Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cerddi Map yr Underground
Ifor ap Glyn
ISBN: 9780863817540 (0863817548)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o 67 o gerddi ffraeth a thelynegol, caeth a rhydd y prifardd Ifor ap Glyn, yn cynnwys nifer o ddilyniannau sy'n darlunio nifer o groesffyrdd arwyddocaol ym mywydau dysgwyr y Gymraeg yn ogystal â chroesffyrdd ym mywyd y bardd ei hun, gyda nifer o'r cerddi wedi eu cyfansoddi ar gyfer teithiau barddol diweddar. 36 ffotograff du-a-gwyn.

A collection of 67 witty and lyrical poems by the crowned bard Ifor ap Glyn in both strict metre and vers libre comprising many poetic sequences depicting various significant crossroads in the lives of Welsh learners and in the life of the poet himself, many poems having been composed for recent poetry tours. 36 black-and-white photographs.
'Cymru, Lloegr a Llanrwst' oedd un o anthemau'r grŵp dylanwadol Y Cyrff, a esblygodd yn ddiweddarach yn Catatonia, ac fel bardd sydd â gwreiddiau un ochr i'w deulu yn nhre farchnad Llanrwst, mae'r drindod yma'n ganolog i waith y Prifardd Ifor ap Glyn hefyd, o'i addasu ychydig yn 'Gymru, Llundain a Llanrwst' efallai.

Fel y mae'r teitl yn awgrymu, mapio’r berthynas driphlyg yma a wna'r bardd yn ei gyfrol ddiweddaraf. Fel un a fagwyd yn Llundain yn rhugl ei Gymraeg, mae Ifor wastad wedi edrych ar Gymru a Chymreictod gyda llygad a llais y dieithryn cyfarwydd. Mae ei gerdd wych 'Ciwcymbars Wolverhampton' yn crisialu’r olwg wahanol yma ar yr hyn yw bod yn Gymro mewn canrif newydd. I raddau, mae mwyafrif helaeth y cerddi yn y gyfrol hon yn ceisio mynd i'r afael â'r hyn yw bod yn Gymro Cymraeg mewn byd sy'n fwyfwy rhyngwladol a rhyng-ddiwylliannol. Ac mae ei fagwraeth mewn dinas gosmopolitan fel Llundain yn rhoi'r hyder iddo fentro i ganol cymhlethdodau ein cyfnod yn drwyadl Gymraeg.

Fel gyda'r 'underground' ei hun, mae sawl lein yn rhedeg drwy fap Ifor – lein sy'n ei arwain yn ôl i Ysgol Gymraeg Llundain; lein sy'n ymdrin â'r Gymru gyfoes, a Chymru ei blant; lein ei bryddest yn myfyrio ar ei berthynas â Chaerdydd a Llanrwst; lein sy'n adlewyrchu ei ddiddordeb byw yng ngwleidyddiaeth Cymru a'r Gymraeg; lein o rwystrau dwys a difyr, cyffredin ac anghyffredin; lein o gerddi caeth; lein o gyfieithiadau, a lein o gyfarchion i dylwyth a chyfeillion.

I mi, mae dau ddylanwad wedi miniogi crefft ac awen Ifor: ei brofiad hir erbyn hyn o berfformio'i gerddi'n gyhoeddus, a hefyd ei ddeallusrwydd craff sy'n medru troi pob math o ffeithiau a mân-hynodion yn gerddi crafog.

Enghraifft wych o'r gallu yma i droi’r manylyn mwyaf amherthnasol yr olwg yn gerdd bwrpasol, drawiadol, yw'r gerdd 'Atgofion Glaslanc' o'r gyfres o gerddi a luniwyd i'w perfformio fel rhan o'r sioe 'Lliwiau Rhyddid'. Sbardun y gerdd yw clywed 'nad yw pysgod trofannol . . . yn lliwgar yn eu llygaid eu hunain!' Ac fel rhan o 'sioe', mae'r gerdd hon, a nifer helaeth o gerddi'r gyfrol, yn arbennig 'y mawr a'r bach', sy'n ymdrin â thranc yr iaith Gernyweg yn null sgets 'parot marw' Monty Python, yn dangos crefft a gallu Ifor fel perfformiwr cerddi doniol a bachog, ar eu gorau.

Ar lwyfan, ac nid mewn cyfrol, y mae cerddi o'r fath ar eu gorau, ond eto mae dawn Ifor i chwarae â geiriau a chysyniadau yn ei gwneud yn werth i ni fynd yn ôl a darllen ei gerddi llafar er mwyn gwir werthfawrogi'r grefft. Mae'n drawiadol i mi bod eiliadau mwyaf telynegol y gyfrol yn y cyfieithiadau. O nabod Ifor, mae'n paratoi'r ffordd ar gyfer y cam nesaf ar ei daith farddol. Studiwch y map.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Nant Gwrtheyrn
Carl Clowes
£4.95
 
Prynwch
Golchi Llestri Mewn Bar ...
Ifor ap Glyn
£4.75
 
Prynwch
Syched am Sycharth - ...
Iwan Llwyd
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch