Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pi ÂR
Dafydd Meirion
ISBN: 9780863817557 (0863817556)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 181x122 mm, 186 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ionawr 2002
Nofel gyfoes hwyliog a dychanol am gyfarwyddwr cwmni cysylltiadau cyhoeddus yn canfod ei hun mewn pob math o helyntion wrth iddo ef a'i bartner geisio sefydlu busnes.

A satirical and lively modern novel about a public relations company director who finds himself in all kinds of stews as he and his partner try to set up business.
Mae’r nofel hon yn dechrau gyda digwyddiad dramatig. Mae Gwendolyn Prydderch, un o brif ohebwyr y BBC yn y gogledd, ac ymchwilydd iau, Rhys Huws, yn cael y sac, ar ôl i Brif Weinidog Cymru glywed drwy ddamwain beth yw eu barn ddiflewyn-ar-dafod nhw amdano. Felly, mae’r ddau yn penderfynu sefydlu cwmni PR yn y dref lle mae’r ddau ohonyn nhw’n byw, sef Caernarfon. Mae gweddill yn nofel yn dilyn hynt a helynt y ddau wrth iddyn nhw weithio ar gyfres o ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd yn y dref honno.

Mae'r gyfrol yn debycach ar un ystyr i gyfres o straeon byrion, wrth i ni fynd o un episôd ym mywydau’r ddau i’r llall. A gellid dweud bod yna fformiwla go bendant i’r episodau hyn sef, yn bennaf, bod un o’r cymeriadau ymylol yn mynd i berthynas rywiol â Gwendolyn Prydderch sydd, er yn briod, byth yn gwrthod unrhyw gyfle am ryw. A dweud y gwir, mae hi’n gwneud i gymeriadau’r gyfres deledu Sex and the City edrych yn wyryfon! A chyn diwedd yr ymgyrch (a’r berthynas) honno, mae rhywun yn rhywle yn cael ei (d)dal gyda’i (d)dillad isaf o gwmpas ei ffêr.

Ystrydeb o ferch yw Gwendolyn: mae’n llwyddiannus yn ei gyrfa, ond eto ar yr un pryd mae’n talu mwy o sylw i hyd ei sgert nag i unrhyw beth arall. Dynion, meddwi a gwaith yw ei blaenoriaethau, a diddorol yw nodi bod yr awdur yn tynnu ein sylw at y ffaith nad yw hi’n paratoi swper i’w gŵr. Ond waeth i mi heb â chwyno bod y darlun o’r ferch yn un ystrydebol, gan mai cyfres o gymeriadau unochrog sy’n ymddangos yn y nofel hon drwyddi draw. Mae pob un yn ymddwyn yn wir i’w deip: y ffermwr ifanc sy’n cadw matras yng nghefn y fan, yr artist sy’n feddwyn ecsentrig, y Sais cyfoethog â’i Gymraeg gwael a’i fusnes cyffuriau, yr hen fenyw ddosbarth gweithiol sy’n meddwi ar sieri ac yn gwlychu’i hunan ac, yn fwyaf ystrydebol oll, y dyn hoyw (Cadwaladr Ffransis – Cadi Ffran – geddit?) sy’n rhoi ei holl egni i geisio rheibio unrhyw ddyn strêt druan sy’n dod ar ei draws.

Cymeriadau cartŵn ydi’r rhain i gyd, ac mae’n siŵr y byddan nhw’n apelio at rai darllenwyr. Efallai mai’r portread gorau yn y nofel yw’r darlun o Gaernarfon; lle difyr, amrywiol a bywiog a dweud y lleiaf yn y nofel hon. Faint o Bi-Âr ydi hynny mae’n anodd dweud!

Kate Crockett

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Lladdwr
Llion Iwan
£3.00
 
Prynwch
Oni Bai
Eigra Lewis Roberts
£6.99
 
Prynwch
Eiramango a'r Tebot Pinc
Harri Parri
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch