Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Leila Megàne 1891-1960 - Anwylyn Cenedl
Ilid Anne Jones
ISBN: 9780863817434 (0863817432)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 238x185 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £8.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dathliad darluniadol o fywyd Leila Megàne (Megan Jones, 1891-1960), cantores fwyaf poblogaidd ac adnabyddus Cymru yn ystod 20au a 30au'r 20fed ganrif, yn cynnwys dros 200 o ffotograffau du-a-gwyn ynghyd â nodiadau perthnasol.

An illustrated celebration of the life of Leila Megàne (Megan Jones, 1891-1960), the most popular and well known of Welsh female singers during the 1920s and 1930s, comprising over 200 black-and-white photographs together with relevant notes.
Sialens fawr yw ceisio llunio bywgraffiad teilwng o unawdydd, yn enwedig gydag unawdwyr o Gymru. Fel rheol ychydig iawn o archif sydd wedi ei diogelu. Eithriad yn hyn o beth yw archif Leila Megane. Ond wedi cael archif, mae’n rhaid wrth ymchwil ychwanegol cyn cyflwyno’r cyfan yn gyfanwaith llyfn i apelio at ddarllenydd. Dyna a lwyddodd Ilid Anne Jones i'w wneud gyda’r gyfrol ddiddorol hon. Mae’r clawr lliw ‘montage’ yn ddengar, a gyrfa’r gantores wedi'i gyflwyno gyfnod wrth gyfnod. Graenus yw’r diwyg a’r rhagair ar y cychwyn, gan roi bywgraffiad cryno a chlir o yrfa Leila Megane cyn ein cyflwyno i’r cyfoeth darluniau a ffotograffau.

Mae ychydig o fân gamgymeriadau neu anghysonderau yn y sylwadau gydag ambell un o’r darluniau. Ar dudalen 15, wrth sôn am godi Capel Salem, Pwllheli ym 1863, rhoddir y rheswm am ‘fod Capel Penmount Pwllheli yn llawer rhy fach’, ond ffrae fawr oedd y tu ôl i’r sefydlu yma. Mae darlun o Jean ac Edouard de Reszke ar dudalen 37 (wedi ei ddyddio 30 Ionawr, 1895) ond ar dudalen 39 cawn ddarlun rhif 62 sy’n dangos Jean de Reszke ar ei ben ei hun ‘tua 1897’ er ei fod yr un darlun ag sydd ar dudalen 37.

Ar dudalen 85 mae darlun bendigedig o lwyfan y Brifwyl erstalwm. Ond nid Marie, (1875-1938) Brenhines Rwmania, yw’r person brenhinol ar y llwyfan. Gwir iddi hi fod yn wyres i Fictoria, a dod i Brifwyl Pwllheli ym 1925 lle derbyniodd yr enw gorseddol ‘Mari Gwalia’ . Darlun o lwyfan Prifwyl Bangor, 1890 yw’r darlun yma. Gwelir Clwydfardd yn sefyll ar flaen y llwyfan yn ei locsyn Siôn Cornaidd, tra bod Hwfa Môn yn ymsythu wrth ymyl cadair y llywydd. Elizabeth o Wied, priod Carol l, Brenin Rwmania, a fu fyw hyd 1916 yw’r person brenhinol ar y llwyfan, ac fe’i hurddwyd yng Ngorsedd fel ‘Carmen Sylva’ ym 1890. Deuai yn aml ar ei gwyliau i Landudno, a phlannodd o leiaf un goeden yng Nghastell y Penrhyn. Yn ôl y traddodiad, hi ddyfeisiodd arwyddair tref Llandudno, sef ‘Hardd Hafan Hedd’.

Ar dudalen 92 sonnir am anghydfod a orfododd i Osborne Roberts ymddiswyddo o fod yn arweinydd Côr Prifwyl Caernarfon, 1935. Gwir, a’r anghydfod oedd ei fod yn esgeuluso ymarferiadau’r côr am alwadau eraill. Nid oes ychwaith gydnabyddiaeth am atgynhyrchu llun 170 ar yr un dudalen.

Yn y pen draw, mân frychau yw’r rhain ar y cyfan. Yr hyn sy’n drueni yw na roddwyd i ni ddiscograffi gyflawn o holl recordiau Leila Megane. Byddai hynny wedi ychwanegu mwy fyth at werth cyfrol sydd yn haeddu ei lle ar silff lyfrau pawb sydd yn ymhyfrydu yn hanes cerddoriaeth a diwylliant ein gwlad. Ond mae'r awdures i'w llongyfarch yn wresog am roi llyfr mor arbennig i ni.

Eryl Wyn Rowlands

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Random Deaths and Custard
Catrin Dafydd
£7.99
 
Prynwch
O Ran – Enillydd y ...
Mererid Hopwood
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch