Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
'Ias yng Ngruddiau'r Rhosyn, Yr'
Gwyn Llewelyn
ISBN: 9780863816543 (0863816541)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2000
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 186 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ionawr 2001
Nofel gyffrous am fab y plas o Fôn a fu'n chwilio am ei ffortiwn ym mwynfeydd aur Transvaal cyn cael ei saethu am gefnu ar faes y gad yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, ac am ymchwil gŵr y tybia ei fod yn etifedd iddo am ei etifeddiaeth yn Ynys Môn, a ysgrifennwyd gan un o ddarlledwyr a chyflwynwyr teledu mwyaf profiadol Cymru. Dyfarnwyd yn ail yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen 2000.

A stirring novel about the adventures of a young Anglesey landowner who sought his fortune in the gold mines of Transvaal before being shot for desertion in Belgium during the First World War, and of the quest of an Australian lawyer, a supposed heir, for his inheritance on Anglesey, written by one of Wales's most experienced television presenters and broadcasters.
Mae’r nofel gyffrous hon yn pontio canrif gyfan, ac yn ymestyn dros sawl cyfandir, gan fynd â’r darllenydd ar daith o Fôn i Dde Affrica, Ewrop, Awstralia ac yn ôl i Fôn. Dirgelwch y nofel yw’r cysylltiad rhwng gŵr ifanc o Fôn ar ddechrau’r ugeinfed ganrif, a gŵr ifanc o Awstralia ym 1999. Fel nifer o nofelau diwedd canrif, mae’n archwilio’r newidiadau a fu yn ein cymdeithas yn ystod y cyfnod hwnnw, ac effeithiau digwyddiadau dechrau canrif ar fywydau pobl ar ei diwedd.

Mae’n nofel hawdd iawn i’w darllen, ac er ei bod yn neidio yn ôl a blaen o gyfnod i gyfnod ac o gyfandir i gyfandir, llwydda’r awdur i’n cymell i ddarllen ymlaen. Mae’r awdur wedi llwyddo i weu stori gymhleth yn y nofel, ac nid tan ei diwedd y disgynna’r darnau i’w lle, ac mae’r dirgelwch yn cael ei ddatrys. Hoffais y defnydd o lythyron, oedd yn fodd i gysylltu’r ddau brif gymeriad, ond a oedd hefyd yn gyfrwng i gyfleu digwyddiadau, syniadau a ieithwedd y cyfnod dan sylw.

Edward Lloyd yw’r prif gymeriad, a’i hanes ef sy’n ganolog i ddatblygiad y nofel. Dilynwn hefyd hynt a helynt Mike Dawson, pensaer ifanc, llewyrchus sy’n byw yn Sydney ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif, ac sydd yn awyddus i chwilio achau ei deulu.

Mae ôl ymchwil trylwyr iawn gan yr awdur ar y nofel, ac roedd y disgrifiadau o weithio o dan ddaear, a’r disgrifiadau o'r rhyfel byd cyntaf yn arbennig o real. Ond ar adegau, teimlwn fod yr awdur yn defnyddio arddull braidd yn newyddiadurol i drosglwyddo gwybodaeth ffeithiol, a oedd yn amhriodol ar gyfer y sefyllfa, megis mewn deialog, gan wneud y sgwrs yn ffals.

Teimlwn nad oeddem yn gwybod digon am rai cymeriadau, ac nad oeddynt wedi’u datblygu yn ddigonol yn y nofel. Roeddwn yn awyddus i gael gwybod mwy am Gwen, cariad Edward Lloyd ar ddechrau’r nofel, a theimlwn mai’r unig wybodaeth a gawsom am Justine, cariad Mike Dawson, oedd ei golwg a’i gwisg, er bod y ddau gymeriad yn allweddol i’r hyn sy’n clymu digwyddiadau’r nofel at ei gilydd.

Mae ôl ymchwil mawr ar y nofel hon, ac roedd hynny’n amlwg wrth ei darllen. Ar ddiwedd y nofel, ceir copïau o rai o’r pethau a ysbrydolodd yr awdur i ysgrifennu’r nofel – hanes llong yn suddo oddi ar arfordir Môn, darn o Hansard sy’n cyfeirio at benderfyniad i anrhydeddu’r rheiny gafodd eu lladd yn y rhyfel byd cyntaf am encilio, cofnod o farwolaeth gŵr ifanc yn ne Affrica, sydd yn ein cyfeirio’n ôl at ddigwyddiadau’r nofel.

Mae hon yn sicr yn nofel sy'n werth ei darllen.

Eirian James

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Glas y Sierra - Taith ...
Roger Boore
£4.99
 
Prynwch
Cyfansoddiadau Eisteddfod ...
 
£10.00
 
Prynwch
My Revision Notes WJEC ...
Joy White
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch