Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Go Dda, Gareth!
Lonna Bradley
ISBN: 9780863817335 (0863817335)Publication Date June 2001
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Suitable for age 9-11 or Key Stage 2 Format: Paperback, 80 pages Language: Welsh Non-Stock Item - Ordered on request Our Price: £3.95 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A collection of six amusing short stories about a mischievous young boy who frequently finds himself in trouble as he tries to withstand the threats of three local bullies; for 8-11 year old readers. 11 black-and-white illustrations.

Casgliad o chwech o straeon ysgafn a doniol am fachgen direidus sydd mewn helynt yn aml wrth geisio gwrthsefyll bygythiadau tri bwli lleol; i ddarllenwyr 8-11 oed. 11 llun du-a-gwyn.
Cefais flas arbennig ar anturiaethau Gareth, gan bwffian chwerthin yn uchel mewn sawl man. Os ydych chi’n hoffi hiwmor slapstic, corfforol, o’r math a gewch mewn comics a Llyfrau Mawr i Fechgyn hanner cynta’r ugeinfed ganrif, mewn cyfnod lle’r oedd da a drwg yn bolion ar wahân, byddwch chithau hefyd wrth eich bodd. Mae yna rywbeth braf iawn mewn gweld dioddefwr yn cael y gorau ar fwli mewn ffordd uniongyrchol, ddi-lol! Atgyfnerthir yr elfen o or-ddweud, tafod-yn-y-boch, gan luniau hynod fywiog a phriodol Dylan Williams.

Mae yna elfennau eraill sy’n rhoi adlais o fyd a aeth heibio i lawer erbyn hyn. Mae Gareth yn gallu diddanu ei hunan, yn chwarae yn y goedwig ac yn gwybod enwau adar a phlanhigion; mae’n dwli ar fwyd go-iawn, fel cacen riwbob; mae’n gas ganddo’r 'dillad swanc' newydd gan y bydd pawb yn gwneud hwyl am ei ben pan fydd yn mynd i’r Ysgol Sul ar Sul y Blodau. Mae ganddo nain sy’n ei ymgeleddu ac sy’n gogyddes heb ei hail, a modryb sy’n mynd gyda Gareth a’i fam a’i chwaer i Lyn y Merched ac yn ei ddysgu i bysgota – hwrê am gyfle cyfartal!

Mae Gareth yn blentyn naturiol, hoffus iawn, yn llawn ofnau ac ansicrwydd ar y naill llaw, ond sydd eto’n barod i fentro yn eitha cadarn dros gyfiawnder, gan ddangos cryn ddychymyg ar brydiau wrth gyflawni ei gampau doniol. Fel ei nain, mae ganddo gydwybod gymdeithasol gref. Felly, nid yw’r stori yn hollol mor ddu a gwyn ag y byddech yn ei feddwl. Ar ôl i Gareth oresgyn Huw Befis, y gwaethaf o’r tri bwli, dim ond 'ychydig bach' y mae Huw yn newid – ond mae wedi dysgu gadael llonydd i Gareth, a dyna sy’n bwysig.

Bu bron i mi anghofio. Welwch chi’r riwbob sydd dan gesail Gareth yn y llun ar y clawr? 'Mae ’na bethau rhyfedd yn digwydd ar ôl i ni fwyta riwbob!' meddai Ffion ei chwaer. Beth yw’r pethau rhyfedd hyn? Rhaid i chi ddarllen y straeon eich hunan i gael yr ateb.

Ann Saer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
Book of the Month
English
Dead White
Gwen Parrott
£8.99
 
Buy Now
Welsh
Os Na Ddôn Nhw...
Cefin Roberts
£8.99
 
Buy Now
Children
Hudlath a'r Haearn, Yr
Cressida Cowell
£6.99
 
Buy Now