Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Môr a Mynydd - Eryri a'r Glannau o'r Awyr / Surf and Skylines - Snowdo Nia and Its Shores from the Sky
Gwilym Davies, Iwan Llwyd
ISBN: 9780863817373 (0863817378)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 250x210 mm, 80 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Adargraffu Ein Pris: £9.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Golwg unigryw ar harddwch Eryri a'r glannau o'r awyr trwy gyfrwng ffotograffau lliw cyfoethog Gwilym Davies ynghyd â thestun llawn gwybodaeth ac awyrgylch y prifardd Iwan Llwyd.

A unique look at the beauty of Snowdonia and its shores from the sky through the rich colour photographs taken by Gwilym Davies and the informative and atmospheric text of bard Iwan Llwyd.
English review below

Yr hyn a gawn yma yw casgliad o dirluniau ffotograffig a dynnwyd gan Gwilym Davies sydd wedi
teithio mewn awyren gyda’i gyfaill Arfon, y peilot, ers deunaw mlynedd yn cofnodi
golygfeydd. Ar yr olwg gyntaf roedd y gyfrol yn ymddangos braidd yn ddi-fflach. Does bod dim byd mawr o’i le arni – ond bod yna ddiffyg dirlawnder (maddeuwch y mwyseirio!) yn y lliw sydd yn nifer o’r lluniau nes gwneud i’r gyfrol ymddangos ar brydiau fel argraffiad o’r saithdegau. Dichon mai’r problemau ymarferol o dynnu lluniau o’r awyr sy’n gyfrifol am hyn.

Ond mae’n werth oedi a chraffu’n fanylach ar y delweddau a chanfod bod yma berlau yn eu plith, ac mae cyfraniad Iwan Llwyd yn cyfoethogi’r gyfrol nes creu cyfanwaith hynod ddifyr ac addysgiadol. Cyflwynir y lluniau fesul thema mewn wyth o benodau. Yr hyn sydd bob amser yn ddifyr mewn lluniau o’r awyr yw eu bod yn rhoi cyfle i ni weld ein byd cyfarwydd o bersbectif newydd ac i ddarganfod cyfrinachau’r
gorffennol sy’n cuddio oddi mewn i’r tirwedd. Yr uchafbwyntiau i mi yw’r llun rhyfeddol o Dre’r Ceiri ar yr Eifl lle gwelir yn glir olion y cytiau; y cylchoedd o gytiau’r Gwyddelod ger Caergybi; y llun o Fynydd Parys oedd yn ymddangos ar yr olwg gyntaf fel llun agos o graig ar lan y môr nes i mi sylwi ar y lôn sy’n datgelu
graddfa’r llun. Mae yna gyffro hefyd o weld hyd Strêts Traws “lle mae’n wefr cael herio’r golau glas” yn ymestyn drwy’r tirwedd. Llygad yr archifydd a’r cofnodydd yn
hytrach nag un yr artist sydd gan Gwilym, ond mae ganddo yn ei gasgliad luniau hudolus hefyd a delweddau lle mae’r byd fel petai ben i waered; adlewyrchiadau yn troi’r môr yn awyr; pwll dŵr yn troi’n berl sy’n disgleirio yng nghanol cae; poptai brics y Borthwen yn troi’n demlau o wlad Groeg, a ffair yn y Rhyl yn troi’n fotymau lliwgar. Nid yw’r lluniau o’r trefi a’r pentrefi yn fy nghyffroi i, ond rwy’n siŵr mai hon fydd y bennod ddifyrra i drigolion gogledd Cymru gan fod yna wefr bob amser o gael golwg brân neu wylan ar gartrefi a strydoedd cyfarwydd.

Yr hyn sy’n codi’r gyfrol hon i dir uwch yw geiriau Iwan Llwyd. Mae’r bardd yn cyfrannu haenau ychwanegol o ystyr i’r delweddau; dim ond bardd go-iawn fyddai’n sylwi bod “olion gwaed a gweddïau pobl yn gymysg â phatrymau naturiol tro’r llanw” ar luniau’r arfordir. Cawn lu o hanesion ganddo a dyfyniadau o gerddi wrth iddo gyflwyno talpiau o hanes yn gefndir i’r lluniau gan bwysleisio’n gyson y pwysigrwydd o weld y tirlun yng nghyd-destun y diwylliant sydd wedi cyfoethogi’r glannau yma. Hoffais yn arbennig ei ddarn yn esbonio’r cysyniad o “lwybr cerdd” a gyflwynwyd gan Bruce Chatwin – y pererin aflonydd.

Campwaith o gyfrol sydd gennyf yn fy meddiant yw The Earth from the Air. Mae’n gyfrol anferth dros 400 tudalen a grëwyd gydag adnoddau ariannol dihysbydd i ddathlu’r milflwydd. Mae’r lluniau gan Yann Arthus-Bertrand a dreuliodd bum mlynedd yn hedfan o gwmpas y byd yn wirioneddol wych a’r atgynhyrchu o’r safon uchaf. Mae Môr a Mynydd, a gynhyrchwyd gydag adnoddau cyfyngedig, yn ymddangos fel corrach yn ei hymyl, ond braint a chyfrifoldeb pob un o genhedloedd y ddaear hon yw cyflwyno ei hanes a dathlu bodolaeth ei diwylliant hyd eithaf ei gallu. Mae hynny’n arbennig o bwysig i fyrdd o ddiwylliannau bychain y byd. Oherwydd hynny mae yna le teilwng i’r gyfrol fechan hon ar fy silff lyfrau hefyd.

* * *

This book presents the aerial photographs taken by Gwilym Davies with the help of his friend and pilot, Arfon, over a period of eighteen years. A dentist by profession, this amateur photographer has spent a great many of his leisure hours in the sky recording the landscape of north Wales. The book does not command instant attention on the bookshelf, and the muted colours of some of the images, which are presented in a practical rather than a creative layout design, gives it a rather dated appearance. But closer inspection of the pictures reveals some gems, and the text by Iwan Llwyd makes reading this book an entertaining and educational experience.

The joy of looking at aerial photographs lies in the experience of viewing our familiar world from a new perspective and seeing how the secrets of the past are revealed from within the landscape. Among the highlights in my opinion are the photographs of Tre’r Ceiri where the skeletons of the ancient stone huts can be seen clearly, and the remains of the old Celtic dwellings near Holyhead; an image of Mynydd Parys at first appears to be a close-up of a rock on the sea shore until the feint hint of a track confirms the scale to be that of the aerial shot. Gwilym Davies has the eye of the detective or archaeologist, diligently recording, as opposed to the creative eye of the artist, but he does have some evocative images in his collection. The world appears upside-down at times when the sea becomes one huge reflection of sky; a small pond in a field turns into a shining jewel; the industrial remains of kilns at Borthwen appear magically like ancient Greek temples facing the azure sea; the atmospheric picture of the Trawsfynydd Stretch exudes a mood of mystery and intrigue. The pictures of towns and villages were the least interesting for me – with the exception of the cameo of Llanrwst – but I’m sure that this section will prove extremely popular with the people who live in North Wales as they see the bird's-eye view of their homes.

In his introduction to the book Iwan Llwyd quotes the poet Dannie Abse: “A place is more than the contours of landscape . . . It’s the people who live there and who have lived there that matter.” Iwan, one of our most accomplished poets, presents the historical and cultural background to the images in a lyrical yet perceptive commentary. The tales and quotations of poems serve to illustrate the wealth of culture that has enriched this part of the world for centuries. His writing enriches this book with new layers of meaning.

I have in my book collection a huge volume called The Earth from the Air – a lavish publication produced with unlimited financial resources to celebrate the new Millennium. It features the work of Yann Arthus Bertrand who travelled the world for five years taking aerial photographs, and the result is truly stunning. Surf and Skylines, produced by a labour of love and a very modest budget, is dwarfed by such a volume but it sits comfortably by its side. In this age of globalisation it is the privilege and responsibility of every small nation on this earth to celebrate its distinct history and culture within the resources it has available. This book responds to that challenge.

Marian Delyth

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Syched am Sycharth - ...
Iwan Llwyd
£5.00
 
Prynwch
Llyfr Stori Nos Da
Sam Taplin
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch