Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cerddi Map yr Underground
Ifor ap Glyn
ISBN: 9780863817540 (0863817548)Publication Date November 2001
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Format: Paperback, 210x148 mm, 128 pages Language: Welsh Out of print Our Price: £5.00   
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A collection of 67 witty and lyrical poems by the crowned bard Ifor ap Glyn in both strict metre and vers libre comprising many poetic sequences depicting various significant crossroads in the lives of Welsh learners and in the life of the poet himself, many poems having been composed for recent poetry tours. 36 black-and-white photographs.

Casgliad o 67 o gerddi ffraeth a thelynegol, caeth a rhydd y prifardd Ifor ap Glyn, yn cynnwys nifer o ddilyniannau sy'n darlunio nifer o groesffyrdd arwyddocaol ym mywydau dysgwyr y Gymraeg yn ogystal â chroesffyrdd ym mywyd y bardd ei hun, gyda nifer o'r cerddi wedi eu cyfansoddi ar gyfer teithiau barddol diweddar. 36 ffotograff du-a-gwyn.
'Cymru, Lloegr a Llanrwst' oedd un o anthemau'r grŵp dylanwadol Y Cyrff, a esblygodd yn ddiweddarach yn Catatonia, ac fel bardd sydd â gwreiddiau un ochr i'w deulu yn nhre farchnad Llanrwst, mae'r drindod yma'n ganolog i waith y Prifardd Ifor ap Glyn hefyd, o'i addasu ychydig yn 'Gymru, Llundain a Llanrwst' efallai.

Fel y mae'r teitl yn awgrymu, mapio’r berthynas driphlyg yma a wna'r bardd yn ei gyfrol ddiweddaraf. Fel un a fagwyd yn Llundain yn rhugl ei Gymraeg, mae Ifor wastad wedi edrych ar Gymru a Chymreictod gyda llygad a llais y dieithryn cyfarwydd. Mae ei gerdd wych 'Ciwcymbars Wolverhampton' yn crisialu’r olwg wahanol yma ar yr hyn yw bod yn Gymro mewn canrif newydd. I raddau, mae mwyafrif helaeth y cerddi yn y gyfrol hon yn ceisio mynd i'r afael â'r hyn yw bod yn Gymro Cymraeg mewn byd sy'n fwyfwy rhyngwladol a rhyng-ddiwylliannol. Ac mae ei fagwraeth mewn dinas gosmopolitan fel Llundain yn rhoi'r hyder iddo fentro i ganol cymhlethdodau ein cyfnod yn drwyadl Gymraeg.

Fel gyda'r 'underground' ei hun, mae sawl lein yn rhedeg drwy fap Ifor – lein sy'n ei arwain yn ôl i Ysgol Gymraeg Llundain; lein sy'n ymdrin â'r Gymru gyfoes, a Chymru ei blant; lein ei bryddest yn myfyrio ar ei berthynas â Chaerdydd a Llanrwst; lein sy'n adlewyrchu ei ddiddordeb byw yng ngwleidyddiaeth Cymru a'r Gymraeg; lein o rwystrau dwys a difyr, cyffredin ac anghyffredin; lein o gerddi caeth; lein o gyfieithiadau, a lein o gyfarchion i dylwyth a chyfeillion.

I mi, mae dau ddylanwad wedi miniogi crefft ac awen Ifor: ei brofiad hir erbyn hyn o berfformio'i gerddi'n gyhoeddus, a hefyd ei ddeallusrwydd craff sy'n medru troi pob math o ffeithiau a mân-hynodion yn gerddi crafog.

Enghraifft wych o'r gallu yma i droi’r manylyn mwyaf amherthnasol yr olwg yn gerdd bwrpasol, drawiadol, yw'r gerdd 'Atgofion Glaslanc' o'r gyfres o gerddi a luniwyd i'w perfformio fel rhan o'r sioe 'Lliwiau Rhyddid'. Sbardun y gerdd yw clywed 'nad yw pysgod trofannol . . . yn lliwgar yn eu llygaid eu hunain!' Ac fel rhan o 'sioe', mae'r gerdd hon, a nifer helaeth o gerddi'r gyfrol, yn arbennig 'y mawr a'r bach', sy'n ymdrin â thranc yr iaith Gernyweg yn null sgets 'parot marw' Monty Python, yn dangos crefft a gallu Ifor fel perfformiwr cerddi doniol a bachog, ar eu gorau.

Ar lwyfan, ac nid mewn cyfrol, y mae cerddi o'r fath ar eu gorau, ond eto mae dawn Ifor i chwarae â geiriau a chysyniadau yn ei gwneud yn werth i ni fynd yn ôl a darllen ei gerddi llafar er mwyn gwir werthfawrogi'r grefft. Mae'n drawiadol i mi bod eiliadau mwyaf telynegol y gyfrol yn y cyfieithiadau. O nabod Ifor, mae'n paratoi'r ffordd ar gyfer y cam nesaf ar ei daith farddol. Studiwch y map.

Iwan Llwyd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Nant Gwrtheyrn
Carl Clowes
£4.95
 
Buy Now
Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau
Llwyd Owen
£7.95
 
Buy Now
Golchi Llestri Mewn Bar ...
Ifor ap Glyn
£4.75
 
Buy Now
Book of the Month
English
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Buy Now
Children
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Buy Now