Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Storïau Cwm-Pen-Llo
T. Llew Jones
ISBN: 9780863817502 (0863817505)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 100 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.25   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad ardderchog o bedair stori a thair drama ddifyr, cerddi hwyliog a chroeseiriau a phosau diddorol gan un o gewri llenyddiaeth Gymraeg i blant, y deunydd wedi ymddangos gyntaf yn Pethe Plant yn 1976; i ddarllenwyr 9-11 oed.

An excellent collection of four entertaining stories and three dramas, clever poems and interesting crosswords and puzzles by one of Wales's greatest children's writers, the material having first appeared in Pethe Plant in 1976.
Cyfrol amrywiol yw hon, yn cynnwys tair dramodig, cerddi, nifer o bosau a chroeseiriau, yn ogystal â thair stori am gymeriadau hynod, diddorol a doniol pentref bach Cwm-pen-llo; ceir hefyd chwedl ddifyr iawn am frenin oedd eisiau rhoi gwely yn anrheg pen-blwydd i’r frenhines.

O sylweddoli bod y cynnwys wedi ei gyhoeddi’n wreiddiol fel rhan o Pethe Plant gan Wasg Gomer yn ôl yn 1978, hawdd fyddai meddwl y byddai’r cyfan braidd yn henffasiwn ar gyfer plant heddiw, ond nid felly o gwbl. Fel gyda llawer o gynnyrch T. Llew Jones, mae’r cyfan yn ddiamser a bydd darllenwyr ifanc wrth eu bodd gyda chymeriadau fel Miss Cweryla, Mr a Mrs Cymro-Sais, Loncyn, Sarjiant Glasgot ac ati.

Mae’r lluniau sy’n cyd-fynd â’r hanesion yn ychwanegu at y mwynhad (gresyn nad ydynt bob amser ar y dudalen gyferbyn â’r testun cyfatebol). Gall grwpiau bach o blant actio unrhyw un o’r dramodigau a chael llawer o hwyl wrth wneud hynny, yn arbennig Yr Hewlwr Diog. Bydd y posau hefyd (gyda’r atebion yng nghefn y llyfr) wrth fodd llawer.

Braf cael gwaith yr arbenigwr T. Llew Jones ar ei newydd wedd ar gyfer plant yr unfed ganrif ar hugain.

Rhiannon Clifford Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch