 2000, sef nofel seicdreiddiol yn portreadu gŵr sgitsoffrenig sy'n byw celwydd yn ei ddychymyg a'i ffantasïau tra mae yn tyrchu i orffennol sinistr ei deulu.

A gripping psychological thriller which was awarded the Daniel Owen Memorial Prize at the Llanelli National Eisteddfod 2000 portraying a schitzophrenic man who lives life through his imagination and fantasies as he delves into the sinister past of his family.
Ydych chi’n hoffi nofelau cyffro, dirgelwch neu lofruddiaeth yn Saesneg? Ydych chi’n meddwl bod rhai felly yn Gymraeg yn llai soffistigedig? Ydych chi wedi darllen un o nofelau Geraint Vaughan Jones? Dyma’r ail i mi ei darllen, a bu’r ddwy yn agoriad llygad i mi.

Yn Eisteddfod Llanelli 2000, enillodd y nofel hon Wobr Goffa Daniel Owen i'r awdur, a hynny am y trydydd tro. Cawsai’r wobr yn 1990 am Yn y Gwaed, ac ennill wedyn yn 1998 am y nofel antur Semtecs, y gyntaf o’i drioleg am y ditectif Sam Turner (Asasin ac Omega oedd y lleill, a bu’r tair yn llwyddiannus). Y gyntaf i mi ei darllen oedd y nofel ddirgelwch wych Yn y Gwaed.

Mae yna ddirgelwch yn Cur y Nos hefyd, a waeth i mi ddweud yn syth ei fod wedi taro deuddeg efo hon eto. Efallai nad yw’r cefndir cweit mor gyfoethog, na thynged y cymeriadau mor ddirdynnol, ond mae hi’n stori feistrolgar dros ben ac yn un sy’n aros yn anniddig yn y cof.

Nodwedd amlycaf y stori – a dyfais glyfar na welais i mohoni mewn unrhyw nofel o’r blaen – ydy coeden achau yn tyfu’n raddol wrth i’r prif gymeriad ddod i wybod mwy am ei deulu, a ninnau’n dod i’w adnabod yntau yr un pryd. Ceir yma wyth fersiwn i gyd o’r achres, ac mae’n siŵr y byddwch chi fel finnau yn dechrau defnyddio nod llyfr, bookmark, neu ddau yn fuan iawn!

Dyn busnes wedi ymddeol ac yn byw yng Nghaer ydy Robert Cairns, dyn hunangyfiawn ac eiddigus ac â chymhlethdod israddoldeb am ei blentyndod a’i deulu yn nociau Bootle. Mae ei briodas wedi darfod a breuddwydion rhywiol am ei ysgrifenyddes yn llenwi ei oriau; symudwn yn gyflym i’w ddilyn yn setlo’i ddwy broblem, sef ceisio ennill serch Kate a darganfod y gwir am ei dad a’i daid, hyd nes y cawn wybod y gwir amdano yntau.

Mae Geraint Vaughan Jones yn sgrifennwr go iawn, cystal â’r rhan fwyaf sy’n gwerthu wrth y miloedd yn Lloegr ac America. Cyflawnodd beth anodd yma, sef peri i feddyliau a sgwrs Sais uniaith swnio’n naturiol mewn Cymraeg rhywiog, hyd yn oed mewn sgwrs ffôn Saesneg ag archifydd o Gymraes. Yn wir, mae’n awdur galluog iawn sy'n gallu sgrifennu’n reddfol heb un cam gwag – ymson, deialog, digwyddiad, unrhyw beth. Heb sôn am lwyddo i godi ofn arnon ni unwaith neu ddwy cyn y diwedd!

Gwilym Tudur

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Saith Pechod Marwol
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Dirgel Ddyn
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Hi Oedd fy Ffrind
Bethan Gwanas
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch