Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Byd o Beryglon: 5. Parasiwt!
Gary Paulsen
ISBN: 9780863816857 (0863816851)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Esyllt Nest Roberts.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 130x196 mm, 66 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £2.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o nofel fer gyffrous am fachgen a merch ifanc yn wynebu perygl mawr wrth blymio mewn parasiwt tra'n ceisio datrys dirgelwch am ddelwyr cyffuriau, ynghyd â chyngor am ddiogelwch wrth nenblymio; i ddarllenwyr 9-11 oed.

A Welsh adaptation of an exciting short novel about a young boy and girl who face great dangers while parachuting in their quest to unravel the mystery of drug dealers, together with advice about safety while parachuting; for 9-11 year-old readers.
Tair ar ddeg oed yw Rob Lewis, ac mae wedi gwirioni ar barasiwtio – treulia ei holl amser sbâr yn y clwb nenblymio lleol. Rhaid bod yn un ar bymtheg oed cyn cael plymio, ond mae Rob yn cael mynd i fyny yn yr awyren a gwylio aelodau hŷn y clwb yn parasiwtio.

Mae Llinos, ar y llaw arall, wrth ei bodd yn tynnu lluniau ond yn casáu uchder. Mae ei thad yn benderfynol ei bod yn gorchfygu’r ofn hwnnw ac yn ei hymaelodi yn y clwb nenblymio.

Daw Rob a Llinos yn ffrindiau da, ac maent yn darganfod bod rhywbeth od iawn ynglŷn â’r peilot Pete sy’n mynd ar deithiau hedfan dirgel i Dde America. Pan fo’r ddau ar fin canfod y gwir, mae Pete yn eu gorfodi i neidio allan o’i awyren er bod y ddau yn rhy ifanc ac erioed wedi gwneud mwy na dysgu sut i neidio allan o awyren bren oedd ar y ddaear. Dyma’r naid nenblymio fwyaf dychrynllyd erioed – roedd nam ar barasiwt Llinos!

Beth yw cyfrinach Pete? Pwy yw’r bobl sy’n dod allan o awyren Pete ac yn actio’n llechwraidd? Pam fod gan Pete gymaint o ddiddordeb yn lluniau Llinos? Beth fydd hanes Llinos wrth iddi blymio a’i pharasiwt wedi torri?

Darllenwch y stori antur gyffrous hon er mwyn cael yr atebion!

Rhiannon Clifford Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch