Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Omega
Geraint V. Jones
ISBN: 9780863816598 (0863816592)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2000
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 245 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Rhagfyr 2000
Y drydedd nofel mewn trioleg gyffrous sy'n symud yn gyflym rhwng Paris, Llundain a Chymru, yn adrodd helyntion Sam Turner, plismon ym Mhen Llŷn a chyn-aelod o'r SAS sy'n gorfod defnyddio'i holl sgiliau arbenigol i geisio achub ei deulu rhag bygythiadau cymeriadau sinistr o'i orffennol.

The third novel in a thriller trilogy which moves quickly between Paris, London and Wales, relating the story of Sam Turner, a Llŷn peninsula policeman and former SAS member who has to rely on all his specialist skills in order to save his family from the threats of sinister characters from his past.
Dyma nofel antur a chyffro sy’n olrhain anturiaethau’r ditectif Sam Turner a elwir hefyd yn Semtecs. Wedi darllen y ddwy gyntaf yn y drioleg, roeddwn yn edrych ymlaen at ddarllen hon – y drydedd a’r olaf yn y gyfres. Y tro hwn nid mynd i ‘chwilio’ am helynt yn rhinwedd ei swydd y mae’r cyn-aelod o’r SAS, ond cael ei orfodi i’w wynebu oherwydd y bygythiad o ddial arno fo a’i deulu. Yn wir, dyma un o nodweddion mwyaf teimladwy’r nofel, sef y ffordd y mae gwaith peryglus Semtecs yn dal i amharu ar ei fywyd teuluol, dedwydd, yng nghefn gwlad. Ond peidiwch â ’nghamddeall i, nid nofel deimladwy yw hon o gwbl, eithr un yn llawn digwyddiadau cyffrous – o warchae, llofruddiaethau, saethu a heddlu cudd, i ddianc ar fotor beic. Ac un antur ar ôl y llall yn wir yn eich annog i droi’r dudalen, nodwedd bod awdur profiadol a llwyddiannus ar waith.

Er y gellid dadlau nad oedd cefndir gwleidyddol y nofel – sef terfysgwyr o’r Dwyrain Canol sy’n brwydro dros gydnabod hawl y Cwrdiaid, a’r Mossad (uned debyg i’r SAS yn Israel) –yn llwyr argyhoeddi, rhaid cyfaddef bod y nofel yn rhedeg yn esmwyth ac mae’n rhwydd deall y ‘wleidyddiaeth’ honedig sy’n gefndir i’r cyfan. Syniad da yn hyn o beth oedd rhoi’r rhagair ar y dechrau yn nodi’r cymeriadau a’r sefydliadau a drafodwyd, gan roi eu cefndir a’u cyd-destun. Teimlais fod ambell wendid bychan yn y plot, megis Grossman yn derbyn galwad hirddisgwyliedig ar dudalen 90, ond yn dweud wrth Semtecs ar dudalen 101 ei fod wedi diffodd ei ffôn symudol rhag ofn iddi ganu mewn lle anghyfleus. Hefyd teimlais fod y modd yr herwgipiwyd Rhian a’r plentyn braidd yn rhy ddiniwed, hynny yw dyn croen tywyll wedi'i wisgo fel sipsi ac yn holi am gartref Semtecs yn y siop leol mewn pentref yng nghanol cefn gwlad Cymru (lle mae Semtecs yn aelod adnabyddus a hoffus o’r gymuned) heb i neb droi blewyn nac amau dim, heb sôn am lwyddo i dwyllo dau aelod o’r Special Branch i ddwyn Rhian a’r mab.

Efallai hefyd fod cymeriad Semtecs yn rhy berffaith – yn feistr perffaith ar ei waith a’i grefft (a’r plismyn eraill yn fethiannau llwyr yn ei ymyl), a’i gariad at ei deulu wastad yn holl bresennol a hollol ganmoladwy – ac y byddai rhyw wendid wedi’i wneud yn fwy credadwy; wedi’r cwbl roedd hyd yn oed James Bond yn hoff o’i ferched a’i ddiod!

Gwenllïan Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Min y Môr
Mared Lewis
£8.95
 
Prynwch
Nant Gwrtheyrn
Carl Clowes
£4.95
 
Prynwch
Asasin
Geraint V. Jones
£7.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch