Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Go Dda, Gareth!
Lonna Bradley
ISBN: 9780863817335 (0863817335)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o chwech o straeon ysgafn a doniol am fachgen direidus sydd mewn helynt yn aml wrth geisio gwrthsefyll bygythiadau tri bwli lleol; i ddarllenwyr 8-11 oed. 11 llun du-a-gwyn.

A collection of six amusing short stories about a mischievous young boy who frequently finds himself in trouble as he tries to withstand the threats of three local bullies; for 8-11 year old readers. 11 black-and-white illustrations.
Cefais flas arbennig ar anturiaethau Gareth, gan bwffian chwerthin yn uchel mewn sawl man. Os ydych chi’n hoffi hiwmor slapstic, corfforol, o’r math a gewch mewn comics a Llyfrau Mawr i Fechgyn hanner cynta’r ugeinfed ganrif, mewn cyfnod lle’r oedd da a drwg yn bolion ar wahân, byddwch chithau hefyd wrth eich bodd. Mae yna rywbeth braf iawn mewn gweld dioddefwr yn cael y gorau ar fwli mewn ffordd uniongyrchol, ddi-lol! Atgyfnerthir yr elfen o or-ddweud, tafod-yn-y-boch, gan luniau hynod fywiog a phriodol Dylan Williams.

Mae yna elfennau eraill sy’n rhoi adlais o fyd a aeth heibio i lawer erbyn hyn. Mae Gareth yn gallu diddanu ei hunan, yn chwarae yn y goedwig ac yn gwybod enwau adar a phlanhigion; mae’n dwli ar fwyd go-iawn, fel cacen riwbob; mae’n gas ganddo’r 'dillad swanc' newydd gan y bydd pawb yn gwneud hwyl am ei ben pan fydd yn mynd i’r Ysgol Sul ar Sul y Blodau. Mae ganddo nain sy’n ei ymgeleddu ac sy’n gogyddes heb ei hail, a modryb sy’n mynd gyda Gareth a’i fam a’i chwaer i Lyn y Merched ac yn ei ddysgu i bysgota – hwrê am gyfle cyfartal!

Mae Gareth yn blentyn naturiol, hoffus iawn, yn llawn ofnau ac ansicrwydd ar y naill llaw, ond sydd eto’n barod i fentro yn eitha cadarn dros gyfiawnder, gan ddangos cryn ddychymyg ar brydiau wrth gyflawni ei gampau doniol. Fel ei nain, mae ganddo gydwybod gymdeithasol gref. Felly, nid yw’r stori yn hollol mor ddu a gwyn ag y byddech yn ei feddwl. Ar ôl i Gareth oresgyn Huw Befis, y gwaethaf o’r tri bwli, dim ond 'ychydig bach' y mae Huw yn newid – ond mae wedi dysgu gadael llonydd i Gareth, a dyna sy’n bwysig.

Bu bron i mi anghofio. Welwch chi’r riwbob sydd dan gesail Gareth yn y llun ar y clawr? 'Mae ’na bethau rhyfedd yn digwydd ar ôl i ni fwyta riwbob!' meddai Ffion ei chwaer. Beth yw’r pethau rhyfedd hyn? Rhaid i chi ddarllen y straeon eich hunan i gael yr ateb.

Ann Saer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch