Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Byd o Beryglon: 1. Perygl ar Afon Lloer
Gary Paulsen
ISBN: 9780863816819 (0863816819)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Esyllt Nest Roberts.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 130x196 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £2.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Addasiad Cymraeg o nofel fer gyffrous am fachgen ifanc yn canfod cyfeillgarwch wrth beryglu ei fywyd ei hun er mwyn achub tri bwli rhag boddi a rhag mynd ar goll mewn coedwig, ynghyd â chynghorion pwysig am ddiogelwch personol yng nghyffiniau afonydd ac yn yr awyr agored; i ddarllenwyr 9-12 oed.

A Welsh adaptation of an exciting short novel about a young boy finding friendship whilst endangering his own life to rescue three bullies from drowning and getting lost in a forest, together with important advice about personal safety in the vicinity of rivers and in the open air; for 9-12 year old readers.
Mae Daniel ar fin cychwyn ar ei wyliau i wersyll haf Nyth yr Eryr. Nid yw eisiau mynd oherwydd fod y bechgyn sy’n ei boeni yn yr ysgol yn mynd hefyd, ar yr un bws ag yntau. Ar ben y galw enwau gan y bechgyn, mae Daniel yn cael y label ‘disgybl ag anghenion arbennig’ gan ei athrawon, ac mae ei fam yn mynnu’i ddanfon yno, gan roi sws iddo cyn ffarwelio – ac yntau’n 13 oed!

Fodd bynnag, nid yw Daniel a’r criw ar y bws yn cyrraedd y gwersyll oherwydd damwain ar y ffordd yno. A fyddant yn medru goroesi ar y mynyddoedd, heb sôn am nofio o’r afon oer lle disgynnodd y bws? Darllenwch i weld beth fydd eu hanes!

Stori am fechgyn i fechgyn yw hon, yn darllen yn rhwydd ac yn llawn anturiaethau.

Esyllt Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Lindsey o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Yn fy marn i rwyf yn meddwl fod y llyfr yn un da iawn. Fe fyddwn yn awgrymu'r llyfr yma i fy ffrindiau. Ond rydw i'n meddwl fod rhai o'r geiriau yn y llyfr yn anodd i'w deall. Roeddwn i wedi mwynhau'r llyfr."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Byd o Beryglon: 2. Arth ...
Gary Paulsen
£2.99
 
Prynwch
Byd o Beryglon: 8. Perygl ...
Gary Paulsen
£2.99
 
Prynwch
Olion Hen Elyn
Elgan Philip Davies
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch