Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Sgrech Rhyfel
Martin Huws
ISBN: 9780863817564 (0863817564)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2001
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o 20 stori fer amrywiol yn adlewyrchu breuder a phoen bywyd trwy gyfrwng portreadau sensitif o dor-perthynas a cham-driniaeth, afiechyd meddyliol a marwolaeth, ac o gymeriadau'n wynebu hunllefau'r gorffennol a newid cyfeiriad yn eu bywydau.

A collection of 20 short stories reflecting the brittleness and pain of living by means of sensitive portraits of relationship breakdowns and ill-treatment, mental illness and death, and of characters facing past nightmares and changing direction in life.
Mae’r wireb gyfoes sy’n mynnu bod dynion yn dod o’r Blaned Fawrth a merched o’r Blaned Wener yn sicr yn cael ei hategu gan rai o’r straeon yn y casgliad hwn.

Tueddwn i ddewis anghofio fod Cymru yr un mor enwog am ei milwyr ag y mae am ei heddychwyr. Serch hynny, prin yw’r llenyddiaeth sy’n adlewyrchu’r traddodiad milwrol Cymreig, yn enwedig yn ystod yr ugeinfed ganrif pryd yr aeth cymaint o ddynion ifainc o bob cefndir cymdeithasol – o’u gwirfodd yn ogystal â’u hanfodd – i ymladd ar faes y gad. Pwysleisio sgil-effeithiau andwyol rhyfela, adladd y lladdfa, fel petai, y mae rhai o straeon Sgrech Rhyfel, ac wrth wneud hynny yn rhoi llais i’r miloedd o Gymry sydd wedi mynd drwy’r drin ac wedi’u hanwybyddu neu’u hanghofio gan y rhelyw ohonom.

Fodd bynnag, nid rhyfel yw testun pob un o’r straeon hyn. Mae yma hanesion hefyd sy’n trafod sawl math o berthynas, salwch meddwl, diweithdra a phrofedigaeth. Mae dawn newyddiadurol Martin Huws yn amlwg yn y ffordd ddeheuig y bydd yn creu naws a chyfleu sefyllfa mewn ychydig baragraffau dethol neu drwy ddeialog bwrpasol, ddiwastraff.

Lleddf yw cywair y llyfr, ac er y gallaf gydymdeimlo ag awydd awdur i ymdrybaeddu yn y cywair hwnnw, ni ellir bob amser ddisgwyl i amynedd y gynulleidfa ddygymod â thrallod diderfyn. Pendilio rhwng llon a lleddf y mae bywyd yn ei hanfod, ac, i’m tyb i, mae hi yr un mor bwysig adlewyrchu hynny mewn casgliad o straeon byrion ag y mae mewn nofel, drama neu ffilm. Os mai gwae a galanas ddiddiwedd sy’n wynebu’r darllenydd wrth droi pob tudalen, buan iawn y bydd ei sylw’n crwydro, gan ddod o hyd i bob math o frychau a gwendidau eraill.

Fodd bynnag, mae Martin Huws yn gallu ysgrifennu’n dda, a dwi’n hoffi’r ffordd y mae’n llwyddo i gyfleu anallu rhai dynion i ddelio â’u teimladau ac i’w mynegi. Y cymeriad Grant, yn y stori ‘Yn Sownd mewn Bocsys Pren’, er enghraifft: iddo ef, 'roedd closio fel tresmasu ar dir preifat' a’i gariad ar y llaw arall yn ei weld 'fel tirfeddiannwr absennol'. Mae methu â chyfathrebu’n thema sy’n rhedeg drwy’r casgliad cyfan.

Mae cyffyrddiadau cofiadwy i’w cael drwyddi draw o ran arddull a chynnwys. Serch hynny, teimlaf nad oes digon o gig ar sgerbwd rhai o’r straeon, ac o ganlyniad maent yn ymylu ar yr ystrydebol, ac, yn aml iawn, heb droeon na diweddglo digon cynnil a chlyfar ac, er gwaethaf cryfderau eraill o ran techneg a chrefft, braidd yn ddi-ffrwt yw’r effaith.

Martin Davis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
O'r Cyrion
Ioan Kidd
£5.99
 
Prynwch
Ffreshars
Joanna Davies
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch