Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Byd o Beryglon: 6. Llong Drysor, Y
Gary Paulsen
ISBN: 9780863816864 (086381686X)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Esyllt Nest Roberts.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 130x196 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £2.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o nofel fer gyffrous am ddau fachgen yn eu harddegau yn wynebu peryglon wrth blymio i waelod y môr oddi ar draethau Bermiwda i chwilio am drysor llongddrylliad o'r ail ganrif ar bymtheg, ynghyd â rhestr o gynghorion parthed plymio i waelod y môr; i ddarllenwyr 9-11 oed.

A Welsh adaptation of an exciting short novel about two teenage boys who face great dangers while diving off the shores of Bermuda for the treasure of a 17th century shipwreck, together with a list of deep-sea diving guidelines; for 9-11 year-old readers.
Dyma lyfr antur gwerth ei ddarllen. O’r gair cyntaf, roeddwn yn ysu am gael gwybod beth fyddai’n digwydd. Antur syml a geir lle mae dau fachgen, Rhys a Cowboi, yn chwilio am drysor hen long wedi ei dryllio flynyddoedd yn ôl yn ymyl Bermwda. Fodd bynnag, nid dim ond trysor mae’r ddau fachgen yn ei ddarganfod. Yn ddiarwybod iddynt, fe’u tynnir i fyd tywyll a pheryglus smyglo cyffuriau, a’r ddau yn mentro eu bywydau er mwyn ceisio atal y drwgweithredwyr. Mae’r ffaith i dad Rhys golli’i fywyd yn chwilio am yr union drysor yn ychwanegu at y wefr pan gaiff y trysor ei ddarganfod.

Mae’n llyfr eithriadol o hawdd ei ddarllen gyda chymeriadau diddorol a chredadwy ynddo. Ac er na wyddwn i ddim am ddeifio cyn ei ddarllen, roeddwn yn deall pob dim oedd yn digwydd. Yn wir, mae’r llyfr yn cynnig stôr o wybodaeth a chyfarwyddiadau ynglŷn â deifio!

Dyma lyfr y byddwn yn ei argymell i unrhyw blentyn. Mae’r stori yn agor y dychymyg a’r darluniau yn ddelweddau real yn y meddwl. Rhan o’r mwynhad hefyd oedd y Cymraeg graenus a naturiol a ddefnyddiwyd i addasu’r nofel hon, gan ei bod yn llawn o idiomau ac ymadroddion gwerth chweil a ddefnyddir yn gwbl naturiol. Yn wir, mae’r iaith yn arbennig o hawdd ei darllen, heb fod yn rhy anodd nac yn rhy hawdd. Dyma lyfr y byddwn i fel athrawes yn sicr yn ei argymell i’m disgyblion: llyfr y gallent gael mwynhad mawr rhwng ei gloriau ond ar yr un pryd weld Cymraeg naturiol ar ei gorau.

Rhian Llwyd Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Cyfres Straeon Bywyd ...
Siân Lewis
£4.50
 
Prynwch
Barti a Bel - Ar Goll ...
Suzanne Carpenter
£2.00
 
Prynwch
Dawns yr Eliffantod ...
Theresa Heine
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch